Stockholms universitet har av Transportstyrelsen givits tillfälle att yttra sig över sex förslag till tekniska föreskrifter framtagna med anledning av införandet av EU:s så kallade fjärde järnvägspaket i svensk lag.

Stockholms universitet avstår från att lämna synpunkter på förslagen.