Ekerö kommun har inbjudit Stockholms universitet att yttra sig om utställningsförslag till ny översiktsplan för Ekerö kommun. Universitetet har inga synpunkter på utställningsförslaget.