Universitetet lämnar varje år en årsredovisning till regeringen med redovisning av vilka resultat som uppnåtts och hur anslagsmedlen använts i verksamheten.