Illustration gjord av Sara-Mara över Stockholms universitets historia
Illustration: Sara-Mara
 

 

Högskolan bildas 1878
Högskola och stad i samverkan
Högskolan blir universitet 1960
Sveriges största universitet
Nationalstadspark och arkitekturpark

Högskolan bildas 1878

Det examens- och tentamensfria Stockholms högskola bildas som en motvikt till de traditionella lärosätena i Uppsala och Lund. Hösten 1877 hålls de första öppna föreläsningarna i slöjdskolans hus på MästerSamuelsgatan. Föreläsningar hålls i matematik, fysik, kemi och geologi, och snart också i kulturhistoria och nationalekonomi. Traditionen med öppna föreläsningar lever kvar än idag.

De första professorerna

  • 1884 – Viktor Rydberg Stockholms högskolas första professor i kulturhistoria.
  • 1889 – Sonja Kovalevsky Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor.
  • 1904 – Gustav Cassel. Stockholms högskolas första professor i nationalekonomi.

Högskola och stad i samverkan

Rätten att examinera studenter fick Stockholms högskola 1904. Examensrätten drivs i stort sett fram av stadsfullmäktige och innebär att staden går in som finansiär. Idén om en ekonomiskt obunden högskola överges och högskola och stad börjar samverka alltmer. Staden vill bl a att högskolan ska erbjuda juristutbildning då det råder brist på jurister.

Högskolan blir universitet 1960

Efter flera år av utredningar och reformer får Stockholms högskola universitetsstatus 1960, och inordnas därmed i den allmänna satsningen på utbildning och forskning som präglat efterkrigstiden. I efterhand kan man konstatera att förstatligandet var en förutsättning för att högskolan skulle kunna växa i den takt som den nya tiden krävde.

Studentexplosion och trängsel

1960-talets kraftiga ökning av antalet studenter gör lokalerna kring Observatoriekullen i innerstaden överfulla och det finns inga möjligheter att expandera i staden. 1970 börjar den stora utflyttningen till Frescati med ambitionen att samla all verksamhet. Under 70-talet blir både Journalisthögskolan och Socialhögskolan en del av universitet.

År 2008 blir även Lärarhögskolan i Stockholm en del av Stockholms universitet och efter 50 år av expansion har universitetet idag drygt 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Nationalstadspark och arkitekturpark

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till arbetsmarknad och kultur- och nöjesutbud är unik för Stockholms universitet. 

Under den tid som universitetet varit beläget i Frescati har området omvandlats till en av landets främsta arkitekturparker med bidrag av några av våra mest kända 1900-talsarkitekter – David Helldén (Södra huset), Carl Nyrén (Arrheniuslaboratoriet) och Ralph Erskine (Allhuset, Aula Magna, Juristernas hus, Universitetsbiblioteket).