Eino Örnfeldt och Louise Beskow. Foto av Niklas Björling
Universitetsdirektör Eino Örnfeldt och administrativ chef Louise Beskow

Med 30 000 studenter och 5 500 anställda är universitetsområdet vid Frescati en dynamisk och kreativ miljö att verka i.

Professionella och engagerade medarbetare

– Hela arbetsplatsen präglas av mångfald, kunskap och samhällsengagemang. Vi har en bred kompetens bland våra medarbetare. Här finns dels forskare och lärare, dels personal inom verksamhetsstödet, allt från specialister inom juridik och IT till ekonomer, kommunikatörer och administrativa chefer, säger Eino Örnfeldt, universitetsdirektör.

– Vi är en stor myndighet med olika arbetsområden och spännande miljöer. Vi är måna om att utveckla vår ställning som ett starkt universitet och då är det viktigt att ha professionella och engagerade medarbetare. Vi är i en utvecklingsfas där vi expanderar i ett nytt campusområde, Albano, och satsar på digitalisering, fortsätter han.

Universiteten bidrar till bildning och kunskap

Erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten.

– Universitetets roll i samhället är att bidra till bildning och kunskap. I en föränderlig och globaliserad värld verkar vi för ett hållbart och demokratiskt samhälle med hjälp av vetenskapligt baserad kunskap, säger Eino Örnfeldt.

Forskningen är också nära knuten till utbildningarna.

– Vi har forskare som undervisar inom sina områden. Det bidrar till att vi kan utveckla vår forskning, men också öka kvaliteten i vår utbildning, säger Louise Beskow, administrativ chef vid Fysikum.

Internationell och bred verksamhet

Hon beskriver universitetsmiljön som internationell.

– Vi har en stor acceptans för olikheter och olika kompetenser och det är lätt att smälta in och känna sig hemma.

Medarbetare ges också möjligheter att pröva nya arbetsuppgifter och t.ex. jobbskuggning utomlands.

– Karriärmöjligheterna är många eftersom verksamheten är så bred.

Universitet i unik miljö

Dagligen rör sig mer än 10 000 personer på campusområdet Frescati.

– Vi är ett huvudstadsuniversitet och samtidigt befinner vi oss i Ekoparken, vilket skapar en unik miljö. Många medarbetare och studenter cyklar året runt, berättar Eino Örnfeldt.