Rådet består av 6 ledamöter. Fyra föreslås av respektive fakultet och utses av rektor. En föreslås och utses av studentkåren. Ordförande utses av rektor.

Miljörådet inrättades av universitetsstyrelsen den 17 december 1997 och höll sitt första sammanträde den 11 juni 1998.

Som verkställande finns en tjänsteman, miljökoordinator, som är sekreterare och föredragande i miljörådet.

Mötestider för hösten 2017

Torsdagen den 10 augusti, kl. 13-15

Måndagen den 4 september, kl. 10-12.

Fredagen den 6 oktober, kl. 10-12.

Torsdagen den 9 november, kl. 13-15.

Måndagen den 4 december, kl. 10-12.