Rådet består av 6 ledamöter. Fyra föreslås av respektive fakultet och utses av rektor. En föreslås och utses av studentkåren. Ordförande utses av rektor.

Miljörådet inrättades av universitetsstyrelsen den 17 december 1997 och höll sitt första sammanträde den 11 juni 1998.

Som verkställande finns en tjänsteman, miljökoordinator, som är sekreterare och föredragande i miljörådet.

Mötestider för våren 2018

Onsdagen den 17 januari, kl. 13-15

Måndagen den 18 februari, kl. 10-12.

Måndagen den 19 mars, kl. 13-15.

Måndagen den 16 april, kl. 13-15.

Måndagen den 4 juni, kl. 10-12.