Humanvetenskapliga området

Juridiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Särskild inrättning inom området

Naturvetenskapliga området

Matematisk-fysiska sektionen

Kemiska sektionen

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Centra och institut under området