Humanvetenskapliga området

Humanistisk fakultet

Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK)
Centrum för krigs- och fredsetik (SCEWP)
Centrum för logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi (CLLAM)
Centrum för maritima studier (CeMaS)
Centrum för medeltidsstudier
Centrum för modevetenskap
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Institutet för Turkietstudier
Latinamerikainstitutet
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Tolk- och översättarinstitutet

Juridisk fakultet

Centrum för kommersiell rätt i Stockholm (SCCL)
Institutet för europeisk rätt
Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM)
Institutet för rättsinformatik (IRI)
Institutet för social civilrätt
Rättsgenetiska institutet
Stockholms barnrättscentrum
Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ)
Stockholms miljörättscentrum

Samhällsvetenskaplig fakultet

Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD)
Centre Health Equity Studies (CHESS)​
Centrum för barnkulturforskning
eGovlab
Institutet för tillämpad beteendevetenskap
Mobile Life VINN Excellence Centre
Spider Center
Stockholms universitets Linnécentrum för studier av europeisk socialpolitik, välfärd och familjedynamik (SPaDE)

Naturvetenskapliga området

Askölaboratoriet, marin fältstation
Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM)
Baltic Nest Institute
Berzelii center EXSELENT för porösa material
Bolincentret för klimatforskning
Institutet för solfysik
Navarino Environmental Observatory, fältstation för klimat och miljö
Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics
SciLifeLab
Stockholms matematikcentrum
Stockholms universitets astrobiologicentrum
Tarfala forskningsstation
Tovetorps forskningsstation