Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Se rådet för arbetsmiljö och lika villkor från aug15

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Rådgivande organ till rektor
  7. Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Se rådet för arbetsmiljö och lika villkor från aug15

Kontaktpersoner

Rektors rådgivande organ

Etiska rådet: Cecilia Arrgård, Avdelningen för planering och ledningsstöd

IT-samordningsgruppen: Pia Lundgren, IT-avdelningen

Miljörådet: Jenny Lilliehöök, Tekniska avdelningen

Områdesövergripande rådet: Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd

REBUS: Pär Brännström, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor: Lina Bäckstrand & Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen. Christian Edling, Studentavdelningen

Samordningsgruppen för innovations- och samverkansfrågor:
Eva Klasson Wehler, Samverkansavdelningen