Från den 1 augusti 2015 ersätter rådet tidigare struktur för samverkan i arbetsmiljöfrågor (SIAM), Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, Tillgänglighetsgruppen och Universitetsövergripande arbetsgruppen för breddad rekrytering.

Rådet har följande sammansättning:

Ordförande professor Clas Hättestrand, prorektor
Naturvetenskapliga
området
professor Ann-Kristin Östlund Farrants, vice ordförande för biologiska sektionen
professor Gunnar Svensson, prefekt
Humanvetenskapliga området professor Jonas Ebbesson
universitetslektor Lena Hübner, prefekt
Universitetsförvaltningen Marie Högström, personalchef
Miljörådet Cynthia de Wit, ordförande Miljörådet
Huvudskyddsombud Lisbeth Häggberg
Mona Hverven
Saco-S Anna-Lena Egebäck
ST/OFR Charlotte Sandberg Roos

Stockholms universitets
studentkår (SUS)

Anna Paulsson Hellström, samordnare lika villkorsfrågor
vakant, samordnare studiemiljöfrågor
Doktorandrådet Jimmy Pettersson
Företagshälsovården
(adjungerad)
Cecilia Strandman
Studenthälsovården
(adjungerad)
Malin Eklund
 

Suppleanter

 
Naturvetenskapliga
området
professor Barbara Wohlfarth
professor Göran Östlin
Humanvetenskapliga området universitetslektor Annika Olsson, prefekt (för Lena Hübner)
professor Bengt Novén, dekanus vid Humanistiska fakulteten (för Jonas Ebbesson)
Universitetsförvaltningen Jerker Dahne, avdelningschef Studentavdelningen
Huvudskyddsombud Magnus Gustavsson
Eva Anderberg
Saco-S Magnus Gustavsson
ST/OFR Alejandra P. Carrasco
SUS Nils Bergmark, ansvarig för studentinflytande, SUS

 

Kansliresurser

Anna-Karin Huggare, personalspecialist, Personalavdelningen
Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare, Studentavdelningen
Nina Vettergren, jämlikhetssamordnare, Personalavdelningen

Beslutet med uppdragsbeskrivning: rektorsbeslut RALV (pdf).