Ledamöter i Rådet för arbetsmiljö och lika villkor, för perioden 2018-09-14 – 2020-12-31

 

Ordförande

Eino Örnfeldt

Förvaltningschef

Verksamhetsrepresentant

Humanvetenskapliga området

Lena Hübner

Institutionen för socialt arbete

Verksamhetsrepresentant

Humanvetenskapliga området

Ken Benson

Romanska och klassiska institutionen

Verksamhetsrepresentant

Naturvetenskapliga området

Barbara Wolfarth

Institutionen för geologiska vetenskaper

Avdelningschef Personalavdelningen

Marie Högström

Avdelningschef Studentavdelningen

Jerker Dahne

Specialist fokus fysisk arbetsmiljö

Frans Lundqvist

Fastighetsavdelningen

Specialist fokus org.-/social arbetsmiljö (utbildningsanordnarperspektiv)

Ingemar Dahlgren

Studentavdelningen

Specialist fokus lika villkor (utbildningsanordnarperspektiv)

Parasto Rosencrantz

Studentavdelningen

Specialist fokus org.-/social arbetsmiljö (arbetsgivarperspektiv)

Anna-Karin Huggare

Personalavdelningen

Specialist lika villkor

(arbetsgivarperspektiv)

Karin Steffensen

Personalavdelningen

Doktorandrådsrepresentant

Sara Elg

Studiemiljöombud fokus arbetsmiljö

Olle Jilkén

Studentkåren

Studiemiljöombud fokus lika villor

Sofie Larsson

Studentkåren

Huvudskyddsombud Saco-S

Mona Hverven

Huvudskyddsombud Fackförbundet ST

Lisbeth Häggberg

Facklig företrädare Saco-S

Anna-Lena Egebäck

Facklig företrädare Fackförbundet ST

Sandra Hellstrand

 

Ledamöter som deltar i AM-utskottet:

Ordförande

Eino Örnfeldt

Förvaltningschef

Verksamhetsrepresentant

Humanvetenskapliga området

Lena Hübner

Institutionen för socialt arbete

Verksamhetsrepresentant

Humanvetenskapliga området

Ken Benson

Romanska och klassiska institutionen

Verksamhetsrepresentant

Naturvetenskapliga området

Barbara Wolfarth

Institutionen för geologiska vetenskaper

Avdelningschef Personalavdelningen

Marie Högström

Specialist fokus fysisk arbetsmiljö

Frans Lundqvist

Fastighetsavdelningen

Specialist fokus org.-/social arbetsmiljö (arbetsgivarperspektiv)

Anna-Karin Huggare

Personalavdelningen

Specialist lika villkor

(arbetsgivarperspektiv)

Karin Steffensen

Personalavdelningen

Doktorandrådsrepresentant

Sara Elg

Huvudskyddsombud Saco-S

Mona Hverven

Huvudskyddsombud Fackförbundet ST

Lisbeth Häggberg

Facklig företrädare Saco-S

Anna-Lena Egebäck

Facklig företrädare Fackförbundet ST

Sandra Hellstrand

 

Ledamöter som deltar i US-utskottet:

Ordförande

Eino Örnfeldt

Förvaltningschef

Verksamhetsrepresentant

Humanvetenskapliga området

Lena Hübner

Institutionen för socialt arbete

Verksamhetsrepresentant

Humanvetenskapliga området

Ken Benson

Romanska och klassiska institutionen

Verksamhetsrepresentant

Naturvetenskapliga området

Barbara Wolfarth

Institutionen för geologiska vetenskaper

Avdelningschef Studentavdelningen

Jerker Dahne

Specialist fokus fysisk arbetsmiljö

Frans Lundqvist

Fastighetsavdelningen

Specialist fokus org.-/social arbetsmiljö (utbildningsanordnarperspektiv)

Ingemar Dahlgren

Studentavdelningen

Specialist fokus lika villkor (utbildningsanordnarperspektiv)

Parasto Rosencrantz

Studentavdelningen

Doktorandrådsrepresentant

Sara Elg

Studiemiljöombud fokus arbetsmiljö

Olle Jilkén

Studentkåren

Studiemiljöombud fokus lika villor

Sofie Larsson

Studentkåren