I uppdraget ingår även rådgivning gentemot kärnverksamheten, medverka till och tillse att arkivhandlingar från kärnverksamhet och förvaltning mottas och förvaras korrekt samt att handlingar som inkommer till och utgår från Centrala funktioner vid universitetet registreras.

Avdelningen ska även se till att Riksarkivets och andra tillsynsmyndigheters regelverk för arkivering och diarieföring följs och att tillämpningsbestämmelser i anslutning till regelverket skapas och implementeras.

Vid avdelningen finns följande funktioner och verksamheter: huvudregistratur, arkivfunktion och IT-arkivarie.

Här finns vi: Universitetsvägen 10B, plan 2

Funktionsadresser

arkivet@su.se

registrator@su.se