Forskningsfinansiering

Vi ger kvalificerat stöd till universitetets forskare och institutioner i samband med ansökan om externa forskningsmedel. Vi ger bl.a. råd och tips om ansökningsstrategier, möjliga finansiärer, aktuella utlysningar och läser forskningsansökningar, samt granskar budget utifrån finansiärernas krav. Avdelningen anordnar också ett antal informationsseminarier i anslutning till större utlysningar.

Vi förmedlar vid behov kontakt med universitetets jurister i avtalsprocesser. Avdelningens projektekonomer ger stöd kring budgetfrågor innan, under och efter projektets gång.     

Forskningsetik

Vi bistår i forskningsetiska frågor och ger kanslistöd till Etiska rådet i frågor om vetenskaplig oredlighet. Etik i forskningen innefattar många aspekter som beskrivs i lagtexter, regelverk och riktlinjer. Dessa reglerar bl.a. forskning som involverar människor och djur, personuppgifter, dataregister samt lagrat material i samlingar såsom intervjusvar, biologiska vävnadsbanker och genbanker. Att ge stöd i forskningsetiska frågor är ett nytt uppdrag och vi arbetar med att utveckla supporten till forskare, institutioner och ledning. Forskningssekreterare Jonas Åkerman arbetar med forskningsetiska frågor.

Internationell samordning

Internationellt arbete bedrivs vid många olika enheter inom universitetet och Avdelningen för forskningsstöd samordnar internationaliseringsarbetet på central nivå. Forskningsstöd arbetar aktivt med att uppmuntra och koordinera strategiska samarbeten med universitet i andra länder. Vi lyfter fram Stockholms universitets framstående forskning och utvecklar relationerna med världsledande universitet. Vi deltar också i en rad internationella nätverk och koordinerar internationella besök till ledningen. Maria Wikse är universitets Internationella samordnare och Elisabet Idermark Internationell koordinator.  

Inom ramen för alla våra uppdrag ger vi stöd till universitetsledningen i form av underlag och analyser.