Uppdrag

Fastighetsavdelningen ansvarar för den strategiska planeringen av universitetets lokaler och bostäder genom att förse universitetsledningen med analyser och underlag för beslut inom verksamhetsområdet.

Fastighetsavdelningen är universitetets representant i fastighets- och lokalrelaterade frågor, i bostadsförsörjningsfrågor samt universitetets och hyresgästens beställarrepresentant i kontakter med hyresvärdar.

Fastighetsavdelningen ansvarar även för att tillhandahålla servicefunktioner för att stödja universitetets kärnverksamhet. Inom ansvarsområdet ligger bland annat administration av lås, nycklar och passerkort, säkerhet, uthyrning av undervisningslokaler, lokalvård, miljösamordning samt hjälp vid flytt, montering, gods/transport och återvinningshantering. På Fastighetsavdelningen finns även SU-butiken som, utöver förmedling av kontorsmaterial och profilprodukter, tillhandahåller kemikalier och gas till labbverksamheten.

Avdelningens ledord är: långsiktighetengagemang, kompetens och tydlighet.

Organisation

Fastighetsavdelningen är indelad i sex olika sektioner: bostadsförsörjning, ekonomi och administration, inköp och logistik, lokalförsörjning, lokalservice samt säkerhet. Fastighetschef Lena Lundqvist är chef för avdelningen.  

Sektionen för bostadsförsörjning (Housing Office)

Sektionen för bostadsförsörjning, även kallat Housing Office, hyr ut bostäder till inresande studenter och gästforskare vid Stockholms universitet. På sektionen arbetar bostadssamordnare, bostadshandläggare och hyreshandläggare. Sektionschef är Mia Andersson

Sektionen för ekonomi och administration (kansli)

Sektionen arbetar med avdelningsövergripande frågor gällande ekonomi, avtal, hyror, administration, miljö, IT och kommunikation. På sektionen arbetar avdelningssamordnare, ekonomihandläggare, avtalsansvarig, miljökoordinator, vaktmästare, projektledare och IT-samordnare. Tf sektionschef är Mia Andersson

Sektionen för inköp och logistik

Sektionen ansvarar bland annat för frågor rörande posthantering, frankering, paket/godshantering, återvinning och teknikertjänster. På sektionen arbetar godstjänstemän, kundmottagare, projektledare, servicetekniker, återvinningspersonal samt ekonomi- och administrativa handläggare. Sektionschef är Stefan Trygg

Sektionen för lokalförsörjning

Sektionen ansvarar bland annat för planering av lokalnyttjandet samt samordning av ny- och ombyggnationer. På sektionen arbetar lokalstrateger, projektledare, lokalansvariga och ekonomiadministratör. Sektionschef är Linda Sjöborg

Sektionen för lokalservice

Sektionen ansvarar bland annat för uthyrning och service gällande undervisningssalar och AV-teknik, samt lokalvård. På sektionen arbetar lokalvårdare, controller, servicetekniker, receptionist och systemadministratör (TimeEdit). Sektionschef är Lennart Persson

Sektionen för säkerhet

Sektionen ansvarar för universitetets säkerhetsfrågor inkl. hantering av lås, nycklar och passerkort. På sektionen arbetar säkerhetssamordnare, säkerhetshandläggare, skyddsingenjör, tekniker och miljöhandläggare. Tf sektionschef är Thomas Hårberg.

 


Kontakt

Bostadsförsörjning: housingoffice@su.se

Godsmottagningen: gods@su.se  

Lokalförsörjning: Serviceportalen

Lokalservice: lokalservice@su.se  

Lokalvård: lokalvard@su.se  

Nyckelexpeditionen: nyckelexpeditionen@su.se    

SU-butiken: subutiken@teknavd.su.se  

Externa förfrågningar kan skickas till fastighet@su.se

Besöksadresser

Kansli, lokalförsörjning, bostadsförsörjning, lokalservice och säkerhet

Södra huset
Universitetsvägen 10F
106 91 Stockholm

--

Inköp och logistik

Allhuset
Frescativägen 8
106 91 Stockholm

 

SU-butiken

Arrheniuslaboratorierna
Svante Arrhenius väg 16
106 91 Stockholm

Postadress

Stockholms universitet
Fastighetsavdelningen
Att: förnamn efternamn mottagare
106 91 STOCKHOLM

Fakturaadress

Stockholms universitet
645 Fastighetsavdelningen
Box 50741
202 70  MALMÖ