Avdelningen ansvarar för den strategiska planeringen av universitetets lokaler och bostäder och är universitetets representant i fastighets- och bostadsrelaterade frågor.

Avdelningens ledord är; tydlighet, kompetens, långsiktighet och engagemang.

Organisation

Fastighetsavdelningen innefattar; bostadsförsörjning, lokalförsörjning, service, stabsfunktioner, Facility management chef, team ekonomi och verksamhetscontroller. Fastighetsdirektör är Lena Lundqvist.

Stabsfunktioner

Avdelningens stab arbetar på uppdrag av avdelningens ledning och har kompetens inom följande områden: verksamhetsutveckling, miljöledning, kommunikation, avtal, administration, IT samt projektledning för administrativa övergripande projekt.

Bostadsförsörjning (Housing Office)

Bostadsförsörjning tillhandahåller bostäder till inresande studenter och gästforskare vid Stockholms universitet.

Lokalförsörjning

Lokalförsörjning består av nedanstående ansvarsområden:

Lokalansvar

Samordnar frågor som rör lokalerna, tex avseende IT, lokalvård, brand, lås och larm samt med fastighetsägare. Via avdelningens serviceportal kan universitetets institutioner och förvaltning anmäla  lokalfrågor, informera om samt lämna önskemål om ett förändrat behov av lokaler. Du finner mer information här.

Projektledning

Ansvarar för att planera, leda och styra tilldelade projekt. Säkerställer projektets budget, tidplan och kvalitet samt att leveransen motsvarar överenskommen beställning.

Lokalstrategi

Har ett övergripande ansvar för att planera och samordna lokalnyttjandet för samtliga verksamheter och förordna lokalanvändning enligt gällande regelverk och strategiska mål. Du finner mer information här.

Service

Service består av nedanstående ansvarsområden:

Central tentamen

Ansvarar för alla tjänster som är kopplade till tentamensadministration vid Stockholms universitet.

Godsmottagningen

Erbjuder service så som post-, paket- och godshantering, teknikertjänster samt återvinning.

Lokalvård

Ansvarar bland annat för daglig städ, årlig storstädning, golvvård samt årlig fönsterputsning. Läs mer om lokalvård.

Miljö

Ansvarar för att ta fram informations- och styrdokument samt hålla interna miljöutbildningar i enhetlighet med universitetets miljöledningssystem. Du finner mer information här.

Servicecenter

I Servicecenter hanteras bland annat felanmälningar, inlämning av hittegods, ut- och inlämning av nycklar och passerkort till anställda och studenter samt administration av bostadsnycklar till internationella studenter och gästforskare.

SU-butiken

Försäljning av profilprodukter, kontorsmaterial etc. samt ansvarar för den centrala hanteringen av specialgaser och kemikalier. Du finner mer information om SU-butiken här.

Säkerhet

Ansvarar för universitetets säkerhetsfrågor inklusive hantering av lås, nycklar, passerkort och väktare. Läs mer om Säkerhet.

Byggnader och campuskarta

Här beskrivs Frescatis samtliga byggnader inklusive vägbeskrivning. Ett antal universitetsområden har även kartor där du kan se institutioners och avdelningars placering. Vid önskemål om förändring/justering av kartan, vänligen kontakta redaktör.

Kontakta fastighetsavdelningen

Besöks- och postadress till Fastighetsavdelningen finner du i Sukat. Kontakta Fastighetsavdelningen genom Serviceportalen.

Fakturaadress

Stockholms universitet
645 Fastighetsavdelningen
Box 50741
202 70 MALMÖ