Vi ger stöd till kärnverksamheterna forskning och utbildning genom relationsskapande, nätverkande, värdskap, mötesplatser och kommunikation.

Vårt uppdrag omfattar

 • Akademiska högtider
 • Alumnverksamhet, nationell och internationell
 • Fundraising - Stöd Stockholms universitet
 • Konferensservice
 • Konstintendenturen
 • Samverkan och innovationsstöd
 • Strategiska partnerskap
 • Universitetsövergripande nationell och internationell studentrekryteringskommunikation
 • Universitetsövergripande internkommunikation inklusive råd och stöd från press och redaktion, profilfrågor och produktionsverktyg
 • Universitetsgemensamma digitala kanaler inklusive råd och stöd inom text-, bild- och filmproduktion samt publiceringsverktyg och streamingtjänster
 • Utåtriktad verksamhet vid Spökslottet

Avdelningen ska stärka nyttiggörande av universitetets forskning och utbildning och göra den kunskap och kompetens som finns vid universitetet tillgänglig för det omgivande samhället. Samverkan ska här innebära ett ömsesidigt idé- och kunskapsutbyte mellan universitetet och andra aktörer.

Funktionsadresser

Sektionen för kommunikation
Nyheter och evenemang, tipsa om: redaktion@su.se
Pressfrågor: press@su.se

Profilfrågor och produktionsverktyg: visuellidentitet@su.se
Produktion av och frågor runt rörlig bild: medieproduktion@su.se
Rekryterings- och imagekommunikation: konceptet@su.se

Sociala medier - råd, stöd och annonsering: socmedia@su.se
Webbinnehåll - råd och stöd för su.se, su.se/english, su.se/medarbetare och su.se/play: suwebb@su.se
Webbpubliceringssystemet Polopoly - felanmälan, support och beställningar: su.se/serviceportalen

Universitetets digitala nyhetsbrev: nyhetsbrev@su.se
Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev, internt: kommunikationsnatverket@su.se

Sektionen för externa relationer
Samverkansstöd: samverkansstod@su.se
Innovationsstöd: innovation@su.se
Governance and management training: govmat@su.se

Sektionen för relationer och evenemang
För råd och stöd alumnrelationer: alumn@su.se
För frågor gällande konferensstöd och konferenslokaler: konferensservice@su.se
För frågor gällande doktorspromotion: doktorspromotion@su.se
För frågor om universitetets konstsamlingar: konstsamlingarna@su.se
För frågor gällande magisterspromotion: magisterpromotion@su.se
För frågor gällande hur universitetet arbetar med fundraising: stodsu@su.se