Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin
Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin

Personligt

Född 27 maj 1963. Bosatt i Stockholm.
Gift, tre barn.

Nuvarande anställning

Rektor för Stockholms universitet från 1 februari 2013

Utmärkelser, ledamotskap i lärda sällskap

Riddare av Hederslegionen 2015

Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 2014

Ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien 2008

Nuvarande uppdrag

Ordförande i Civis – European Civic University Alliance, 2020-

Ledamot i bedömarpanelen för tilldelning av medel för att stärka universitetens strategiska forskningsprofil, Finlands Akademi, 2017-

Ordförande i Bibsamkonsortiet, 2016-

Ordförande i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2019-

Ledamot i styrelsen för Stockholm Environment Institute, 2013-

Ledamot av Kungliga Bibliotekets insynsråd, 2013-

Ledamot i styrelsen för Henrik Granholms stiftelse, 2013-

Ledamot i styrelsen för Letterstedska föreningen, 2013-

Examen

Fil dr i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1992

Anställningar / motsvarande

Professor i filmvetenskap, Stockholms universitet, sedan 1 maj 2000

Docent i film- och tv-vetenskap, Åbo universitet, 1998

Docent i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1998

Universitetslektor i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1992-2000
(tjl 1996-2000)

Forskarassistent i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1996-2000

Tidigare uppdrag i urval

Ordförande i Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2017

Ledamot i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2015-

Ledamot i bedömarpanelen för Aarhus universitet, Dansk Akkrediteringsinstitution, 2016-17

Huvudhandledare för 17 doktorsavhandlingar 2001-2015, av Annika Wik, Marina Dahlquist, Jon Dunås, Susanna Paasonen, Anu Koivunen, Malin Wahlberg, Seppo Luoma-Keturi, Karl Hansson, Eirik Frisvold Hanssen, Therése Andersson, Henrik Gustafsson, Vreni Hockenjos, Malena Janson, Jan Christer Bengtsson, Hynek Pallas, Jakob Nilsson och Kristoffer Noheden.

Vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet,
1 januari 2012 - 31 januari 2013

Ledamot i bedömargrupp för Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, 2012

Ordförande i Stiftelsen Ingmar Bergman 2006-2011, styrelsens representant för SU 2012-2013

Ledamot av SHP-utvärderingskommittén samt av SHP-kommittén vid Norges forskningsråd, 2010-2012

Ledamot av diverse beredningsgrupper i Vetenskapsrådet 2002-2005 (estetiska vetenskaper), 2009-2010 (rambidrag för kulturstöd), 2011-2012 (omfördelningspanelen)

Ledamot av Svenska Fulbrightkommissionen, 2008-2012

Ledamot i styrelsen för Svenska Filminstitutet 2005-2010

Grundande ledamot för NECS (europeiskt nätverk för film- och medieforskning) 2006, delat ordförandeskap 2011-2013

Ledamot av styrgruppen för forskningsnätverket WFHI (Women and Film History International), 2008-2013

Prodekanus för Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 2006-2011

Prefekt för Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2001-2005

Medlem i Society for Cinema and Media Studies, 2000-

Ledamot i 30 betygsnämnder i Amsterdam, Antwerpen, Stockholm, Åbo och Uppsala, 1998-2012

Sakkunnig för 20 professurer och 16 lektorat i de nordiska länderna samt i Storbritannien 1998-2012

Gästforskare/lärare vid Åbo universitet 1995, 1996, 2000, vid Université de Paris VII-VIII och III, 1989-90, 2001

Film- och mediekritiker i Svenska Dagbladet, 1996-2012

Medlem i redaktionskommittén för Signum, 1992-2012

Cirka 250 offentliga föreläsningar, 1992-2012

Externfinansierad forskning i urval

Fokus på Kopparmärra: En studie av praktiska begrepp i filmskapandet, med Göran du Rees och Kalle Boman, Göteborgs universitet 2010-2012 (Vetenskapsrådet)

Centrum för modevetenskap, ansvarig för etableringen 2006 och för ansökan om ytterligare medel 2010 (Familjen Erling Perssons stiftelse)

Ingmar Bergmans digitala arkiv, initiering av projektet lett i samverkan med riksbibliotekarien (Kulturdepartementet)

Journal of Aesthetics and Culture, Open Access Journal inom humaniora, chefredaktör 2009-2012 (Vetenskapsrådet)

Publikationer 2006-2016

Böcker:

A History of Swedish Experimental Film Culture – From Early Animation to Video Art, med Lars Gustaf Andersson och John Sundholm, Stockholm: KB / London: John Libbey, 2010 (248 s)

Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout (red.), Stockholm: Langenskiöld förlag 2006 (224 s)

Antologier:

Not So Silent: Women in Cinema Before Sound, red med Sofia Bull, Stockholm Studies in Film History 1, Acta Universitatis Stockholmiensis 2010

Peer review artiklar:

"How to Train a Director - Film Schools in the Nordic Countries", A Companion to Nordic Cinema, Mette Hjort and Ursula Lindqvist eds, Wiley Blackwell, 2016, 105-124

”Same Old Pictures”, Making a Difference, Rethinking Humanism and the Humanities, Niklas Forsberg och Susanne Jansson red, Stockholm: Thales 2011, 279–292

”Repetition, Recollection, Recreation”, Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm: Nordic Association for Comparative Literature (Norlit), 2009

”Livsåskådning”, Film och andra rörliga bilder – en introduktion, Anu Koivunen red., Stockholm: Raster 2008, 175-186

”A Full Integration With Film History: A Tribute to Ingmar Bergman”, Framework: The Journal of Cinema and Media, vol 29:1, 2008, 36-40

”A Display Case for Everyday Wonders”, Framework: The Journal of Cinema and Media, vol 28:2, 2007, 149-153

”Deus Absconditus. Between visible and invisible in the films of Tarkovsky”, Through The Mirror: Reflections on the Films of Andrei Tarkovsky, Gunnlaugur A Jónsson and Thorkell Á Óttarsson red, Cambridge: CSP 2006, 152-167

”Ambiguous Modernities. Images of Women in Hasselblad Films”, North-West Passage, Carocci editore/Universita degli Studi di Torino, 3:2006, 59-65

Övriga vetenskapliga artiklar:

"Om filmen", Kungl Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Årsbok 2016, 177-185

”Magos modernism: Modet och det moderna från leende sommarnatt till vargtimme”, Modernism och mode, Kollnitz & Wallenberg red, Stockholm 2014

”Stockholm som biografstad”, 100 år i Stockholms-Staden och Stockholms-Gillet 1914-2014, Bratt red, Stockholms-Gillet 2014, 63-70

”Modernitet och minne: Jan Håfström och den rörliga bilden”, I gränslandet, Nya perspektiv på film och modernism, Brodén och Noheden red, Gidlunds, 2013, 66-77

”Experimentfilmens behov och filmarkivets möjligheter”, med Lars Gustaf Andersson och John Sundholm, i ”Skosmörja eller arkivdokument?”: Om Filmarkivet.se och den digitala filmhistorien, Jönsson och Snickars red, Kungliga Biblioteket: Mediehistoriskt arkiv, 2012, 67-80

”Nyskapende om stillhet og lyd”, Norsk medietidsskrift 19:4, 2012, 359-361

”Döden i vitögat: kriget genom kameran”, Döden i medierna: Våld, tröst, fascination, A Hirdman red, Stockholm: Carlsson 2012

”Film är inte att lita på – eller?”, Tvärsnitt, 31:4, 2010

”Sampling i rörlig bild – en mediatiseringsstudie”, Norsk medietidsskrift 17:1, 2010, 106-108

”Den mentala bilden. Reflektioner över filmupplevelsen”, Det åskådliga och det bottenlösa: Tankar kring konst och humaniora, P Gillgren red, Stockholm: Eidos, 2010, 63-69

”Utan bild ingen verklighet: anteckningar om bilden hos Birgitta Trotzig”, Kritiker 93:17-18, 2010, 47-51

”Georg af Klercker, the Silent Era and Film Research”, Swedish Film: An Introduction and  Reader, M Larsson & A Marklund red, Lund: Nordic Academic Press, 2010, 63-71

”Företagarnas förlovade land? Några nedslag i svensk filmhistoria”, Företagsminnen 31:5, 2010

”Between matter and concept: Film in Italy 1958-1968”, Time & Place: Milano-Torino 1958-1968, Widenheim red., Göttingen: Steidl Verlag, 2008, 28-35

”Filmiska begrepp: Några kommentarer till Deleuze och filmteorin”, Deleuze och mångfaldens veck, Stockholm: Axl books, 2008, 157-172

”Filmen – det modernas konstform?”, Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademiens årsbok 2008, 133-146

”Visuell poesi: Rut Hillarp som filmare”, Lyrikvännen 4, 2008, 75-77

”What should we believe? Religious motifs in Ingmar Bergman’s films”, Ingmar Bergman Revisited: Performance, Cinema and the Arts, Maaret Koskinen red., London & New York: Wallflower Press, 2008, 194-209

”Voices of the Night: Duras and film”, MD, Judiska Teatern, Stockholm, 2007, 202-05

”Rune Waldekranz: Swedish pioneering film historian”, Screen 47:1, Spring 2006, 113-117