Rektor

Astrid Söderbergh Widding

Astrid Söderbergh Widding – CV

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet från den första februari 2013.

Rektor Astrid Söderberg Widdings blogg