Organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation

Så här styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetets myndighetschef.

Organisationsschema från 20 februari 2017

Organisationsschema för Stockholms universitet

Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 56 institutioner och centra, samt Universitetsförvaltningen bestående av 12 avdelningar.

Universitetets ledning fr om 1 jan 2018

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Henrik Cederquist
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin