Rikard Forslid är professor i nationalekonomi och specialiserad på internationell handel, ekonomisk geografi och regionala ekonomier.

Rikard kan nås på
rikard.forslid@ne.su.se
070-8320977
@RikardForslid

Ulf Bernitz är professor i juridik och specialiserad på relationen mellan EU:s lagstiftning och de nationella lagstiftningarna. Ulf gästforskar just nu på Institute of European and Comparative Law i Oxford och följer Brexit-kampanjen från första parkett.

Ulf nås på
ulf.bernitz@juridicum.su.se
070-5590655

Ulrika Mörth är professor i statsvetenskap och specialiserad på europeisk politik. Hennes nuvarande forskningsområden innefattar bland annat den politiska roll internationella företag spelar, staters möjligheter att reglera deras verksamhet och kampen mot pengatvätt.

Ulrika nås på
070-674 72 56

ulrika.morth@statsvet.su.se

Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap och specialiserad på hur EU:s administration fungerar. Han har tidigare gästforskat i fem år vid European Institute of Public Administration i Maastricht.

Torbjörn nås på
torbjorn.larsson@statsvet.su.se
08-16 25 31

Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap och specialiserad på transnationella aktörer och global styrning. Han är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer, bland andra Europeiseringen av SverigeEU:s politiska system,Leadership and Negotiation in the European Union och European Governance and Supranational Institutions.

Jonas nås på
jonas.tallberg@statsvet.su.se
073-6331960