Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt
Ulf är specialiserad på relationen mellan EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Han leder forskningsavdelningen för europarätt vid Stockholm Center for Commercial Law och är styrelseordförande för Europarättslig tidskrift. Ulf är författare till ett tjugotal läroböcker om EU:s uppbyggnad och EU-rätten.
Ulf.Bernitz@juridicum.su.se alt 070 5590655

Christian Christensen, professor journalistik
Christian arbetar vid Institutionen för mediestudier och kan kommentera frågor om hur medierna i och utanför Storbritannien har rapporterat om Brexit och om Storbritannien.
christian.christensen@ims.su.se, 08-16 44 26, 070-384 90 07

Charlotta Forss, fil dr i historia
Charlotta arbetar vid Historiska institutionen och har bland annat forskat om Englands förhållande till Europa ur ett historiskt perspektiv. Hon gör nu en postdoc vid University of Oxford.
charlotta.forss@historia.su.se, Mobil: 070-597 58 71

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi
Rikard är specialiserad på internationell handel, ekonomisk geografi och regionala ekonomier.
rikard.forslid@ne.su.se alt 070-8320977
Twitter: @RikardForslid

Claes Granmar, jur doc
Claes Granmar är djupt insatt i Europeiska unionens externa handelsrelationer och i regleringen av den inre marknaden, inbegripet det nya skiljedoms-förfarandet som diskuterats i samband med TTIP-förhandlingarna. Han har tidigare arbetet vid EFTA-domstolen.
claes.granmar@juridicum.su.se alt 070-7547720

Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap
Specialiserad på hur EU:s administration fungerar, han har även forskat kring hur vissa länders statsskick har påverkats av EU-medlemskapet. Han har tidigare gästforskat i fem år vid European Institute of Public Administration i Maastricht.
Torbjörn.larsson@statsvet.su.se alt 08-16 25 31, 070-4671557

Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap
Ulrika är specialiserad på europeisk politik. Hennes nuvarande forskningsområden innefattar bland annat den politiska roll internationella företag spelar, staters möjligheter att reglera deras verksamhet och kampen mot pengatvätt.
ulrika.morth@statsvet.su.se, 070-674 72 56

Livia Oláh, universitetslektor i sociologi
Livia är docent vid Sociologiska institutionen och har forskat om familjer (familjetyper och familjebildning) i Europa och om jämställdhet i EU.
livia.olah@sociology.su.se, 08-16 28 76

Jaan Paju, docent, juridik
Jaan specialiserar sig på den fria personrörligheten, fri rörlighet för arbetstagare, EU-migranters rättigheter, EU:s reglering och samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem.
jaan.paju@juridicum.su.se alt 073 6000 554

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap
Specialiserad på transnationella aktörer och global styrning. Han är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer.
jonas.tallberg@statsvet.su.sealt 073-6331960
Twitter: @JonasTallberg

Soetkin Verhaegen, post doc, statsvetenskap
Expertise in public opinion about the European Union (Brexit, European identity, youth, Euroscepticism, European Parliament elections). English only.
Soetkin.verhaegen@statsvet.su.se alt 08-16 30 06