Installations- och promotionshögtiden, Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson
Installations- och promotionshögtiden, Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson


Det latinska språket och dess kultur

Hans Aili, professor emeritus i latin vid Romanska och klassiska institutionen.
E-post hans.aili@su.se Telefon 08-98 67 85 eller 0702-40 05 79

Ritualer

Barbro Blehr, professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post barbro.blehr@etnologi.su.se Telefon 08-674 79 18

Skildring av installations- och promotionshögtider i den äldre litteraturen

Anna Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
E-post anna.cullhed@littvet.su.se
Telefon 08-16 20 83 eller 0709-54 87 91

Olika typer av kulturarv

Mattias Frihammar, lektor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post mattias.frihammar@etnologi.su.se Telefon 08-674 79 13

Etik, didaktik och Mellanösterns religioner

Christer Hedin, forskare och lärare i vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap.
E-post christer.hedin@rel.su.se Telefon 0703- 574311

Retorik och ceremoniellt språkbruk

Peter Lind, lektor i retorik vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
E-post peter.lind@su.se Telefon 0707-69 30 45

Svensk matkulturhistoria

Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnolog vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
Epost richard.tellstrom@etnologi.su.se Telefon 0702-65 20 89

Mode igår och idag

Louise Wallenberg, docent i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier.
Epost: louise.wallenberg@ims.su.se