euflagga

 

Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt
Specialiserad på relationen mellan EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Han leder forskningsavdelningen för europarätt vid Stockholm Center for Commercial Law och är styrelseordförande för Europarättslig tidskrift. Ulf är författare till ett tjugotal läroböcker om EU:s uppbyggnad och EU-rätten.
Ulf.Bernitz@juridicum.su.se eller 070-5590655

 

Niklas Bremberg, docent, statsvetenskap
Bland annat suveränitet, legitimitet och demokrati i ett alltmer fragmenterat politiskt landskap i Europa, men även EU:s klimat-, utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s grannskapspolitik gentemot Nordafrika.
https://www.statsvet.su.se/forskning/våra-forskare/niklas-bremberg/niklas-bremberg-1.119820
niklas.bremberg@statsvet.su.se eller 070-9104987

 

Sirus Dehdari, forskare, Institutet för social forskning
Ekonomisk osäkerhet och stöd till högerextrema partier, nationell och regional identitet.
https://www.su.se/profiles/side2547-1.188096
sirus.dehdari@sofi.su.se eller 076-652 70 96 

 

Rikard Forslid, professor, nationalekonomi
Specialiserad på internationell handel, ekonomisk geografi och regionala ekonomier.
https://www.su.se/profiles/forsl-1.181716
rikard.forslid@ne.su.se eller 070-8320977
Twitter: @RikardForslid

 

Claes Granmar, docent, europarätt
Claes Granmar är djupt insatt i Europeiska unionens externa handelsrelationer och i regleringen av den inre marknaden, samt arbetar med tvistelösningsförfarandet i anslutning till CETA-avtalet med Kanada. Han har tidigare arbetet vid EFTA-domstolen.
https://www.su.se/profiles/clgra-1.183735
claes.granmar@juridicum.su.se alt 070-7770832

 

Dan Hedlin, professor, Statistiska institutionen
Opinionsundersökningar kontra valresultat. Specialisering på allmänstatistikproduktion och särskilt intresserad av opinionsundersökningar. 
https://www.su.se/profiles/dhedl-1.185195
dan.hedlin@stat.su.se eller 0702-97 10 27
Twitter @DanHedlin


Torbjörn Larsson, docent, statsvetenskap
Specialiserad på hur EU:s administration fungerar, även forskat kring hur vissa länders statsskick har påverkats av EU-medlemskapet. Djupt insatt i Brexit, EU:s lagstiftningsprocess samt val och sammansättning av EU-kommissionen.
https://www.statsvet.su.se/forskning/våra-forskare/torbjörn-larsson/torbjörn-larsson-1.119420
Torbjorn.larsson@statsvet.su.se eller 070-4671557

 

Ulrika Mörth, professor, statsvetenskap
​Specialiserad på EU och EU:s institutioner. Forskningen innefattar bland annat den politiska roll internationella företag spelar, staters möjligheter att reglera deras verksamhet och kampen mot pengatvätt.
http://www.su.se/cmlink/stockholms-universitet-samhallsvetenskapliga-fakulteten/statsvetenskapliga-institutionen-nod/statsvetenskapliga-institutionen/forskning/vara-forskare/ulrika-morth/ulrika-morth-1.118656
ulrika.morth@statsvet.su.se eller 070-674 72 56

 

Ludvig Norman, doktor, statsvetenskap
Specialiserad på EU, EU:s institutioner och populism inom Europa.
https://www.statsvet.su.se/forskning/våra-forskare/ludvig-norman
ludvig.norman@statsvet.su.se eller 073-3192494

 

Jonas Tallberg, professor, statsvetenskap
​EU:s institutioner och Sverige i EU. Jonas är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer.
https://www.statsvet.su.se/forskning/våra-forskare/jonas-tallberg
jonas.tallberg@statsvet.su.se eller 073-6331960