Helena Bani-Shoraka, helena.bani-shoraka@su.se
Lektor i tolkningsvetenskap. Arbetar främst med projekt som tar sikte på förändringsarbete med särskilt fokus på organisationers strukturer och dynamik. Driver bland annat ett projekt om tolkning för patienter med långvarig kronisk smärta.

 

Elisabet Tiselius, elisabet.tiselius@su.se, Tel: 0707-303777
Forskar bland annat om tolkning i vården, särskilt hur familjer med begränsade kunskaper i svenska hanterar kommunikationen med den högspecialiserade barnsjukvården. Har också undersökt situationer där barn blir språkförmedlare mellan föräldrar och olika myndighetsföreträdare.

Hon har också genomfört en omstöpning av vår tolkutbildning inom offentlig sektor för att bättre möta samhällets behov av utbildade och kompetenta tolkar.

 

Magnus Dahnberg, magnus.dahnberg@su.se, Tel: 070 3910038
Lektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning. Han forskar bland annat om om interaktion mellan tolkar och tolkanvändare i rollspel som föreställer tolkade samtal, hur rollspel och andra simuleringar konstrueras och vad som kan övas och testas med olika typer av rollspel.

 

Ingrid Almqvist, ingrid.almqvist@su.se, Tel: 070-1610301
Föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet från 2009 till sin pension 2016 och fokuserade främst på frågor som gällde tolkutbildning i Sverige. Satt också med som TÖI:s representant i expertgruppen inom den statliga tolkutredningen som lämnade sitt betänkande i december 2018 (Att förstå och bli förstådd).