Hur måste samhället anpassas till ett förändrat klimat? Den sista maj 2017 presenterar Klimatanpassningsutredningen sin rapport. Behöver vi som bor i Sverige vänja oss vid torka, översvämningar och ett förändrat väder? 

Lyssna på Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser om klimatanpassning.

Gia Destouni. Foto: Niklas Björling
Gia Destouni. Foto: Niklas Björling

För djur och växter spelar det stor roll med temperaturer och årstidsväxlingar. Fjärilar påverkas av klimatförändringarna när varma vintrar får utvecklingen i otakt.

Lyssna på Sandra Stålhandske, zoolog, om hur varma vintrar får fjärilar att flyga senare.

Sandra Stålhandske. Foto: Elsa Helin
Sandra Stålhandske. Foto: Elsa Helin

Väder, klimat och klimatförändringar

Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0704-82 92 93, 08-16 23 97, annica@misu.su.se 

Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen (befinner sig i USA, vi påminner om tidsskillnaden)
Kontakt: 0702-55 54 71, gunilla@misu.su.se

Globala klimatmodeller och framtidsscenarier
Caroline Leck, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se

Rodrigo Caballero, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 43 49, rodrigo@misu.su.se

Qiong Zhang, lektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08- 16 48 76, qiong.zhang@natgeo.su.se

Partiklars och gasers roll för klimatsystemet och Arktis klimat
Michael Tjernström, professor och prefekt, Meteorologiska institutionen (befinner sig i USA, vi påminner om tidsskillnaden)
Kontakt: 0702-05 66 31, michaelt@misu.su.se

Ilona Riipinen, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 7284, 073-585 9251, ilona.riipinen@su.se

Matthew Salter, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08- 674 82 22, matthew.salter@aces.su.se

Klimatförändringar globalt, regionalt och i Arktis
Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet
Jonas Nycander, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08- 16 43 36, 0735- 95 81 59, jonas@misu.su.se

Permafrost och klimatförändringar i Arktis

Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES),
Kontakt: 0703-24 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se

Gustaf Hugelius, universitetslektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-674 78 73 (kopplad till mobil), gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Kopplingen mellan klimat och kol, luftpartiklarmetanutsläpp från Arktiska oceanen
Peter Kuhry, professor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 48 06, peter.kuhry@natgeo.su.se

Britta Sannel, universitetslektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 47 95, britta.sannel@natgeo.su.se

Volker Bruchert, lektor, Institutionen för geologiska vetenskaper
Kontakt: 08- 16 47 55, volker.bruchert@geo.su.se

Oceanografi, hydrologi och Östersjöfrågor

Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se

Christoph Humborg, professor, Östersjöcentrum
Kontakt: 08- 674 76 68, cristoph.humborg@su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet
Jonas Nycander, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 43 36, jonas@misu.su.se

Agatha de Boer, lektor, Institutionen för geologiska vetenskaper
Kontakt: 08- 16 47 30, agatha.deboer@geo.su.se

Hydrologi
Georgia Destouni, professor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 47 85, georgia.destouni@natgeo.su.se

Klimatarkiv (iskärnor, träringar, sedimentkärnor)

Martin Jakobsson, professor och prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper
Kontakt: 0736-19 14 09, martin.jakobsson@geo.su.se

Arktisk havsis, isdynamik och världshavsnivåökningar
Michael Tjernström, professor och prefekt, Meteorologiska institutionen (befinner sig i USA, vi påminner om tidsskillnaden)
Kontakt: 0702-05 66 31, michaelt@misu.su.se

Björn Gunnarson, forskningsingenjör, docent, studierektor, nstitutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 47 72, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se

Nina Kirchner, lektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08- 16 29 88, nina.kirchner@natgeo.su.se

Iskärnor
Margareta Hansson, professor i miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-674 78 65, margareta.hansson@natgeo.su.se

Gunhild Rosqvist, professor i geografi inriktning naturgeografi/föreståndare vid Tarfala forskningsstation
Kontakt: 08-16 49 83, gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Sedimentkärnor och strandförskjutning
Karin Helmens, docent, Institutionen för naturgeografi (engelska)
Kontakt: 073 320 0776, 08-16 4775, karin.helmens@natgeo.su.se

Klimatfrågor och arbetet i FN:s klimatpanel IPCC

Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0704-82 92 93, 08-16 23 97, annica@misu.su.se

Michael Tjernström, professor och prefekt, Meteorologiska institutionen (befinner sig i USA, vi påminner om tidsskillnaden)
Kontakt: 0702-05 66 31, michaelt@misu.su.se

Klimatförändringar globalt, regionalt och i Arktis
Jonas Nycander, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 43 36, jonas@misu.su.se

Nina Kirchner, lektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08- 16 29 88, nina.kirchner@natgeo.su.se

Oceanografi
Johan Kleman, professor och rektorsråd, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 0707-96 82 03, kleman@natgeo.su.se

Istidsklimat, landisar och havsytehöjningar, övergripande klimatfrågor
Kevin Noone, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 75 43, kevin.noone@aces.su.se

Ozonlagret

Caroline Leck, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se

Partiklars och gasers roll för klimatsystemet och Arktis klimat
Kevin Noone, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 75 43, kevin.noone@aces.su.se

Ilona Riipinen, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 7284, 073-585 9251, ilona.riipinen@aces.su.se

Internationell klimatforskning, IPCC-rapporterna, Kemisk meteorologi
Henning Rodhe, professor emeritus, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 43 42,rodhe@misu.su.se

Glaciärer

Gunhild Rosqvist, professor i geografi inriktning naturgeografi/föreståndare för Tarfala forskningsstation
Kontakt: 08-16 49 83, gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Per Holmlund, professor i glaciologi vid Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 48 11, per.holmlund@natgeo.su.se

Luftföroreningars påverkan på klimatet

Hans-Christen (HC) Hansson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 070-649 72 90, hanschristen.hansson@aces.su.se

Specifikt luften i Stockholm

Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 070-938 30 86,christer.johansson@aces.su.se

Global miljöpolitik, klimatmöten

Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap, Statsvetenskapliga institutionen
Kontakt: 08-16 15 78, karin.backstrand@statsvet.su.se

Klimatets förändring genom historien - hur klimatförändringar påverkat människors livsvillkor, sambandet mellan förändringar i temperatur och torka under längre tidsskalor

Fredrik Charpentier Ljungqvist, forskare, Historiska institutionen
Kontakt: 070-662 07 28, fredrik.c.l@historia.su.se

Klimathotet och framtiden – kulturvetenskapliga perspektiv på barns rädslor

Helena Hörnfeldt, etnolog, postdoc, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Kontakt: 08-674 79 12, helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Katastrofer och kriser – samhällets utmaningar

Victor Galaz, docent, statsvetenskap, Stockholm Resilience Centre
Kontakt: 08-674 70 83, victor.galaz@su.se

Bolincentret för klimatforskning

Bolincentret för klimatforskning leds av Stockholms universitet (IGV, NG och ACES) i samarbete med SMHI och KTH. Vid centret arbetar omkring 300 meteorologer, oceanografer, geologer, naturgeografer och miljövetare för att ta fram ny kunskap om världens klimat i dåtid, nutid och framtid. www.bolin.su.se.

Örjan Gustafsson
Professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES),
Kontakt: 0703-24 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se
Kopplingen mellan klimat och kol, luftpartiklar, metanutsläpp från Arktiska oceanen

Hans-Christen (HC) Hansson
Professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 070-649 72 90, HansChristen.Hansson@aces.su.se
Luftföroreningars påverkan på klimatet

Martin Jakobsson
Professor och prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper
Kontakt: 0736-19 14 09, martin.jakobsson@geo.su.se
Arktisk havsis, isdynamik och världshavsnivåökningar

Nina Kirchner
Universitetetslektor och föreståndare för Bolincentret
Kontakt: 08- 16 29 88, nina.kirchner@natgeo.su.se

Johan Kleman
Professor och rektorsråd, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 0707-96 82 03, kleman@natgeo.su.se
Istidsklimat, landisar och havsytehöjningar, övergripande klimatfrågor

Caroline Leck
Professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se
Partiklars och gasers roll för klimatsystemet och Arktis klimat

Anders Moberg
Docent, Institutionen för naturgeografi
08-674 7814, anders.moberg@natgeo.su.se
Klimatobservationer under de senaste 1000 åren samt Stockholms klimat de senaste 250 åren

Johan Nilsson
Professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se
Oceanografi och havets roll i klimatsystemet

Kevin Noone
Professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 75 43, kevin.noone@aces.su.se
Internationell klimatforskning, IPCC-rapporterna, Kemisk meteorologi

Ilona Riipinen
Professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 7284, 073-585 9251, ilona.riipinen@aces.su.se
Luftpartiklar, exempelvis aerosoler, och deras roll i klimatfrågan

Henning Rodhe
Professor emeritus, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 43 42, rodhe@misu.su.se
Klimatförändringar globalt

Gunilla Svensson
Professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0702-55 54 71,gunilla@misu.su.se
Globala klimatmodeller och framtidsscenarier

Alasdair Skelton
Professor, Institutionen för geologiska vetenskaper
Kontakt: 08- 16 47 50, alasdair.skelton@geo.su.se

Michael Tjernström
Professor och prefekt, Meteorologiska institutionen (befinner sig i USA, vi påminner om tidsskillnaden)
Kontakt: 0702-05 66 31, michaelt@misu.su.se
Klimatförändringar globalt, regionalt och i Arktis

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens "resiliens", deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. www.stockholmresilience.org.

Johan Rockström
Professor, föreståndare SRC
Kontakt: 08-674 71 83, johan.rockstrom@stockholmresilience.su.se
(Johan Rockströms koordinator Astrid Auraldsson)

Sturle Hauge Simonsen
Kommunikationschef SRC
Kontakt: 08-674 74 28, sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Stockholm Environment Institute

Stockholm Environment Institute (SEI) är ett fristående internationellt forskningsinstitut grundat av den svenska regeringen med uppdrag är att skapa dialog mellan vetenskap och politik i syfte att uppnå en hållbar utveckling. SEI och Stockholms universitet har ett samarbetsavtal. www.sei-international.org/stockholm

Dr. SivanKartha
Forskningsledare, Stockholm Environment Institute
Medförfattare i IPCC:s rapport från arbetsgrupp III
Kontakt: sivan.kartha@sei-international.org (endast engelska)
Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=58

Måns Nilsson
Forskningschef och vice VD, Stockholm Environment Institute
Internationell energi- och klimatpolicy, förnybar energi
Kontakt: 073-330 93 82, mans.nilsson@sei-international.org
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=33

Johan L. Kuylenstierna
VD, Stockholm Environment Institute, adjungerad professor, Stockholms universitet
Globala vattenresurser, klimatförändring och hållbar utveckling
Kontakt: executive.director@sei-international.org
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=255

Marie Jürisoo
Forskare, Stockholm Environment Institute
Internationell klimatpolicy med fokus på Kina
Kontakt: 070-230 9523, marie.jurisoo@sei-international.org
Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=254

Per Klevnäs
Projektledare för forskningsprojektet The New Climate Economy, Stockholm Environment Institute
Internationella policyprocesser med fokus på klimat, energi och ekonomi
Kontakt: 072-182 79 72, per.klevnas@sei-international.org
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=361

Bo Kjellén
Associerad forskare, Stockholm Environment Institute
Sveriges f.d. chefsförhandlare i de globala klimatförhandlingarna, nyckelroll i förhandlingarna om Kyotoprotokollet
Kontakt: 070-422 69 65, bo.kjellen@sei-international.org
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=27

Ylva Rylander
Press- och kommunikationsrådgivare, Stockholm Environment Institute
Kontakt: 073-150 33 84, ylva.rylander@sei-international.org
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=257

Presskontakter inom klimatforskning

Bolincentret
Karin Jonsell, vetenskaplig koordinator
Kontakt: 08-674 75 97, karin.jonsell@su.se

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Elisabeth Däcker, administrativ chef
Kontakt: 0737-07 89 71, elisabeth.dacker@geo.su.se

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Stella Papadopoulou, vetenskaplig kommunikatör
Kontakt: 0701-80 82 34, 08-674 70 11, stella.papadoupoulou@aces.su.se

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)
Amanda Gonzales Bengtsson, kommunikatör
Kontakt: 0700-12 67 29, amanda.bengtsson@su.se

Institutionen för naturgeografi (NG)
Malin Stenberg de Serves, kommunikatör
Kontakt: 0706-18 25 35, malin.stenberg@natgeo.su.se

Meteorologiska Institutionen
Cecilia Wesslén, administratör med webbinriktning
Kontakt: 08-16 24 12, cecilia@misu.su.se

Stockholm Environment Institute (SEI)
Ylva Rylander, press- och kommunikationsrådgivare
Kontakt: 0731-50 33 84, ylva.rylander@sei-international.org

Stockholm Resilience Centre (SRC)
Sturle Hauge Simonsen, kommunikationschef
Kontakt: 08-674 74 28, sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Östersjöcentrum
Kommunikatörer:
Annika Tidlund, annika.tidlund@su.se, 08-16 37 18
Henrik Hamrén, henrik.hamren@su.se, 08-16 31 09
Marie Löfmarie.lof@su.se, 08-16 3718
Nastassja Åstrand Capetillo, nastassja@su.se, 08-16 17 42
Siri Maassensiri.maassen@su.se, 08-16 46 25
Ulrika Brenner, ulrika.brenner@su.se, 08-16 17 42

Naturvetenskapliga fakulteten
Lina Enell, kommunikatör
Kontakt: 08-16 39 04, 070-219 78 28, lina.enell@su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet
Kontakt: 08-16 40 90, press@su.se