Minneslund. Foto: Mostphotos

 

Här är en lista på forskare vid Stockholms universitet som gärna svarar på frågor om sina respektive ämnen, alla med koppling till Halloween eller Allhelgonahelgen.

Hur uppstod firandet av Allhelgona?

Christer Hedin är religionshistoriker och har bland annat koll på var firandet av Alla helgons dag och Alla helgons afton kommer ifrån.

E-post christer.hedin@rel.su.se
Tfn 08-16 33 35
Mobil 070 35 74 311

Filosofi som tröst inför döden

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har forskat om döden och skrivit flera böcker om temat. Han menar att filosofin kan erbjuda viss tröst för den som fruktar döden.

E-post Torbjorn.Tannsjo@philosophy.su.se
Tfn 08-16 33 45
Mobil 0707-97 66 13

Hur döden skildras i sociala medier

Amanda Lagerkvists forskning handlar bland annat om hur vi söker mening och ger uttryck för existentiella frågor i den digitala världen. Särskild tonvikt ligger på digitala minneskulturer. Hon är verksam vid Institutionen för mediestudier.

E-post amanda.lagerkvist@ims.su.se
Tfn 08-16 15 30
Mobil 073-660 05 74

Om bödlarnas historia i Sverige 

Annika Sandén är docent vid Historiska institutionen och har forskat om döden och bödlar.

E-post: annika.sanden@historia.su.se
Tfn 08-674 71 16
Mobil 070-92 03 202

Om monster och det skrämmande

Bo Eriksson, Historiska institutionen, har forskat om vilken roll monster har spelat under olika tider och epoker, och vad monstren säger om människan och mänskligheten.

E-post bo.eriksson@historia.su.se
Tfn 08-16 38 60
Mobil 070-267 66 42

Skräck i litteraturen

Per Israelson är litteraturvetare med inriktning på medie- och kulturhistoria, och har bland annat forskat och fantasy, vampyrer och skräckgenren.

E-post per.israelson@littvet.su.se
Tfn 08-16 46 87
Mobil 070-24 77 093

Halloween som tradition, fest och ritual

Mattias Frihammar är etnolog som bland annat intresserat sig för kulturella uttryck kring död och begravning.

Mattias.frihammar@etnologi.su.se

Tfn 08-674 79 13