Tända ljus på Skogskyrkogården. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
 

Hur uppstod firandet av Allhelgona?

Christer Hedin är religionshistoriker och har bland annat koll på varifrån firandet av Allhelgonadagen och Alla helgons dag kommer och hur de förhåller sig till Halloweenfirandet.
Tel: 08-16 33 35, mobil: 070-357 43 11, e-post: christer.hedin@rel.su.se 

Halloween som tradition, fest och ritual

Mattias Frihammar är etnolog och har bland annat intresserat sig för kulturella uttryck kring död och begravning.
Tel: 08-674 79 13, e-post: mattias.frihammar@etnologi.su.se 

Filosofi som tröst inför döden

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har forskat om döden och skrivit flera böcker kring temat. Han menar att filosofi kan erbjuda viss tröst för den som fruktar döden.
Tel: 08-16 33 45, mobil: 070-797 66 13, e-post: torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se 

Vad händer efter döden?

Inga Sanner är professor i idéhistoria och är kunnig bland annat på spiritism och olika föreställningar om vad som händer efter döden.
Tel: 08-16 43 71, e-post: inga.sanner@idehist.su.se 

Om monster och det skrämmande

Bo Eriksson, Historiska institutionen, har forskat om vilken roll monster har spelat under olika tider och epoker, och vad monstren säger om människan och mänskligheten. 
Mobil: 070-267 66 42, e-post: bo.eriksson@historia.su.se 

Skräck i litteraturen

Per Israelson är litteraturvetare med inriktning på medie- och kulturhistoria, och har bland annat forskat om fantasy, vampyrer och skräckgenren.
Tel: 08-674 70 05, mobil: 070-247 70 93, e-post: per.israelson@littvet.su.se 

Om bödlarnas historia i Sverige 

Annika Sandén är docent vid Historiska institutionen och har forskat om döden och bödlar. 
Tel: 08-674 71 16, mobil: 070-920 32 02, e-post: annika.sanden@historia.su.se 

Om döda kroppars betydelse

Annika Berg är docent i idéhistoria och är kunnig om bland annat hur lik förr togs om hand för att användas i undervisning av blivande läkare.
E-post: annika.berg@idehist.su.se

Djurens död

Karin Dirke är docent i idéhistoria och vet mycket om hur människan förhåller sig till dödande av djur, framförallt under sent 1800-tal och 1900-tal.
Tel: 08-16 20 15, e-post: karin.dirke@idehist.su.se