gammalt båtvrak efter flyktingar

Båtvrak efter flyktingar. Foto: Mostphotos.
 

Barn- och ungdomsvetenskap

Nihad Bunar, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Skolans villkor i det mångkulturella samhället.

Kontakt: tfn: 08-120 762 19 (kopplad till mobil), e-post: nihad.bunar@buv.su.se,
 

Ann-Christin Cederborg, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Barn i asylprocess, barn och unga som brottsoffer och förövare.
Kontakt: tfn 08-120 762 21 (kopplad till mobil), e-post ann-christin.cederborg@buv.su.se

 

Rickard Jonsson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Ungas språkanvändning och identitetsskapande. Maskulinitet, etnicitet, förortsslang.

Kontakt: tfn 08-120 762 00 (kopplad till mobil), e-post rickard.jonsson@buv.su.se

Farhad Jahanmahan, doktorand, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan till Sverige.

Kontakt: mobil 072-229 64 26, e-post farhad.jahanmahan@buv.su.se

 

Sandra Karlsson, doktorand, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskningsinriktning: Asylsökande barns erfarenheter under mottagandet. Sociala rättigheter för asylsökande barn.

Kontakt: tfn 08-120 762 12 (kopplad till mobil), e-post sandra.karlsson@buv.su.se

 

Demografi

Gunnar Andersson, professor i demografi, Sociologiska institutionen
Forskningsinriktning: Olika aspekter av migration, till exempel migration och barnafödande, migration och dödlighet.

Kontakt: tfn 08-16 32 61, mobil 073 768 5724, e-post gunnar.andersson@sociology.su.se

 

Ben Wilson, forskare, Sociologiska institutionen (pratar engelska)
Forskningsinriktning: Demografi kopplat till migration, familjer och fertilitet. Effekterna av bostadskoncentration och segregering på invandrares (och deras barns) livslängd i Storbritannien och Sverige. Invandrare och flyktingars hälsa och livsvillkor.

Kontakt: via telefon sker genom presstjänsten (08-16 40 90), e-post ben.wilson@sociology.su.se

 

Siddharta Aradhya, forskare, Sociologiska institutionen (pratar engelska)
Forskningsinriktning: Integration av invandrare ur ett generationsperspektiv.

Kontakt: mobil 073-939 81 21, e-post siddartha.aradhya@sociology.su.se

Eleonora Mussino, forskare, Sociologiska institutionen (pratar engelska)
Forskningsinriktning: Sambandet mellan demografiska beteenden och integrationsfaktorer hos invandrare i Italien och Sverige.

Kontakt: tfn 08-16 20 04 (kopplad till mobil), e-post eleonora.mussino@sociology.su.se

 

Andrea Monti, doktorand, Sociologiska institutionen (pratar svenska och engelska)
Forskningsinriktning: I vilken utsträckning bedriver utlandsfödda invånare i Sverige transnationella aktiviteter och relationer, som att skicka pengar, besöka ursprungslandet, ha aktiva relationer med vänner och familj i andra nationer osv.

Kontakt: tfn 08-16 46 66 (kopplad till mobil), e-post andrea.monti@sociology.su.se

 

Etnologi

Jenny Lönnroth, forskare etnologi, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Forskningsinriktning: Relationen mellan föräldraskap, civilsamhälle och flyktingmottagande i Sverige.

Kontakt: tfn 08-674 79 07, e-post jenny.lonnroth@etnologi.su.se

Pia Karlsson Minganti, lektor, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Forskningsinriktning: Muslimers liv i Sverige, muslimska församlingar och organisationer, relationer mellan minoritet och majoritet, religionsfrihet.

Kontakt: tfn 08-674 79 04, e-post pia.karlsson@etnologi.su.se (Nås lättast via mejl) 

Crystal Brown, doktorand (från University of Oregon), Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (talar engelska)
Forskningsinriktning: Framgångsrik respektive mindre framgångsrik integration i skandinaviska länder med fokus på Sverige och Danmark.

Kontakt: e-post crystal.hannah.brown@erg.su.se

Fataneh Farahani, forskare och Wallenberg Fellow, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap. Forskningsområden: Politiska, filosofiska och kulturella aspekter av migration och exil.

Kontakt: tfn 08-16 28 28, e-post fataneh.farahani@etnologi.su.se

 

Folkhälsovetenskap

Mikael Rostila, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap
Forskningsinriktning: Ojämlikhet i hälsa och hälsans sociala bestämningsfaktorer. Leder ett stort forskningsprogram (2017 - 2022) ”Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv” (SMASH).

Kontakt: tfn 08-16 44 16, mobil 072-147 37 59, e-post mikael.rostila@chess.su.se

 

Internationell ekonomi

Konrad B. Burchardi, forskare, Institutet för internationell ekonomi (IIES)
Forskningsinriktning: De ekonomiska effekterna av migration.

Kontakt: 08-16 30 54, mobil 072-39 86 276, e-post konrad.burchardi@iies.su.se

 

Internationella relationer

Elin Jakobsson, doktorand, Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer
Forskningsinriktning: Internationella policyprocesser kring migration i allmänhet och klimatmigration i synnerhet.

Kontakt: tfn 08-16 31 20, mobil 0705-89 92 32, e-post elin.jakobsson@ekohist.su.se

 

Juridik

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, Juridiska institutionen
Forskningsinriktning: Hur "barnets bästa" tillämpas inom migrationsrätten.
Kontakt: tfn 08-674 72 34, mobil 0708-81 29 36, e-post louise.dane@juridicum.su.se

 

Catharina Calleman, professor i arbetsrätt, Juridiska institutionen
Forskningsinriktning: Arbetskraftsinvandring till Sverige samt hushållstjänster.

Kontakt: mobil 073-316 06 95, e-post catharina.calleman@juridicum.su.se

 

Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt/havsrätt, Juridiska institutionen
Forskningsinriktning: Folkrättsliga regler om flyktingar och migranter till sjöss (bl.a. internationell flyktingrätt, mänskliga rättigheter, havsrätt, sjörätt).

Kontakt: mobil 070-227 89 30, e-post martin.ratcovich@juridicum.su.se

 

Kriminologi

Anita Heber, docent, Kriminologiska institutionen
Forskningsinriktning: Rädsla för brott, organiserad brottslighet, trafficking.

Kontakt: tfn 08-16 19 85, e-post anita.heber@criminology.su.se 

 

Leandro Schclarek Mulinari, doktorand, Kriminologiska institutionen
Forskningsinriktning: Rasism och frågor om hur kriminalitet och etnicitet länkas samman i polisens brottsbekämpande arbete, så kallad etnisk profilering.

Kontakt: mobil 0700-66 64 55, e-post: leandro.schclarek.mulinari@criminology.su.se

 

Kulturgeografi

Karen Haandrikman, lektor, Kulturgeografiska institutionen
Forskningsinriktning: Befolkningsgeografi, migration och boendesegregation.

Kontakt: tfn 08-16 19 87, mobil: 070-326 46 90, e-post karen.haandrikman@humangeo.su.se

 

Linn Axelsson, forskare, Kulturgeografiska institutionen
Forskningsinriktning: Global migration, gränskontroller och arbetskraftsmigranter.
Kontakt: e-post: linn.axelsson@humangeo.su.se

 

Thomas Wimark, forskare, Kulturgeografiska institutionen
Forskningsinriktning: Boende och integration med fokus på sexuella minoriteter.

Kontakt: tfn 08-16 48 26 (kopplad till mobil), e-post thomas.wimark@humangeo.su.se

 

Louisa Vogiazides, doktorand, Kulturgeografiska institutionen
Forskningsinriktning: Befolkningsgeografi och migration.

Kontakt: tfn 08-674 78 51, mobil: 076-246 37 52, e-post louisa.vogiazides@humangeo.su.se


Mediestudier

Rebecca Bengtsson, doktorand, Institutionen för mediestudier
Forskningsinriktning: Hur flyktingskap och migration uttrycks i bildjournalistiska sammanhang, i relation till mänskliga rättigheter.

Kontakt: e-post rebecca.bengtsson@ims.su.se

 

Mellanösterns språk och kulturer

Elie Wardini, professor inom Mellanösterns språk och kulturer, Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
Forskningsinriktning: Integration och migration, språkinlärning och hemspråksundervisning på arabiska.

Kontakt: tfn 08-16 23 23, 070-242 81 61, e-post elie.wardini@su.se 

 

Nationalekonomi

Mahmood Arai, professor i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen
Forskningsinriktning: Diskriminering på arbetsmarknaden.

Kontakt: tfn 08-16 21 49, e-post: mahmood.arai@ne.su.se

 

Organisering av mottagande

Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Forskningsinriktning: Organisering av mottagande och integration av nyanlända i Södermanland.

Kontakt: tfn 08-674 74 17, mobil 0733-24 82 84, e-post susanna.alexius@score.su.se

 

Tiziana Sardiello, forskare, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Forskningsinriktning: Organisering av mottagande och integration av nyanlända i Södermanland.

Kontakt: tfn 08-674 70 66, mobil 070-399 76 88, e-post tiziana.sardiello@score.su.se

 

Pedagogik och didaktik

Ali Osman, lektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Hur olika utbildningsinstitutioner kan underlätta övergången från vuxenutbildning till arbete eller till vidare utbildning, för människor med invandrarbakgrund. Betydelsen av folkbildningsinstitutioner, särskild invandrarföreningarnas integrationsarbete.

Kontakt: tfn 08-120 763 01 (kopplad till mobil), e-post ali.osman@edu.su.se

 

Åsa Sundelin, lektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Karriärvägledande samtal i migrationsprocesser och karriärövergångar.

Kontakt: tfn 08-120 763 99 (kopplad till mobil), e-post asa.sundelin@edu.su.se

 

Fredrik Hertzberg, lektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Etnicitet som socialt fenomen. Normer som har betydelse för reproduktionen av svenskhet.

Kontakt: tfn 08-120 763 68 (kopplad till mobil), e-post fredrik.hertzberg@edu.su.se

 

Johanna Ringarp, lektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Etableringsutbildningar och framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet.

Kontakt: tfn 08-16 37 61 (kopplad till mobil), e-post johanna.ringarp@edu.su.se

 

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Hur ser stödet för nyanlända barn och ungdomar ut under sommarlovet?

Kontakt: tfn 08-12 07 66 46, mobil 073-707 87 85, e-post monica.axelsson@isd.su.se

 

Socialt arbete

Astrid Schlytter, forskare, Institutionen för socialt arbete
Forskningsinriktning: Ungdomar med utländsk bakgrund som i familjen lever med andra normer än de som de möter i samhället. Samhällets insatser för unga kvinnor med invandrarbakgrund som vill leva efter andra normer än familjens.

Kontakt: tfn 08-674 73 58, e-post astrid.schlytter@socarb.su.se

 

Sociologi  

Vanessa Barker, docent, Sociologiska institutionen (talar engelska)
Forskningsinriktning: Frågor om demokrati och straff, välfärdsstaten och gränskontroller, kriminalisering och bestraffning av invandrare.

Kontakt: tfn 08-16 37 14 (kopplad till mobil), e-post vanessa.barker@sociology.su.se

 

Jelena Jovicic, doktorand, Sociologiska institutionen (talar engelska)
Forskningsinriktning: Hur invandrare och asylsökande beskrevs i media under flyktingkrisen 2015 och hur det påverkade bilden av dessa.

E-post: jelena.jovicic@sociology.su.se
 

Eskil Wadensjö, professor emeritus i nationalekonomi, Institutet för social forskning
Forskningsinriktning: Ensamkommande asylsökande barn i Sverige. Hur det gick för de 9 975 ensamkommande asylsökande barn som kom till Sverige under perioden 2003 - 2013.

Kontakt: tfn 08-16 34 48, mobil 070-314 80 88, e-post eskil.wadensjo@sofi.su.se

 

Socialantropologi

Shahram Khosravi, lektor, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Asylsökande i Sverige. Vad händer med asylsökande i Sverige som har blivit deporterade? Särskilt fokus på iranska migranter i Sverige.

Kontakt: tfn 08-16 26 23, e-post shahram.khosravi@socant.su.se
 

Heidi Moksnes, lektor, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Kan svara på frågor rörande papperslösa migranter i Sverige, framförallt de från Latinamerika.

Kontakt: tfn 08-674 71 21, e-post Heidi.Moksnes@socant.su.se

 

Karin Norman, professor emerita, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Flyktingskap och liv i exil (kosovoalbanska flyktingar i Sverige).

Kontakt: tfn 08-16 19 96, e-post karin.norman@socant.su.se

 

Erik Olsson, professor i internationell migration och etniska relationer, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Hur migranter i Sverige och deras barn lyckas göra karriär och nå ”framgångsrika positioner”. Ungas val av utbildning i ett migrationsperspektiv.

Kontakt: tfn 08-16 38 10, e-post erik.olsson@socant.su.se

 

Alireza Behtoui, professor, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Hur individer med skilda bakgrunder (klass, kön och etnicitet) rekryteras till olika arbeten och befordras inom olika organisationer. Hur socialt kapital påverkar utbildning och karriär.

Kontakt: tfn 08-16 33 73, e-post alireza.behtoui@su.se

 

Annika Rabo, professor, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Hur sociala nätverk av migranter mobiliseras som gemenskaper där de transnationella sociala relationerna blir centrala.

Kontakt: tfn 08-16 29 62, e-post annika.rabo@socant.su.se

 

Johanna Gullberg, forskare, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Politisk antropologi, marginaliseringsprocesser, social infrastruktur, sociala gränser, spänningsfält och konflikter. Kvinnor i Paris segregerade förorter.

Kontakt: tfn 08-16 26 63, mobil 070-730 62 41, e-post johanna.gullberg@socant.su.se

 

Tekalign Ayalew Mengiste, forskare, Socialantropologiska institutionen (talar engelska)
Forskningsinriktning: Hur flyktingar från Afrikas horn hittar den farliga vägen mot Europa. 

Kontakt: tfn 08-16 20 00, mobil 070-078 05 72, e-post tekalign.ayalew@socant.su.se

 

Johan Lindquist, professor, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Relationen mellan migration och transnationalism, framförallt i förhållande till Indonesien och Sydostasien. Arbetsrekrytering kring migration samt migrationsindustrin mer generellt.

Kontakt: tfn 08-16 22 27, e-post johan.lindquist@socant.su.se
 

Ivana Maček, lektor, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Kunnig om den transnationella rörelsen av svenska yrkesmänniskor och andragenerationsimmigranter (främst från forna Jugoslavien).

Kontakt: tfn 08-674 75 36, e-post: ivana.macek@socant.su.se

 

Bengt G. Karlsson, professor, Socialantropologiska institutionen
Forskningsinriktning: Kunnig om migration i Sydasien och migration i relation till minoritets- och ursprungsfolk.

Kontakt: tfn 08-16 15 62, e-post beppe.karlsson@socant.su.se

 

Statsvetenskap

Jon Nyhlén, biträdande lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Skillnader mellan olika kommuners flyktingmottagande, främlingskritiska partiers påverkan på lokalt flyktingmottagande samt konsekvenser av den så kallade "etableringsreformen". Betydelsen av lokala arbetssätt för integration av nyanlända.

Kontakt: tfn 08-16 35 75, e-post jon.nyhlen@statsvet.su.se

 

Livia Johannesson, forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Asylprocessen och rättssäkerheten i migrationsdomstolarna. Brist på rättssäkerhet när asylärenden avgörs.

Kontakt: tfn 08-16 26 30, e-post livia.johannesson@statsvet.su.se

 

Svenska som andraspråk

Maria Lim Falk, lektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsinriktning: Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen börjar märkas.
Kontakt: tfn 08-16 34 41, mobil 0707-98 63 39, e-post maria.lim-falk@su.se


Elisabet Tiselius, lektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsinriktning: Barn som språkliga mellanhänder i invandrade familjer. Utbildning av tolkar i offentlig sektor.

Kontakt: tfn 08-16 13 38, mobil 0707-30 37 77, e-post elisabet.tiselius@su.se

 

Niclas Abrahamsson, professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsinriktning: Ålderns inverkan på språkinlärning och språkförlust samt huruvida skillnader mellan barn och vuxna kan knytas till hjärnans mognad och en s.k. kritisk period.

Kontakt: tfn 08-16 39 19, e-post niclas.abrahamsson@biling.su.se

 

Judith Chrystal, lektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsinriktning: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet.

Kontakt: tfn 08-16 38 95, e-post judith.chrystal@su.se

 

Fanny Forsberg Lundell, lektor, docent, Romanska och klassiska institutionen
Forskningsinriktning: Interkulturella skillnader i språkbruk, psykologiska perspektiv på andraspråksinlärning, andraspråksinlärning i Frankrike och Sverige, kulturella migranter.

Kontakt: tfn 08-16 34 62, mobil 0705-17 48 10, e-post fanny.forsberg.lundell@su.se

 

Gunilla Jansson, professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsinriktning: Flerspråkighet och utmaningar kopplat till migration och språk inom äldreomsorgen.

Kontakt: tfn 08-16 41 84, e-post gunilla.jansson@su.se

 

Helena Bani-Shoraka, lektor i tolkningsvetenskap, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsinriktning: Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Tar fram en modell för undervisning som ökar de nyanlända elevernas möjligheter att snabbare ta sig vidare i utbildningssystemet och/eller yrkeslivet.

Kontakt: e-post helena.bani-shoraka@su.se
 

Natalia Ganuza, lektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsinriktning: Modersmålsundervisning samt flerspråkighet hos barn och ungdomar.

Kontakt: tfn 08-16 14 09, e-post natalia.ganuza@biling.su.se
 

Jenny Rosén, lektor, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Nyanländas lärande, svenska för invandrare (sfi), modersmålsundervisning.

Kontakt: tfn 08-674 75 88, e-post jenny.rosen@isd.su.se

 

Karin Sandwall Åsberg, forskare, föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Institutionen för språkdidaktik
Forskningsinriktning: Sfi-utbildningens förutsättningar att bidra till att eleverna lär sig en samhälls- och arbetslivsrelevant svenska.

Kontakt: tfn 08-120 767 07, e-post karin.sandwall@andrasprak.su.se

 

Jöran Petersson, lektor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsinriktning: Hur nyligen invandrade och tidigt invandrade barn och ungdomar med svenska som andra språk möter olika sorters utmaningar.

Kontakt: tfn 08-120 765 02, e-post joran.petersson@mnd.su.se

 

Turkiet och kurdiska diasporan i Sverige

Paul Levin, forskare, föreståndare för Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
Forskningsinriktning: Turkiet i allmänhet, turkisk inrikes- och utrikespolitik samt turkiska och kurdiska diasporan i Sverige.

Kontakt: tfn 08-16 43 57, 073-707 88 88, e-post paul.t.levin@su.se

 

Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter, Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
Forskningsinriktning: Mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, religionsfrihet, mångfald, diskriminering.

Kontakt: tfn 08-16 39 70, e-post hansi.roth@su.se

 

Isa Blumi, lektor, Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier (talar engelska)
Forskningsinriktning: Förändringsprocesser som introduceras av muslimska flyktingar i olika delar av världen. Den muslimska diasporan.

Kontakt: tfn 076 496 09 90, e-post isa.blumi@su.se