Foto: Jörgen Bothén/Mostphotos.
Foto: Jörgen Bothén/Mostphotos.
 

Valdeltagande och kyrkodemokrati

Marja Lemne är statsvetare och svarar på frågor kring valdeltagande och kyrkodemokrati. Hon har också varit aktiv inom Svenska kyrkan.

Tel: 070-760 85 91, e-post: marjalemne@gmail.com

Svenska kyrkans historia, väckelserörelse och sekularisering

Elin Malmer är historiker och svarar på frågor kring svenska kyrkans historia och utveckling, kvinnliga präster etc. Hon forskar även kring väckelserörelse och sekularisering.

Tel: 08-16 38 60, e-post: elin.malmer@historia.su.se

Kulturarv, kyrkokonst och -arkitektur

Maria Ahlbäck Åkestam är konstvetare och svarar på frågor kring kyrkokonst och -arkitektur, kulturarv och hur vi hanterar och förvarar de månghundraåriga konstföremål som finns i svenska kyrkor.

Tel: 08-16 36 25, e-post: mia.akestam@arthistory.su.se (nås enklast via e-post)

Svenska kyrkan och det kyrkliga livet i Sverige i allmänhet

Christer Hedin är religionshistoriker och svarar på frågor om Svenska kyrkan.

Tel: 08-16 33 35, mobil: 070-357 43 11, e-post: christer.hedin@rel.su.se