Den amerikanska flaggan
Foto: Claudio Divizia/MostPhotos
 

Det amerikanska valsystemet, primärvalsprocessen och kandidaternas kampanjer

Jonatan Stiglund, doktorand vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Telefon: 072-195 86 52
E-post: jonatan.stiglund@ekohist.su.se 

Amerikansk politik och samhälle samt val och valsystemet

Merrick Tabor, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen
Lång erfarenhet av USA ur ett jämförande perspektiv.
Telefon: 08-16 13 18
E-post: merrick.tabor@statsvet.su.se

Amerikansk politisk kultur, det amerikanska valsystemet och presidentkandidaterna

Ian Higham, doktorand Statsvetenskapliga institutionen
Specialiserad på utrikespolitik och politisk ekonomi.
Telefon: 0760-27 63 62
E-post: ian.higham@statsvet.su.se 
Twittrar på @highamian

Amerikansk ekonomi och arbetsmarknad

Mitch Downey, forskare i nationalekonomi och arbetsmarknadsekonomi vid Institutet för internationell ekonomi
Amerikansk medborgare, endast engelska.
Telefon: 08-16 30 70
E-post: mitch.downey@iies.su.se 

Amerikansk ekonomisk politik, inklusive handelspolitik och skattepolitik

Karolina Ekholm, professor vid Nationalekonomiska institutionen
Kan även kommentera det rådande ekonomiska läget i amerikansk ekonomi.
Telefon: 070-5790964
E-post: karolina.ekholm@ne.su.se 
Twitter: ekholm_l

Internationellt samarbete och säkerhetspolitik

Mark Rhinard, professor i Internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Amerikansk medborgare.
Telefon: 076-208 13 95
E-post: mark.rhinard@ekohist.su.se
Twitter: @MarkRhinard

Amerikanska medier och journalistik, kultur och politik

Maria Nilsson, lektor i journalistik, studierektor för journalistik, Institutionen för mediestudier
Svensk och amerikansk medborgare, röstar i det amerikanska presidentvalet. Tidigare bosatt i USA, har varit doktorand, forskare och universitetslärare vid University of Iowa. Tidigare frilansjournalist, även arbetat på dagstidning i Chicago.
Telefon: 070-320 21 03
E-post: maria.nilsson@ims.su.se 

Christian Christensen, professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier
Amerikansk medborgare, talar svenska. Forskar kring journalistik i och om USA samt om sociala medier och politik. Skriver debatt-/opinionstexter i The Guardian, Washington Post, Dagens Nyheter och Le Monde Diplomatique.
Telefon: 070-384 90 07, 08-16 44 26
E-post: christian.christensen@ims.su.se
Twitter: @ChrChristensen

Språkbruket under valrörelsen, retorik och det politiska språket i USA

Kristina Nilsson Björkenstam, forskare i datorlingvistik och studierektor vid Institutionen för lingvistik
Våren 2020 publicerar Kristina Nilsson Björkenstam en vetenskaplig artikel om Donald Trumps språkanvändning.
Telefon: 08-16 17 61
E-post: kristina.n.bjorkenstam@su.se 

Gunilla Almström Persson, universitetslektor i svenska och retorik, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Gunilla Almström Persson har varit med och startat nätverket Språk och politik samt driver forskningsområdet Språk och makt vid Stockholms universitet.
Telefon: 070-717 70 22
E-post: gunilla.persson@su.se

Aurora Cederholm, adjunkt i retorik vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Intresserad av mänskliga rättigheter, normmedvetenhet, folkrörelser och hbtq-frågor.
Telefon: 073-310 71 05
E-post: aurora.cederholm@su.se

Henrik Bergqvist, docent i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik
Kunnig i pragmatik (speciellt socialt betingade uttryck i grammatiken), epistemologi (hur kunskap signaleras i språk) och allmänt språkbruk.
Telefon: 08-16 26 67
E-post: henrik.bergqvist@ling.su.se 

Opinionsundersökningar kontra valresultat

Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen
Specialiserad på allmän statistikproduktion och särskilt intresserad av opinionsundersökningar.
Telefon: 0702-97 10 27
E-post: dan.hedlin@stat.su.se
Twitter: @DanHedlin