Den svenska sommaren

Föreställningar om familjen i vuxnas bloggande efter besök på Astrid Lindgrens värld och Liseberg

Anne-Li Lindgren, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn 08-1207 6318, mobil 0709-40 10 64, e-post anne-li.lindgren@buv.su.se

Camping, turism

Hege Høyer Leivestad, Socialantropologiska institutionen, tfn 08-16 26 84, mobil 070-744 01 65, e-post hege.leivestad@socant.su.se

Giftiga ämnen i solkrämer och andra hudvårdsprodukter

Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn 08-674 72 41, mobil 070-600 26 86, e-post magnus.breitholtz@aces.su.se

Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil 070-49 33 101, e-post christina.ruden@aces.su.se

Scoutrörelsen och barns perspektiv på att vara scouter

Anna Westberg Broström, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn 08-1207, 62 89, e-post anna.westberg.brostrom@buv.su.se

Musikfestivaler

Thomas Florén, Sociologiska Institutionen, mobil 070-780 00 82, e-post thomas.floren@sociology.su.se

Resmål/länder

Indien, Malaysia och Bangladesh

Henrik Berglund, docent, Statsvetenskapliga institutionen, mobil 073-809 64 11, e-post henrik.berglund@statsvet.su.se

Turkiet i allmänhet, turkisk inrikes-/utrikespolitik och EU-förhandlingar

Paul Levin, direktör, Institutet för Turkietstudier, tfn 08-16 4357, e-post paul.t.levin@suits.su.se

Kärlek/relationer

Vad händer i kroppen och hjärnan när man blir kär?

Håkan Fischer, professor, Psykologiska Institutionen, tfn 08-16 23 57, e-post hakan.fischer@psychology.su.se

Effekterna av skilsmässor. Vilka skiljer sig och varför?

Michael Gähler, Institutet för social forskning (SOFI), tfn 08-16 25 41, mobil 073-692 63 25 (skicka sms), e-post michael.gahler@sofi.su.se

Juho Härkönen, Sociologiska institutionen, tfn 08-16 31 89, e-post juho.harkonen@sociology.su.se

Livsstil och hälsa

Återhämtning, lycka och psykologiskt välbefinnande
Petra Lindfors, professor, Psykologiska institutionen, tfn 08-16 3893, e-post pls@psychology.su.se

Wellnessyndromet – har vårt fokus på välbefinnande gått överstyr?

Carl Cederström, Företagsekonomiska institutionen (SBS), mobil 0709- 48 13 29, e-post carl.cederstrom@sbs.su.se

Elitmotionerande chefer

Janet Johansson, Företagsekonomiska institutionen (SBS), mobil 0707-25 68 05, e-post janet.johansson@sbs.su.se

Osäkerhet i arbetslivet och förändringar på jobbet

Magnus Sverke, professor, Psykologiska institutionen, mobil 070-635 19 61, e-post magnus.sverke@psychology.su.se

Spelberoende (spel om pengar)

Jakob Jonsson, doktorand, Psykologiska institutionen, tfn 08-643 03 50, mobil 070-619 93 70, e-post jakob.jonsson@psychology.su.se

Per Carlbring, professor, Psykologiska institutionen, mobil 0706-66 76 66, e-post per.carlbring@psychology.su.se

Ångest de flesta får sin första panikattack på våren eller sommaren

Per Carlbring, professor, Psykologiska institutionen, mobil 0706-66 76 66, e-post per.carlbring@psychology.su.se

Marknadsföring, trender etc relaterade till sommaren

Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, mobil 0733-82 65 96, e-post jacob.ostberg@sbs.su.se

Lagstiftning kring giftiga ämnen i vår vardagsmiljö

Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil 070-49 33 101, e-post christina.ruden@aces.su.se

Alkohol och risk för cancer, livsstilsfaktorers inverkan på alkoholskador

Dag Jenssen, Institutionen för molekylär biovetenskap, tfn 08-16 3108, mobil 070-610 31 08, e-post dag.jenssen@su.se

Allmänt om alkohol

Jenny Cisneros Örnberg, föreståndare, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), tfn 08-16 36 03, e-post Jenny.Cisneros@sorad.su.se

Hav, vatten och Östersjön

Mikroplaster, miljögifter och kemikalier

Katja Broeg, ekotoxikolog, Östersjöcentrum, tfn 08-16 3143, mobil 070-103 04 69, e-post Katja.Broeg@su.se

Övergödning och gifter i Östersjön
Stefano Bonaglia, Institutionen för geologiska vetenskaper (engelsktalande), tfn 08 16 47 69, mobil 0737-41 24 97

Volker Bruchert, Institutionen för geologiska vetenskaper, tfn 08-16 47 55, mobil 076-35 25 42, e-post volker.bruchert@geo.su.se

Befinner sig på resande fot 1-12 juli och kan då vara svår att nå.

Övergödning, saltvatteninflödet, bottenförhållanden och syrepumpning

Lena Viktorsson, Östersjöcentrum/Baltic Eye, mobil 070-10 30 468, e-post lena.viktorsson@su.se

Näringsläckage från åkermark och djurhållning samt näringsbalans/näringscykler

Michelle McCrackin (engelsktalande), Östersjöcentrum/Baltic Eye, mobil 070-10 30 470, e-post michelle.mccrackin@su.se

Jordbrukets påverkan på havsmiljön

Annika Svanbäck, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn 08-16 3150, e-post annika.svanback@su.se

Fiske och fiskepolitik

Gustaf Almqvist, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn 08-16 3636, e-post gustaf.almqvist@su.se

Biodiversitet, skyddade områden, habitat och grunda vikar

Sofia Wikström, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn 08-16 1791, e-post sofia.wikstrom@su.se

Allmänt om Östersjön

Tina Elfwing, föreståndare, Östersjöcentrum, mobil 070-16 10 335, e-post tina.elfwing@su.se

Båtfärger

Britta Eklund, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn 08-674 7211, mobil 070- 604 7613, e-post britta.eklund@aces.su.se

Havsförsurning

Mats Björk, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 38 46, e-post mats.bjork@su.se

Skarvöar

Peter Hambäck, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 12 88, mobil 073-076 51 26, e-post peter.hamback@su.se

Torsk i Östersjön

Sture Hansson, marinekolog, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn 08-16 4248, mobil 070-814 05 99/ 073-86 71 692, e-post sture.hansson@su.se

Klimatförändringens påverkan på tång

Lena Kautsky, professor emerita, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 28 59, mobil 070-656 40 30, e-post lena.kautsky@su.se

Ellen Schagerström, doktorand, Institutionen för ekologi miljö och botanik, mobil 073-62 918 12, e-post ellen.schagerstrom@su.se

Väder och klimat

Väder, klimat, klimatförändringar

Michael Tjernström, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 070-20 56 631, e-post michaelt@misu.su.se

Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 43 37, mobil 070-25 55 471, e-post gunilla@misu.su.se

Klimat, klimatförändringar
Caroline Leck, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 43 54, e-post lina@misu.su.se

Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 8-16 17 36, mobil 070-951 68 44, e-post nilsson@misu.su.se

Geo-relaterade naturkatastrofer, forna tiders klimat och allmänna klimatfrågor
Johan Kleman, professor, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-16 4767, mobil 070-796 82 03, e-post johan.kleman@natgeo.su.se

Hur påverkar den tinande permafrosten i Arktis klimatet?

Hur påverkar Asiens bruna moln av luftföroreningar klimat och hälsa?

Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil 070 324 7317, e-post orjan.gustafsson@aces.su.se. (Befinner sig utomlands och fördrar därför att kontaktas över e-post för att sedan sätta upp telefonsamtal via Skype eller dylikt.)

Ozonlagret

Kevin Noone, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn 08-674 7543, e-post kevin.noone@aces.su.se

Jacek Stegman, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 24 08, mobil 070-483 30 44, e-post jacek@misu.su.se

Luften i Stockholm

Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn 08-674 72 76, mobil 076-122 89 31, e-post christer.johansson@aces.su.se

Hur aerosoler (såsom luftföroreningar) påverkar klimatet
Ilona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil 073-58 59 251, tfn +358-40-70 82 823, e-post ilona.riipinen@aces.su.se

Paul Glantz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn 08-674 76 47, mobil 0739-29 64 08, e-post: paul.glantz@aces.su.se

Expedition Petermannglaciären

Martin Jakobsson är forskningsledare för den internationella forskningsexpeditionen till Petermannglaciären på Grönland (29 juli - 31 augusti 2015). Expeditionen ska bl.a. titta på hur shelfisens utbredning har påverkats av de naturliga klimatförändringarna sedan den senaste istiden.

Martin Jakobsson, professor, Institutionen för geologiska vetenskaper, mobil 073-619 14 09, e-mail martin.jakobsson@geo.su.se

Sommarens djur

Allmänt om djur
Bengt Karlsson, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 39, e-post bengt.karlsson@zoologi.su.se

Fiskar

Bertil Borg, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 82, mobil 070-75 61 344, e-post bertil.borg@zoologi.su.se

Se även rubriken om Östersjön ovan för fler experter om havslevande djur.

För frågor om djur och insekter, kontakta även Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn 08-5195 4138, e-post jourhavande.biolog@nrm.se

För frågor om fossil av djur och växter, kontakta Jourhavande paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet, Jonas Hagström tfn 08-519 54 204 e-post jourhavande.paleontolog@nrm.se.

Sommarens växter och odling

Gräsmarker, skärgård och landskapsförändringar

Sara Cousins, professor, Institutionen för naturgeografi, tfn 08-16 47 67, e-post sara.cousins@natgeo.su.se

Stadsodling

Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi, tfn 08-16 49 54, mobil 070-17 39 597, e-post christina.schaffer@natgeo.su.se

Stadsodling och creative placemaking

Simon Johansson, Socialantropologiska institutionen, kontakta presstjänsten för mobilnummer, e-post simon.johansson@socant.su.se.

Creative placemaking innebär att offentliga, privata och/eller ideella föreningar går samman för att forma den fysiska och sociala karaktären av ett område genom stadsodling, konst, kulturuttryck osv.

Växter
Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter. Under sommaren finns följande botanister på plats:

V 26: Kerstin tfn 08-16 37 12, e-post kerstin@bergianska.se och Gunvor tfn 08-16 33 87, e-post gunvor@bergianska.se

V 27: Ann Sofie Börjesson (informatör) tfn 08-16 30 91, e-post annsofie@bergianska.se

V 28: Lars-Gunnar tfn 08-16 40 02, e-post larsgunnar@bergianska.se

V 29: Lars-Gunnar tfn 08-16 40 02, e-post larsgunnar@bergianska.se

V 30: Kerstin tfn 08-16 37 12, e-post kerstin@bergianska.se

V 31: Karin tfn 08-16 42 18, e-post karin@bergianska.se

V 32: Gunvor tfn 08-16 33 87, e-post gunvor@bergianska.se

För frågor om odling hänvisas till FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR), tfn 018-15 26 00, www.for.se

För frågor om fossil av djur och växter, kontakta Jourhavande paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet, Jonas Hagström tfn 08-519 54 204 e-post jourhavande.paleontolog@nrm.se.

Inför skolstart

​​Många av de särskilt begåvade barnen vantrivs i skolan

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen, tfn 08-1207 6478, mobil 073-461 25 22, e-post mara.allodi@specped.su.se

Halkar lässvaga barn efter under sommarlovet?

Barbro Westlund, Institutionen för språkdidaktik, tfn 08-1207 66 10, mobil 070-71 49 516, e-post barbro.westlund@isd.su.se

Utrymme för lek på fritidshemmet

Eva Kane, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn 08-1207 6521, mobil 070-216 82 11, e-post eva.kane@buv.su.se

Stress och sömn

Sömn och sömnbrist

Tina Sundelin, Psykologiska institutionen, tfn 08-16 2717, mobil 070-441 11 71, e-post tina.sundelin@psychology.su.se

Stress, kroppens stressreaktioner, arbete och hälsa

Ulf Lundberg, professor emeritus i biologisk psykolog, mobil 070-572 38 74, e-post ul@psychology.su.se

Balansen mellan arbetsliv och privatliv

Constanze Leineweber, Stressforskningsinstitutet, tfn 08-55 37 89 37, e-post constanze.leineweber@su.se

Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, mobil 073-707 89 26, e-post hugo.westerlund@su.se

Semesterns betydelse och vikten av återhämtning, det gränslösa arbetet

Gunnar Aronsson, professor, Psykologiska institutionen, tfn 08-16 39 60, mobil 070-571 70 83, e-post gunnar.aronsson@psychology.su.se

Allmänt om stress, samt trötthet och sömn

Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet, tfn 08-5537 8947, mobil 0737-078 928, e-post torbjorn.akerstedt@su.se

Infoblad om Jetlag

http://www.idear-net.net/share/jetlag.pdf

Information och tips vad gäller stress i samband med semestern

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.127769.1363085244!/menu/standard/file/Semester.pdf

Oroligheter och upplopp i förorter

​Magnus Hörnqvist, Kriminologiska institutionen, mobil 070-41 63 574, e-post magnus.hornqvist@criminology.su.se

Nyanlända flyktingar

Hur ser stödet för nyanlända barn och ungdomar ut under sommarlovet?

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, Institutionen för språkdidaktik, tfn 08-1207 66 46, mobil 073-707 87 85, e-post monica.axelsson@isd.su.se

Att förhöra barn och unga som misstänks vara utsatta för övergrepp samt att bemöta och förstå ensamkommande flyktingbarn

Ann-Christin Cederborg, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn 08-1207 62 21, mobil 070-692 21 11, e-post ann-christin.cederborg@buv.su.se

Hur ser man till barnets bästa i migrationsprocessen?

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, Juridiska institutionen, tfn 08-674 7234, mobil 070-88 12 936, e-post louise.dane@juridicum.su.se

Folkrättsliga regler om båtflyktingar
Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt/havsrätt, Juridiska institutionen, mobil 0702 278 930, e-post martin.ratcovich@juridicum.su.se

Ensamkommande asylsökande barn i Sverige

Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning, tfn 08-16 3448, mobil 070-31 48 088, e-post eskil.wadensjo@sofi.su.se (Är i Australien den 27 juni – 22 juli och kan då vara svår att nå.)

Arbetskraftsinvandring till Sverige, hushållstjänster

Catharina Calleman, professor i arbetsrätt, Juridiska institutionen, mobil 0733-16 06 95, e-post catharina.calleman@juridicum.su.se