Drönarbild över Frescati.
 

Missa inte heller våra andra expertlistor där vi har samlat experter inom en mängd olika ämnen. 

Den svenska sommaren

Camping, turism
Hege Høyer Leivestad, Socialantropologiska institutionen, tfn: 08-16 26 84, mobil: 070-744 01 65, e-post: hege.leivestad@socant.su.se

Sommartorp
Om sommartorpets historia, minnen och symbolik.
Maja Lagerqvist, Kulturgeografiska institutionen, tfn: 073-031 06 55 e-post: maja.lagerqvist@humangeo.su.se

Musikfestivaler
Thomas Florén, Sociologiska Institutionen, mobil: 070-780 00 82, e-post: thomas.floren@sociology.su.se

Fotboll och cykelsport
Bill Sund, professor emeritus, Historiska institutionen, forskar om fotboll, strategier och spelsystem, fotbollshistoria samt svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv. Tfn: 08-16 10 95, e-post: bill.sund@historia.su.se

Giftiga ämnen i solkrämer och lagstiftning kring giftiga ämnen i vardagsmiljön
Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil: 070-49 33 101, e-post: christina.ruden@aces.su.se

Båtliv
Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt, Juridiska institutionen, kan svara på frågor om sjö- och transporträtt, båtjuridik, passagerarrättigheter. Tfn: 070-696 06 23 e-post: johan.schelin@juridicum.su.se

Livsstil, levnadsförhållanden och hälsa

Återhämtning, lycka, psykologiskt välbefinnande och balans arbete/fritid
Petra Lindfors, professor, Psykologiska institutionen, tfn: 08-16 38 93, e-post: pls@psychology.su.se

Spelberoende
Jakob Jonsson, doktorand, Psykologiska institutionen, tfn: 08-643 03 50, mobil: 070-619 93 70, e-post: jakob.jonsson@psychology.su.se

Ångest, fobier, depression och relationsproblem/parterapi
Per Carlbring, professor, Psykologiska institutionen, mobil: 070-666 76 66, e-post: per.carlbring@psychology.su.se

Konsumtion, marknadsföring och trender relaterade till sommaren.
Jacob Östberg, professor i reklam & PR, forskar om konsumtionskultur, Företagsekonomiska institutionen, mobil: 073-382 65 96, e-post: jacob.ostberg@sbs.su.se   

Ungas konsumtion av alkohol och droger
Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Tfn: 073-707 87 50, e-post: jukka.torronen@su.se

Allmänt om alkohol
Jenny Cisneros Örnberg, föreståndare, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), tfn: 08-16 36 03, e-post: jenny.cisneros@sorad.su.se Ej tillgänglig 9 juli–5 augusti.

Klassklyftor och sommarlov
Jan O. Jonsson, professor, Institutet för social forskning, forskar bland annat om social snedrekrytering inom utbildningssystemet, etnisk integration, klassklyftor och familjer och barns välfärd. Tfn: 08-16 26 54, e-post: Janne.Jonsson@sofi.su.se

Kenneth Nelson, professor i sociologi, Institutet för social forskning. Forskar bland annat om socialpolitik och marginalisering, tfn: 08-674 71 28, e-post: kenneth.nelson@sofi.su.se 

Arbete, stress och sömn

Stress, kroppens stressreaktioner, arbete och hälsa, rehabilitering och återgång i arbete
Ulf Lundberg, professor emeritus i biologisk psykolog, mobil: 070-572 38 74, e-post: ul@psychology.su.se Kan vara svår att nå vecka 27-28

Psykosocial arbetsmiljö, stress på jobbet, otrygga anställningar, organisationsförändringar och lönesättning
Magnus Sverke, professor, Psykologiska institutionen, mobil: 070-635 19 61, e-post: magnus.sverke@psychology.su.se

Information och tips vad gäller stress i samband med semestern.

Hav, vatten och Östersjön

Helena Höglander, forskare Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-674 75 51, e-post: helena.hoglander@su.se. Ej tillgänglig för frågor under veckorna 26-27 samt 30-31.

Agnes Karlsson, biträdande lektor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn 08-16 12 46, e-post: agnes.karlsson@su.se

Östersjöns biologiska mångfald och främmande arter
Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi forskar om Östersjön och kan svara på frågor om biologisk mångfald, främmande arter samt algtoxin och andra stressfaktorers påverkan på växt- och djurlivet i Östersjön. Tfn: 08-674 75 51, e-post: elena.gorokhova@aces.su.se

Övergödning, saltvatteninflödet, bottenförhållanden och syrepumpning
Bo Gustafsson, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-674 75 93, mobil: 073-707 86 03, e-post: bo.gustafsson@su.se

Övergödning i Östersjöns kustzon
Linda Kumblad, Systemekolog, docent, Östersjöcentrum, tfn: 08-16 27 01, e-post: linda.kumblad@su.se. Ej tillgänglig 7 juli-5 augusti.

Miljögifter i Östersjön
Anna Sobek, docent vid Institutionen för miljövetenskap och analytsk kemi (ACES). E-post: Anna.sobek@aces.su.se, mobil: 070-263 34 58

Jordbrukets påverkan på havsmiljön
Annika Svanbäck, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 31 50, e-post: annika.svanback@su.se

Biodiversitet, skyddade områden, habitat och grunda vikar
Sofia Wikström, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 17 91, e-post: sofia.wikstrom@su.se

Mikroplaster
Marie Löf, ekotoxikolog, Östersjöcentrum, tfn: 08-16 38 55, e-post: marie.lof@su.se. Kan vara svår att nå under perioden 2 juli-3 augusti.

Allt om tång
Ellen Schagerström, forskare, Institutionen för ekologi miljö och botanik, skriver på Tångbloggen om tång och alger. Mobil: 073-62 918 12, e-post: ellen.schagerstrom@su.se

Allmänt om Östersjön och Västkusten
Lena Kautsky, senior advisor, Östersjöcentrum, mobil: 070-656 40 30, e-post: lena.kautsky@su.se
Lena berättar gärna om fynd i blåstångskogen, och skriver på Tångbloggen om tång och alger. Hon svarar på frågor om både Östersjön och Västkusten, och kan mycket om algblomningar och nya främmande arter som det japanska jätteostronet.

Skarvöar, spindlar, strandekosystem och strandskydd
Peter Hambäck, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, mobil: 073-076 51 26, e-post: peter.hamback@su.se

Fisk i Östersjön
Sture Hansson, marinekolog särskild kompetens fisk och fiskefrågor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 42 48, mobil: 070-814 05 99/073-867 16 92, e-post: sture.hansson@su.se

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön
Johan Eklöf, biträdande lektor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 13 58, e-post: johan.eklof@su.se

Sötvatten och dricksvatten

Se expertlista om tillgång till dricksvatten. 

Väder och klimat

Se expertlista klimat och klimatförändringar.

Sommarens djur

Allmänt om djur
Bengt Karlsson, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 39, e-post bengt.karlsson@zoologi.su.se

Djurs beteenden
Johan Lind, docent i etologi, Zoologiska institutionen. Kan svara på frågor om djurs beteenden och om likheter och skillnader mellan djurs och människors mentala förmågor, tfn: 08-16 27 47, e-post: johan.lind@zoologi.su.se. Kan ej nås vecka 26-31.

Fiskar
Bertil Borg, professor, Zoologiska institutionen, tfn: 08-16 40 82, mobil: 070-756 13 44, e-post: bertil.borg@zoologi.su.se

Insekter och skadeinsekter
Scarlett Szpryngiel, entomolog och samlingsförvaltare, Institutionen för Biologisk grundutbildning, tfn: 08-519 542 39, e-post: Scarlett.Szpryngiel@nrm.se

För frågor om djur och insekter, kontakta även Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn: 08-51 95 41 38, e-post: jourhavande.biolog@nrm.se

För frågor om fossil av djur och växter, kontakta Jourhavande paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn: 08-51 95 42 03 e-post: jourhavande.paleontolog@nrm.se.

Sommarens växter och odling

Gräsmarker, skärgård och landskapsförändringar
Sara Cousins, professor, Institutionen för naturgeografi, tfn: 070-810 15 95, e-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Stadsodling
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi, tfn: 08-16 49 54, mobil: 070-173 95 97, e-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Växter
Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter.
Presskontakt: info@bergianska.se
AnnSofie Börjesson, 08-16 30 91 och Mia Olvång, 08-16 14 75

Inför skolstart

Halkar lässvaga barn efter under sommarlovet?
Barbro Westlund, Institutionen för språkdidaktik, tfn: 08-12 07 66 10, mobil: 070-714 95 16, e-post: barbro.westlund@isd.su.se

Fler forskare inom skola och utbildning hittar du här.