Listan över sommarexperter är bara en av flera expertlistor från Stockholms universitet. Här hittar du ytterligare experter i olika ämnen.

Tips: Många forskare är lättare att få tag på via mejl än telefon under sommaren.

Drönarbild SU

Den svenska sommaren

Resande med tåg, båt och buss
Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, kan svara på frågor om sjö- och transporträtt, till exempel om regler för tågresande i Europa, passagerares rättigheter, resande med färjor och långfärdsbussar, båtjuridik och båtfylleri. Tfn: 0706-96 06 23 e-post: johan.schelin@juridicum.su.se

Sommartorp
Maja Lagerqvist vid Kulturgeografiska institutionen forskar om sommartorpets historia, minnen och symbolik, tfn: 0730-31 06 55 e-post: maja.lagerqvist@humangeo.su.se

Giftiga ämnen i solkrämer och riskbedömning av giftiga ämnen, inklusive blandningar av kemikalier, i vardagsmiljön
Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil: 0704-93 31 01, e-post: christina.ruden@aces.su.se

Musikfestivaler
Thomas Florén vid Sociologiska institutionen, mobil: 0707-80 00 82, e-post: thomas.floren@sociology.su.se

Kinesiska turister i Skandinavien
Sarah Holst Kjaer, biträdande lektor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap, mobil: 0045-607 575 42, e-post: sarah.holst.kjaer@etnologi.su.se

Sommartorka

Effekter av långa och varma somrar
Nina kirchner, lektor vid Institutionen för Naturgeografi och föreståndare för Bolincentret för klimatforskning, mobil: 0706-09 05 88, e-post: nina.kirchner@natgeo.su.se

Hur sommartorka påverkar den biologiska mångfalden
Kristoffer Hylander, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, mobil: 0765-52 52 67, e-post: kristoffer.hylander@su.se

Extremväder kopplat till klimatförändringar
Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi vid Meteorologiska institutionen, mobil: 0702-05 66 31, e-post: michaelt@misu.su.se

Hav, vatten och Östersjön

Algblomning, hav, vatten och Östersjön
Helena Höglander, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn: 08-674 75 51, e-post: helena.hoglander@su.se. Algprovning sker udda veckor under sommaren. Helena är ute och tar prover veckorna 27, 29 och 31. Ej tillgänglig för frågor under vecka 26, 4-5/7 samt vecka 30.

Östersjöns ekosystem
Agnes Karlsson, biträdande lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn: 08-16 12 46, e-post: agnes.karlsson@su.se

Östersjöns biologiska mångfald och främmande arter
Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi forskar om Östersjön och kan svara på frågor om biologisk mångfald, främmande arter samt algtoxin och andra stressfaktorers påverkan på växt- och djurlivet i Östersjön. Tfn: 08-674 75 51, e-post: elena.gorokhova@aces.su.se

Övergödning i Östersjöns kustzon
Linda Kumblad, systemekolog och docent vid Östersjöcentrum, tfn: 08-16 27 01, e-post: linda.kumblad@su.se

Biodiversitet, skyddade områden, habitat och grunda vikar
Sofia Wikström vid Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 17 91, e-post: sofia.wikstrom@su.se

Allmänt om Östersjöns stränder: Skarvöar, biologisk mångfald och strandskydd
Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, mobil: 0730-76 51 26, e-post: peter.hamback@su.se

Allt om tång
Ellen Schagerström, forskare vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, skriver på Tångbloggen om tång och alger. Mobil: 0736-29 18 12, e-post: ellen.schagerstrom@su.se

Allmänt om Östersjön och Västkusten
Lena Kautsky, senior advisor vid Östersjöcentrum, mobil: 0706-56 40 30, e-post: lena.kautsky@su.se. Lena berättar gärna om fynd i blåstångskogen, och skriver på Tångbloggen om tång och alger. Hon svarar på frågor om både Östersjön och Västkusten, och kan mycket om algblomningar och nya främmande arter som det japanska jätteostronet.

Miljögifter i Östersjön
Anna Sobek, docent vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil: 0702-63 34 58, e-post: anna.sobek@aces.su.se

Östersjön i allmänhet och fisk i synnerhet
Sture Hansson, marinekolog med särskild kompetens i fisk och fiskefrågor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn: 08-16 42 48, mobil: 0708-14 05 99 alt. 0738-67 16 92, e-post: sture.hansson@su.se

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön
Johan Eklöf, lektor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 13 58, e-post: johan.eklof@su.se

Fiskeri och fiskeekologi
Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum, kan svara på frågor om fiskekvoter, torsken i Östersjön, den hotade ålen och annat fiskerelaterat. Tfn 076-618 55 88, e-post: henrik.svedang@su.se

Sötvatten och dricksvatten

Se expertlista om tillgång till dricksvatten.

Väder och klimat

Se expertlista om klimat och klimatförändringar.

Arbete, stress och sömn

Psykosocial arbetsmiljö, stress på jobbet, otrygga anställningar, organisationsförändringar och lönesättning
Magnus Sverke, professor vid Psykologiska institutionen, mobil: 0706-35 19 61, e-post: magnus.sverke@psychology.su.se

Sömnens betydelse för återhämtning på semestern
Tina Sundelin, universitetslektor vid Psykologiska institutionen, mobil: 0704-41 11 71, e-post: tina.sundelin@psychology.su.se

Fler forskare inom arbete, stress och sömn hittar du på Stressforskningsinstitutets webbplats.

Livsstil och hälsa

Återhämtning, lycka, psykologiskt välbefinnande och balans arbete/fritid
Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen, tfn: 08-16 38 93, e-post: pls@psychology.su.se

Spelberoende
Jakob Jonsson, doktorand vid Psykologiska institutionen, tfn: 08-643 03 50, mobil: 0706-19 93 70, e-post: jakob.jonsson@psychology.su.se

Ungas konsumtion av alkohol och droger
Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Tfn: 0737-07 87 50, e-post: jukka.torronen@su.se

Konsumtion, marknadsföring och trender relaterade till sommaren
Jacob Östberg, professor i reklam & PR, forskar om konsumtionskultur vid Företagsekonomiska institutionen, mobil: 0733-82 65 96, e-post: jacob.ostberg@sbs.su.se   

Välfärd och demokrati
Kenneth Nelson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning forskar bland annat om socialpolitik och marginalisering, tfn: 08-674 71 28, e-post: kenneth.nelson@sofi.su.se 

Ångest, fobier, depression, relationsproblem/parterapi
Per Carlbring, professor vid Psykologiska institutionen, mobil: 0706-66 76 66, e-post: per.carlbring@psychology.su.se

Klassklyftor och sommarlov
Jan O. Jonsson, professor vid Institutet för social forskning, forskar bland annat om social snedrekrytering inom utbildningssystemet, etnisk integration, klassklyftor och familjer och barns välfärd. Tfn: 08-16 26 54, e-post: janne.jonsson@sofi.su.se

Sommarens djur

Allmänt om djur
Bengt Karlsson, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 39, e-post bengt.karlsson@zoologi.su.se

Fiskar
Bertil Borg, professor vid Zoologiska institutionen, tfn: 08-16 40 82, mobil: 0707-56 13 44, e-post: bertil.borg@zoologi.su.se

Insekter och skadeinsekter
Scarlett Szpryngiel, entomolog och samlingsförvaltare vid Institutionen för Biologisk grundutbildning, tfn: 0704-33 24 28, e-post: scarlett.Szpryngiel@zoologi.su.se

Djurs beteenden
Johan Lind, docent i etologi vid Zoologiska institutionen. Kan svara på frågor om djurs beteenden och om likheter och skillnader mellan djurs och människors mentala förmågor, tfn: 08-16 27 47, e-post: johan.lind@zoologi.su.se. Tillgänglig from 1 augusti.

Djur och insekter
Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn: 08-519 541 38, e-post: jourhavande.biolog@nrm.se

Sommarens växter och odling

Gräsmarker, skärgård, landskapsförändringar och biologisk mångfald
Sara Cousins, professor vid Institutionen för naturgeografi, mobil: 0708-10 15 95, e-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Stadsodling samt agroforestry och perenna grödor i relation till framtidens mat och klimatförändringar
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi, tfn: 08-16 49 54, mobil: 0701-73 95 97, e-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter
Vecka 26 Gunvor Larsson, tfn: 08-16 33 87, e-post: gunvor@bergianska.se
Vecka 27 & 28 Lars Gunnar Reinhammar, tfn: 08-16 40 02, e-post: larsgunnar@bergianska.se
Vecka 29 Gunvor Larsson, tfn: 08-16 33 87, e-post: gunvor@bergianska.se
Vecka 30 & 31 Kerstin Kustås, tfn: 08-16 37 12, e-post: kerstin@bergianska.se
Presskontakter vid Botaniska trädgården: AnnSofie Börjesson, tfn: 08-16 30 91 och Mia Olvång, tfn: 08-16 14 75, e-post:info@bergianska.se info@bergianska.se

Fossil av djur och växter
Jourhavande paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn: 08-519 542 03 e-post: jourhavande.paleontolog@nrm.se

Inför skolstart

Halkar lässvaga barn efter under sommarlovet?
Barbro Westlund vid Institutionen för språkdidaktik, tfn: 08-12 07 66 10, mobil: 0707-14 95 16, e-post: barbro.westlund@isd.su.se

Fler forskare inom skola och utbildning hittar du här.