Den svenska sommaren

Familjerelationer
Hur ska föräldrar vara, och varför ska dom vara så? Om föräldrars roll och vårt lyssnande till experternas råd genom historien.
Gustav Westberg, doktor i nordiska språk, mobil 070-44 83 123, e-post gustav.westberg@su.se

Camping, turism
Hege Høyer Leivestad, Socialantropologiska institutionen, tfn 08-16 26 84, mobil 070-744 01 65, e-post hege.leivestad@socant.su.se 

Giftiga ämnen i solkrämer och andra hudvårdsprodukter
Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil 070-49 33 101, e-post christina.ruden@aces.su.se

Scoutrörelsen och barns perspektiv på att vara scouter
Anna Westberg Broström, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn 08-1207, 62 89, e-post anna.westberg.brostrom@buv.su.se

Musikfestivaler
Thomas Florén, Sociologiska Institutionen, mobil 070-780 00 82, e-post thomas.floren@sociology.su.se

 

Fotbolls-EM

Fotboll, strategier och spelsystem, fotbollshistoria

Bill Sund, professor emeritus, Historiska institutionen, tel 08 -16 10 95, epost bill.sund@historia.su.se

 

Brexit

Internationell handel, ekonomisk geografi och regionala ekonomier

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi, tel 08 – 16 30 96, e-post: rikard.forslid@ne.su.se, twitter @RikardForslid

Relationen mellan EU:s lagstiftning och de nationella lagstiftningarna

Ulf Bernitz, professor i juridik, telefon 070-5590655, e-post: ulf.bernitz@juridicum.su.se
Ulf gästforskar just nu på Institute of European and Comparative Law i Oxford.

Europeisk politik, internationella företag, antikorruption och pengatvätt

Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap, telefon 070-674 72 56,e-post: ulrika.morth@statsvet.su.se

EU:s administration
Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, e-post torbjorn.larsson@statsvet.su.se, telefon 08-16 2531
Torbjörn har tidigare gästforskat i fem år vid European Institute of Public Administration i Maastricht.

Internationella organisationer, globala styrning och globala aktörer
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap, e-post: jonas.tallberg@statsvet.su.se, Telefon 073-6331960

 

Turkiet

Turkiet i allmänhet, turkisk inrikes-/utrikespolitik
Paul Levin, direktör, Institutet för Turkietstudier, tfn 08-16 4357, e-post paul.t.levin@suits.su.se

 

Kärlek/relationer

Vad händer i kroppen och hjärnan när man blir kär?
Håkan Fischer, professor, Psykologiska Institutionen, tfn 08-16 23 57, e-post hakan.fischer@psychology.su.se

Effekterna av skilsmässor. Hur går det för dem som skiljer sig och hur går det för deras barn?
Michael Gähler, Institutet för social forskning (SOFI), tfn 08-16 25 41, mobil 073-692 63 25 (skicka sms), e-post michael.gahler@sofi.su.se
Juho Härkönen, Sociologiska institutionen, tfn 08-16 31 89, e-post juho.harkonen@sociology.su.se

 

Livsstil och hälsa

Återhämtning, lycka och psykologiskt välbefinnande
Petra Lindfors, professor, Psykologiska institutionen, tfn 08-16 3893, e-post pls@psychology.su.se

Har vårt fokus på välbefinnande gått överstyr?
Carl Cederström, Företagsekonomiska institutionen (SBS), mobil 0709- 48 13 29, e-post carl.cederstrom@sbs.su.se

Elitmotionerande chefer
Janet Johansson, Företagsekonomiska institutionen (SBS), mobil 0707-25 68 05, e-post janet.johansson@sbs.su.se

Osäkerhet i arbetslivet och förändringar på jobbet
Magnus Sverke, professor, Psykologiska institutionen, mobil 070-635 19 61, e-post magnus.sverke@psychology.su.se

Spelberoende (spel om pengar)
Jakob Jonsson, doktorand, Psykologiska institutionen, tfn 08-643 03 50, mobil 070-619 93 70, e-post jakob.jonsson@psychology.su.se
Per Carlbring, professor, Psykologiska institutionen, mobil 070-666 7 666, e-post per.carlbring@psychology.su.se

Ångest de flesta får sin första panikattack på våren eller sommaren
Per Carlbring, professor, Psykologiska institutionen, mobil 070-666 7 666, e-post per.carlbring@psychology.su.se

Marknadsföring, trender etc relaterade till sommaren
Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, mobil 0733-82 65 96, e-post jacob.ostberg@sbs.su.se

Lagstiftning kring giftiga ämnen i vår vardagsmiljö
Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil 070-49 33 101, e-post christina.ruden@aces.su.se

Allmänt om alkohol
Jenny Cisneros Örnberg, föreståndare, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), tfn 08-16 36 03, e-post Jenny.Cisneros@sorad.su.se

 

Hav, vatten och Östersjön

Övergödning, saltvatteninflödet, bottenförhållanden och syrepumpning
Bo Gustafsson, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn 08-674 7593, mobil 073-7078603, e-post bo.gustafsson@su.se
Stefano Bonaglia, Institutionen för geologiska vetenskaper (engelsktalande), tfn 08 16 47 69, mobil 0737-41 24 97 e-post: stefano.bonaglia@geo.su.se

Gifter i Östersjön
Emma Undeman, Östersjöcentrum, Baltic Eye, tfn 08-163426, e-post emma.undeman@su.se

Näringsläckage från åkermark och djurhållning samt näringsbalans
Michelle McCrackin (engelsktalande), Östersjöcentrum/Baltic Eye, mobil 070-10 30 470, e-post michelle.mccrackin@su.se

Jordbrukets påverkan på havsmiljön
Annika Svanbäck, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn 08-16 3150, e-post annika.svanback@su.se 

Fiske och fiskepolitik
Gustaf Almqvist, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn 08-16 3636, e-post gustaf.almqvist@su.se

Biodiversitet, skyddade områden, habitat och grunda vikar
Sofia Wikström, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn 08-16 1791, e-post sofia.wikstrom@su.se
Joakim Hansen, Östersjöcentrum, tfn 08-16 1307, e-post joakim.hansen@su.se

Mikroplaster, miljögifter och kemikalier
Marie Löf, ekotoxikolog, Östersjöcentrum, tfn 08-16 3855, e-post Marie.Lof@su.se

Klimatförändringens påverkan på tång
Ellen Schagerström, forskare, Institutionen för ekologi miljö och botanik, mobil 073-62 918 12, e-post ellen.schagerstrom@su.se

Allmänt om Östersjön
Lena Kautsky, senior advisor, Östersjöcentrum, mobil 070-6564030, e-post lena.kautsky@su.se
Lena berättar gärna om fynd i blåstångskogen, och skriver bloggen https://tangbloggen.com om tång och alger.

Havsförsurning
Mats Björk, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 38 46, e-post mats.bjork@su.se

Skarvöar
Peter Hambäck, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 12 88, mobil 073-076 51 26, e-post peter.hamback@su.se

Fisk i Östersjön
Sture Hansson, marinekolog, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn 08-16 4248, mobil 070-814 05 99/ 073-86 71 692, e-post sture.hansson@su.se

 

Väder och klimat

Väder, klimat, klimatförändringar
Michael Tjernström, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 070-20 56 631, e-post michaelt@misu.su.se
Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 43 37, mobil 070-25 55 471, e-post gunilla@misu.su.se  (ej tillgänglig efter 1 augusti)

Klimat, klimatförändringar
Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 8-16 17 36, mobil 070-951 68 44, e-post nilsson@misu.su.se

Hur påverkar den tinande permafrosten i Arktis klimatet? Hur påverkar Asiens bruna moln av luftföroreningar klimat och hälsa?
Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil 070 324 7317, e-post orjan.gustafsson@aces.su.se

Luften i Stockholm
Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn 08-674 72 76, mobil 076-122 89 31, e-post christer.johansson@aces.su.se

Hur aerosoler (såsom luftföroreningar) påverkar klimatet
Paul Glantz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn 08-674 76 47, mobil 0739-29 64 08, e-post: paul.glantz@aces.su.se

Arctic Ocean 2016
I sommar genomförs Arctic Ocean 2016, en forskningsexpedition med isbrytaren Oden i samarbete med Kanada. En av forskningsledarna, som ej är med på resan och därför möjlig att nå, är Martin Jacobsson.
Martin Jakobsson, professor, Institutionen för geologiska vetenskaper, mobil 073-619 14 09, e-mail martin.jakobsson@geo.su.se

 

Sommarens djur

Allmänt om djur
Bengt Karlsson, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 39, e-post bengt.karlsson@zoologi.su.se

Fiskar
Bertil Borg, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 82, mobil 070-75 61 344, e-post bertil.borg@zoologi.su.se

Se även rubriken om Östersjön ovan för fler experter om havslevande djur.

För frågor om djur och insekter, kontakta även Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn 08-5195 4138, e-post jourhavande.biolog@nrm.se

För frågor om fossil av djur och växter, kontakta Jourhavande paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet, Jonas Hagström tfn 08-519 54 204 e-post jourhavande.paleontolog@nrm.se.

 

Sommarens växter och odling

Gräsmarker, skärgård och landskapsförändringar
Sara Cousins, professor, Institutionen för naturgeografi, tfn 08-16 47 67, e-post sara.cousins@natgeo.su.se

Stadsodling
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi, tfn 08-16 49 54, mobil 070-17 39 597, e-post christina.schaffer@natgeo.su.se

Stadsodling och creative placemaking
Simon Johansson, Socialantropologiska institutionen, kontakta presstjänsten för mobilnummer, e-post simon.johansson@socant.su.se.
Creative placemaking innebär att offentliga, privata och/eller ideella föreningar går samman för att forma den fysiska och sociala karaktären av ett område genom stadsodling, konst, kulturuttryck osv.

Växter
Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter. Under sommaren finns följande botanister på plats:

V 26: Gunvor tfn 08-16 33 87, e-post gunvor@bergianska.se

V 27: Kerstin tfn 08-16 37 12, e-post kerstin@bergianska.se och Karin tfn 08-16 42 18, e-post karin@bergianska.se

V 28: Kerstin tfn 08-16 37 12, e-post kerstin@bergianska.se, Karin tfn 08-16 42 18, e-post karin@bergianska.se och Lars-Gunnar tfn 08-16 40 02, e-post larsgunnar@bergianska.se

V 29: Lars-Gunnar tfn 08-16 40 02, e-post larsgunnar@bergianska.se

V 30: Ingen botanist på plats

V 31: Gunvor tfn 08-16 33 87, e-post gunvor@bergianska.se

V 32: Gunvor tfn 08-16 33 87, e-post gunvor@bergianska.se

 

Inför skolstart

Halkar lässvaga barn efter under sommarlovet?
Barbro Westlund, Institutionen för språkdidaktik, tfn 08-1207 66 10, mobil 070-71 49 516, e-post barbro.westlund@isd.su.se

 

Stress och sömn

Sömn och sömnbrist
Tina Sundelin, Psykologiska institutionen, tfn 08-16 2717, mobil 070-441 11 71, e-post tina.sundelin@psychology.su.se

Stress, kroppens stressreaktioner, arbete och hälsa, rehabilitering och återgång i arbete
Ulf Lundberg, professor emeritus i biologisk psykolog, mobil 070-572 38 74, e-post ul@psychology.su.se

Balansen mellan arbetsliv och privatliv
Constanze Leineweber, Stressforskningsinstitutet, tfn 08-55 37 89 37, e-post constanze.leineweber@su.se

Semesterns betydelse och vikten av återhämtning, det gränslösa arbetet
Gunnar Aronsson, professor, Psykologiska institutionen, tfn 08-16 39 60, mobil 070-571 70 83, e-post gunnar.aronsson@psychology.su.se

Allmänt om stress, samt trötthet och sömn
Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet, tfn 08-5537 8947, mobil 0737-078 928, e-post torbjorn.akerstedt@su.se

Information och tips vad gäller stress i samband med semestern
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.127769.1363085244!/menu/standard/file/Semester.pdf

 

Oroligheter och upplopp

Magnus Hörnqvist, Kriminologiska institutionen, mobil 070-41 63 574, e-post magnus.hornqvist@criminology.su.se

 

Nyanlända flyktingar

Hur ser stödet för nyanlända barn och ungdomar ut under sommarlovet?
Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, Institutionen för språkdidaktik, tfn 08-1207 66 46, mobil 073-707 87 85, e-post monica.axelsson@isd.su.se

Att förhöra barn och unga som misstänks vara utsatta för övergrepp samt att bemöta och förstå ensamkommande flyktingbarn
Ann-Christin Cederborg, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn 08-1207 62 21, mobil 072-14 74 155, e-post ann-christin.cederborg@buv.su.se

Hur ser man till barnets bästa i migrationsprocessen?
Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, Juridiska institutionen, tfn 08-674 7234, mobil 070-88 12 936, e-post louise.dane@juridicum.su.se

Folkrättsliga regler om båtflyktingar
Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt/havsrätt, Juridiska institutionen, mobil 0702 278 930, e-post martin.ratcovich@juridicum.su.se

Ensamkommande asylsökande barn i Sverige
Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning, tfn 08-16 3448, mobil 070-31 48 088, e-post eskil.wadensjo@sofi.su.se

Arbetskraftsinvandring till Sverige, hushållstjänster
Catharina Calleman, professor i arbetsrätt, Juridiska institutionen, mobil 0733-16 06 95, e-post catharina.calleman@juridicum.su.se