Askölaboratoriet i Trosa skärgård hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum. Här bedriver forskare från Sverige och hela världen olika vetenskapliga studier om havet. Foto: Anna-Karin Landin
Askölaboratoriet i Trosa skärgård hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum. Här bedriver forskare från Sverige och hela världen olika vetenskapliga studier om havet. Foto: Anna-Karin Landin


Den svenska sommaren

Familjerelationer
Hur ska föräldrar vara, och varför ska de vara så? Om föräldrars roll och vårt lyssnande till experternas råd genom historien.
Gustav Westberg, doktor i nordiska språk, mobil: 070-44 83 123, e-post: gustav.westberg@su.se

Camping, turism
Hege Høyer Leivestad, Socialantropologiska institutionen, tfn: 08-16 26 84, mobil: 070-744 01 65, e-post: hege.leivestad@socant.su.se

Sommartorp
Om sommartorpets historia, minnen och symbolik.
Maja Lagerqvist, Kulturgeografiska institutionen, tfn: 08-16 48 27,e-post: maja.lagerqvist@humangeo.su.se

Scoutrörelsen och barns perspektiv på att vara scouter
Anna Westberg Broström, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn: 08-120 762 89, e-post: anna.westberg-brostrom@buv.su.se

Musikfestivaler
Thomas Florén, Sociologiska Institutionen, mobil: 070-780 00 82, e-post: thomas.floren@sociology.su.se

Platser som marknadsförs
Ida Andersson, forskare vid Kulturgeografiska institutionen, kan svara på frågor om hur kommuner och orter arbetar för att marknadsföra sig själva, tfn: 08-16 48 57, e-post: ida.andersson@su.se

Stadsbyggnad och konst
Thomas Borén, universitetslektor i kulturgeografi, forskar bland annat om hur konstnärer och planerare kan samarbeta i olika urbana utvecklingsprojekt. Tfn: 08-16 48 30, e-post: thomas.boren@humangeo.su.se 

Fotboll och cykelsport
Bill Sund, professor emeritus, Historiska institutionen, forskar om fotboll, strategier och spelsystem, fotbollshistoria samt svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv. Tfn: 08-16 10 95, e-post: bill.sund@historia.su.se

Giftiga ämnen i solkrämer samt lagstiftning kring giftiga ämnen i vardagsmiljön
Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil: 070-49 33 101, e-post: christina.ruden@aces.su.se

Kemikalier i solkrämer och kosmetika
Magnus Breitholtz, docent vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Tfn: 070-600 26 86, e-post: magnus.breitholtz@aces.su.se

Matproduktion och svenskt jordbruk
Anders Wästfelt, universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, kan svara på frågor om det svenska jordbruket, strukturomvandlingen inom jordbruket, livsmedelsförsörjning och agrarhistoria. Tfn: 08-16 48 56, e-post: anders.wastfelt@humangeo.su.se

Båtliv
Johan Schelin, docent i sjö- och transporträtt, Juridiska institutionen, kan svara på frågor om sjö- och transporträtt, båtjuridik, passagerarrättigheter. Tfn: 070-696 06 23 e-post: johan.schelin@juridicum.su.se

Kärlek/relationer

Effekterna av skilsmässor. Hur går det för dem som skiljer sig och hur går det för deras barn?
Michael Gähler, Institutet för social forskning (SOFI), tfn: 08-16 25 41, mobil: 073-692 63 25 (skicka sms), e-post: michael.gahler@sofi.su.se

Juho Härkönen, Sociologiska institutionen, tfn: 08-16 31 89, e-post: juho.harkonen@sociology.su.se

Livsstil, levnadsförhållanden och hälsa

Återhämtning, lycka och psykologiskt välbefinnande
Petra Lindfors, professor, Psykologiska institutionen, tfn: 08-16 38 93, e-post: pls@psychology.su.se

Har vårt fokus på välbefinnande gått överstyr?
Carl Cederström, Företagsekonomiska institutionen (SBS), mobil: 070-948 13 29, e-post: carl.cederstrom@sbs.su.se

Elitmotionerande chefer
Dr Janet Johansson, Företagsekonomiska institutionen (SBS), mobil: 070-725 68 05, e-post: janet.johansson@sbs.su.se

Spelberoende
Jakob Jonsson, doktorand, Psykologiska institutionen, tfn: 08-643 03 50, mobil: 070-619 93 70, e-post: jakob.jonsson@psychology.su.se

Per Carlbring, professor, Psykologiska institutionen, mobil: 070-666 76 66, e-post: per.carlbring@psychology.su.se

Ångest och depression
Per Carlbring, professor, Psykologiska institutionen, mobil: 070-666 76 66, e-post: per.carlbring@psychology.su.se

Marknadsföring och trender relaterade till sommaren
Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, mobil: 073-382 65 96, e-post: jacob.ostberg@sbs.su.se

Konsumenter, shopping och marknadsföring
Anders Parment, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, forskar bland annat om marknadsföring och hur konsumenter beter sig. Tfn: 08-674 70 82, e-post: anders.parment@sbs.su.se 

Allmänt om alkohol
Jenny Cisneros Örnberg, föreståndare, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), tfn: 08-16 36 03, e-post: jenny.cisneros@sorad.su.se

Tobaksvanor
Tove Sohlberg, forskare Sociologiska institutionen, e-post: tove.sohlberg@sociology.su.se

Klassklyftor och sommarlov
Jan O. Jonsson, professor, Institutet för social forskning, forskar bland annat om social snedrekrytering inom utbildningssystemet, klassklyftor och familjer och barns välfärd. Tfn: 08-16 26 54, e-post: Janne.Jonsson@sofi.su.se

Åke Bergmark, professor i socialt arbete, forskar bland annat om ekonomiskt bistånd, Institutionen för socialt arbete, tfn: 08-16 25 81, e-post: aake.bergmark@socarb.su.se 

Kenneth Nelson, professor i sociologi, Institutet för social forskning. Forskar bland annat om socialpolitik och marginalisering, tfn: 08-674 71 28, e-post: kenneth.nelson@sofi.su.se 

Arbete, stress och sömn

Stress, kroppens stressreaktioner, arbete och hälsa, rehabilitering och återgång i arbete
Ulf Lundberg, professor emeritus i biologisk psykolog, mobil: 070-572 38 74, e-post: ul@psychology.su.se

Semesterns betydelse och vikten av återhämtning, det gränslösa arbetet
Gunnar Aronsson, professor, Psykologiska institutionen, tfn: 08-16 39 60, mobil: 070-571 70 83, e-post: gunnar.aronsson@psychology.su.se

Psykosocial arbetsmiljö, osäkerhet i arbetslivet och förändringar på jobbet
Magnus Sverke, professor, Psykologiska institutionen, mobil: 070-635 19 61, e-post: magnus.sverke@psychology.su.se

Allmänt om stress, samt trötthet och sömn
Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet, tfn: 08-5537 8947, mobil: 0737-078 928, e-post: torbjorn.akerstedt@su.se

Information och tips vad gäller stress i samband med semestern: http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.127769.1363085244!/menu/standard/file/Semester.pdf

Hav, vatten och Östersjön

Algblomning, cyanobakterier och övergödning
Ulf Larsson, docent systemekologi, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 070-579 19 00, e-post: ulf.larsson@su.se

Helena Höglander, forskare Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-674 75 51, e-post: helena.hoglander@su.se. Ej tillgänglig för frågor under veckorna 26, 30-31.

Elena Gorokhova, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, tfn: 08-674 75 51, e-post: elena.gorokhova@aces.su.se

Övergödning, saltvatteninflödet, bottenförhållanden och syrepumpning
Bo Gustafsson, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-674 75 93, mobil: 073-707 86 03, e-post: bo.gustafsson@su.se

Stefano Bonaglia, Institutionen för ekologi, miljö och botanik (engelsktalande), tfn: 08-16 37 54, mobil: 073-741 24 97 e-post: stefano.bonaglia@su.se

Miljögifter i Östersjön
Emma Undeman, Östersjöcentrum, Baltic Eye, tfn: 08-16 34 26, e-post: emma.undeman@su.se

Näringsläckage från åkermark och djurhållning samt näringsbalans
Michelle McCrackin (engelsktalande), Östersjöcentrum/Baltic Eye, mobil: 070-103 04 70, e-post: michelle.mccrackin@su.se

Jordbrukets påverkan på havsmiljön
Annika Svanbäck, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 31 50, e-post: annika.svanback@su.se

Fiske och fiskepolitik
Gustaf Almqvist, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 36 36, e-post: gustaf.almqvist@su.se

Biodiversitet, skyddade områden, habitat och grunda vikar
Sofia Wikström, Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 17 91, e-post: sofia.wikstrom@su.se

Mikroplaster, miljögifter och kemikalier
Marie Löf, ekotoxikolog, Östersjöcentrum, tfn: 08-16 38 55, e-post: marie.lof@su.se. Obs! kan vara svår att nå under perioden 26 juni-8 augusti.

Klimatförändringens påverkan på tång
Ellen Schagerström, forskare, Institutionen för ekologi miljö och botanik, skriver bloggen https://tangbloggen.com om tång och alger. Mobil: 073-62 918 12, e-post: ellen.schagerstrom@su.se

Allmänt om Östersjön och Västkusten
Lena Kautsky, senior advisor, Östersjöcentrum, mobil: 070-656 40 30, e-post: lena.kautsky@su.se
Lena berättar gärna om fynd i blåstångskogen, och skriver bloggen https://tangbloggen.com om tång och alger. Hon svarar på frågor om både Östersjön och Västkusten, och kan mycket om algblomningar och nya främmande arter som det japanska jätteostronet.

Havsförsurning
Mats Björk, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn: 08-16 38 46, e-post: mats.bjork@su.se

Skarvöar
Peter Hambäck, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, mobil: 073-076 51 26, e-post: peter.hamback@su.se

Fisk i Östersjön
Sture Hansson, marinekolog, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 42 48, mobil: 070-814 05 99/073-867 16 92, e-post: sture.hansson@su.se

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön
Johan Eklöf, biträdande lektor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 13 58, e-post: johan.eklof@su.se

Algblomning (cyanobakterieblomning) och effekter på djurlivet
Agnes Karlsson, biträdande lektor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn 08-16 12 46, e-post: agnes.karlsson@su.se

Väder och klimat

Väder, klimat, klimatförändringar
Michael Tjernström, professor, Meteorologiska institutionen, tfn: 070-205 66 31, e-post: michaelt@misu.su.se

Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn: 08-16 43 37, mobil: 070-255 54 71, e-post: gunilla@misu.su.se (tillgänglig efter 1 augusti)

Klimat, klimatförändringar
Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn: 08-16 17 36, mobil: 070-951 68 44, e-post: nilsson@misu.su.se

Hur påverkar den tinande permafrosten i Arktis klimatet? Hur påverkar Asiens bruna moln av luftföroreningar klimat och hälsa?
Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil: 070-324 73 17, e-post: orjan.gustafsson@aces.su.se

Luftföroreningar och dess hälsopåverkan
Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn: 08-674 72 76, mobil: 076-122 89 31, e-post: christer.johansson@aces.su.se

Hur aerosoler (såsom luftföroreningar) påverkar klimatet
Paul Glantz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), tfn: 08-674 76 47, mobil: 073-929 64 08, e-post: paul.glantz@aces.su.se

Sommarens djur

Allmänt om djur
Bengt Karlsson, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 39, e-post bengt.karlsson@zoologi.su.se

Djurs beteenden
Johan Lind, docent i etologi, Zoologiska institutionen. Kan svara på frågor om djurs beteenden och om likheter och skillnader mellan djurs och människors mentala förmågor, tfn: 08-16 27 47, e-post: johan.lind@zoologi.su.se

Fiskar
Bertil Borg, professor, Zoologiska institutionen, tfn: 08-16 40 82, mobil: 070-756 13 44, e-post: bertil.borg@zoologi.su.se

För frågor om djur och insekter, kontakta även Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn: 08-51 95 41 38, e-post: jourhavande.biolog@nrm.se

För frågor om fossil av djur och växter, kontakta Jourhavande paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn: 08-51 95 42 03 e-post: jourhavande.paleontolog@nrm.se.

Sommarens växter och odling

Gräsmarker, skärgård och landskapsförändringar
Sara Cousins, professor, Institutionen för naturgeografi, tfn: 08-16 47 67, e-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Vedbildning hos växter och växtbioteknik
Edouard Pesquet, universitetslektor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 37 60, e-post: edouard.pesquet@su.se (engelsktalande)

Stadsodling
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi, tfn: 08-16 49 54, mobil: 070-173 95 97, e-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Stadsodling och creative placemaking
Simon Johansson, Socialantropologiska institutionen, tfn: 08-16 37 90, e-post: simon.johansson@socant.su.se
Creative placemaking innebär att offentliga, privata eller ideella föreningar går samman för att forma den fysiska och sociala karaktären av ett område genom stadsodling, konst och kulturuttryck.

Växter
Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter.

V 26: Botanist: Gunvor Larsson 08-16 33 87, gunvor@bergianska.se
Informatör: Mia Olvång 08-16 14 75, mia@bergianska.se

V 27: Botanister: Kerstin Kustås 08-16 37 12, kerstin@bergianska.se
Karin Martinsson 08-16 42 18, karin@bergianska.se och Lars Gunnar Reinhammar 08-16 40 02, larsgunnar@bergianska.se
Informatör: AnnSofie Börjesson 08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

V 28: Botanister: Kerstin Kustås 08-16 37 12, kerstin@bergianska.se och
Lars Gunnar Reinhammar 08-16 40 02, larsgunnar@bergianska.se
Informatör: AnnSofie Börjesson 08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

V 29: Informatör: AnnSofie Börjesson 08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

V 30: Gunvor Larsson är här endast onsdagen 26/7 (08-16 33 87, gunvor@bergianska.se)
Informatör: AnnSofie Börjesson 08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

V 31: Botanist: Gunvor Larsson 08-16 33 87, gunvor@bergianska.se
Informatör: Mia Olvång 08-16 14 75, mia@bergianska.se

V 32: Botanister: Kerstin Kustås 08-16 37 12, kerstin@bergianska.se
Karin Martinsson 08-16 42 18, karin@bergianska.se och Gunvor Larsson 08-16 33 87, gunvor@bergianska.se
Informatör: Mia Olvång 08-16 14 75, mia@bergianska.se

V 33: Botanister: Kerstin Kustås 08-16 37 12, kerstin@bergianska.se,
Karin Martinsson 08-16 42 18, karin@bergianska.se och Lars Gunnar Reinhammar 08-16 40 02, larsgunnar@bergianska.se
Informatör: AnnSofie Börjesson 08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

Brexit

Relationen mellan EU:s lagstiftning och de nationella lagstiftningarna
Ulf Bernitz, professor i juridik, tfn: 070-559 06 55, e-post: ulf.bernitz@juridicum.su.se

Europeisk politik, internationella företag, antikorruption och pengatvätt
Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap, tfn: 070-674 72 56,e-post: ulrika.morth@statsvet.su.se

EU:s administration 
Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, tfn: 08-16 25 31, e-post: torbjorn.larsson@statsvet.su.se. Torbjörn har tidigare gästforskat i fem år vid European Institute of Public Administration i Maastricht.

Internationella organisationer, globala styrning och globala aktörer
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap, Mobil: 073-633 19 60, e-post: jonas.tallberg@statsvet.su.se

Svensk politik

Vinster i välfärden
Magnus Linnarsson, fil dr. i historia, har forskat om riksdagsdebatter om privat och offentlig drift ur ett historiskt perspektiv, tfn: 08-16 20 21, e-post: magnus.linnarsson@historia.su.se

Svensk politik och förvaltning
Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, tfn: 08-16 25 31, e-post: torbjorn.larsson@statsvet.su.se

Oroligheter och upplopp
Magnus Hörnqvist, Kriminologiska institutionen, mobil: 070-41 63 574, e-post: magnus.hornqvist@criminology.su.se

Ilda Lindell, universitetslektor i kulturgeografi, forskar om urbana upplopp, tfn: 08-16 48 49, e-post: ilda.lindell@humangeo.su.se

Segregation, utsatta bostadsområden, grannskapseffekter och skolsegregation
Eva Andersson, professor, Kulturgeografiska institutionen. Kan också svara på frågor om ungdomar, olika uppväxtvillkor och skolan, tfn: 08-16 48 66, e-post: eva.andersson@humangeo.su.se

Bo Malmberg, professor, Kulturgeografiska institutionen. Kan också svara på frågor om ungdomar, olika uppväxtvillkor och skolan, tfn: 08-16 48 53, e-post: bo.malmberg@humangeo.su.se

Juridik och rättssäkerhet

Organiserad brottslighet, rättssäkerhet, ny kontrollteknologi och privat polisverksamhet
Janne Flyghed, tfn: 08-16 26 09, e-post: janne.flyghed@criminology.su.se

Turkiet

Turkiet i allmänhet, turkisk inrikes-/utrikespolitik samt turkiska och kurdiska diasporan i Sverige
Paul Levin, direktör, Institutet för Turkietstudier, tfn: 08-16 43 57, e-post: paul.t.levin@suits.su.se

Inför skolstart

Halkar lässvaga barn efter under sommarlovet?
Barbro Westlund, Institutionen för språkdidaktik, tfn: 08-12 07 66 10, mobil: 070-714 95 16, e-post: barbro.westlund@isd.su.se

Flyktingar

Hur ser stödet för nyanlända barn och ungdomar ut under sommarlovet?
Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, Institutionen för språkdidaktik, tfn: 08-12 07 66 46, mobil: 073-707 87 85, e-post: monica.axelsson@isd.su.se

Att förhöra barn och unga som misstänks vara utsatta för övergrepp samt att bemöta och förstå ensamkommande flyktingbarn
Ann-Christin Cederborg, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn: 08-12 07 62 21, mobil: 072-147 41 55, e-post: ann-christin.cederborg@buv.su.se

Hur ser man till barnets bästa i migrationsprocessen?
Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, Juridiska institutionen, tfn: 08-674 72 34, mobil: 070-881 29 36, e-post: louise.dane@juridicum.su.se

Folkrättsliga regler om båtflyktingar
Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt/havsrätt, Juridiska institutionen, mobil: 070-227 89 30, e-post: martin.ratcovich@juridicum.su.se

Ensamkommande asylsökande barn i Sverige
Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning, tfn: 08-16 34 48, mobil: 070-314 80 88, e-post: eskil.wadensjo@sofi.su.se

Arbetskraftsinvandring till Sverige, hushållstjänster
Catharina Calleman, professor i arbetsrätt, Juridiska institutionen, mobil: 073-316 06 95, e-post: catharina.calleman@juridicum.su.se

Amerikansk politik

Amerikanska medier och journalistik, kultur och politik
Christian Christensen, professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier. Kan också svara på frågor om teknologi, sociala medier, bevakning av terror och islamofobi.
Tfn: 070-384 90 07, 08-16 44 26, e-post: christian.christensen@ims.su.se
Twittrar på @ChrChristensen

Amerikansk politik och samhällsfrågor samt val och valsystemet
Merrick Tabor, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen med lång erfarenhet av USA ur ett jämförande perspektiv. Tfn: 08-16 13 18, e-post: merrick.tabor@statsvet.su.se