Amerikansk säkerhets- och utrikespolitik
Björn Ottosson, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen.
Kan även USAs politiska kultur samt valprocess.
Telefon: 0707-69 52 02
E-post: bjorn.ottosson@statsvet.su.se
Twittrar på @B_Ottosson

Populismexpert
Benjamin Moffitt, Postdoc vid Statsvetenskapliga institutionen
Kan resonera om varför väljare röstar på den kandidat med de enkla lösningarna och den svartvita världsbilden.
Telefon: 0762-01 68 61
E-post: benjamin.moffitt@statsvet.su.se
Twittrar på @bjmoffitt

Amerikan som forskar på internationellt samarbete och säkerhetspolitik
Mark Rhinard, professor i Internationella relationer vid Ekonomisk-historiska institutionen. Telefon: 0762-08 13 95
E-post: mark.rhinard@ekohist.su.se
Twittrar på @MarkRhinard

Amerikansk politik och samhälle samt val och valsystemet
Merrick Tabor, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.
Lång erfarenhet av USA ur ett jämförande perspektiv.
Telefon: 08-16 13 18
E-post: merrick.tabor@statsvet.su.se

Jonatan Stiglund, doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen
Telefon: 0721-95 86 52
E-post: jonatan.stiglund@ekohist.su.se

Amerikansk utrikespolitik, ekonomi, minoritets- och jämställdhetspolitik
Ian Higham, doktorand Statsvetenskapliga institutionen.
Talar endast engelska. Kan svara på frågor om kandidaternas ståndpunkter inom utrikespolitik. Har även forskningsbakgrund inom väljardeltagande och kampanjstrategier och kan prata om den politiska processen generellt.
Telefon: 0760-27 63 62
E-post: ian.higham@statsvet.su.se
Twittrar på @highamian

Amerikanska medier och journalistik, kultur och politik
Christian Christensen, professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier.
Telefon: 0703-84 90 07, 08-16 44 26
E-post: christian.christensen@ims.su.se
Twittrar på @ChrChristensen

Opinionsundersökningar kontra valresultat
Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen.
Specialisering på allmänstatistikproduktion och särskilt intresserad av opinionsundersökningar.
Telefon: 0702-97 10 27
E-post: dan.hedlin@stat.su.se
Twitter @DanHedlin