Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

 

OS, idrottshistoria och kopplingen mellan idrott och politik
Johnny Wijk, Historiska institutionen
johnny.wijk@historia.su.se, 070-545 21 30

Kvinnor i OS, OS-historia och jämställdhet
Helena Tolvhed, Historiska institutionen
helena.tolvhed@historia.su.se, 073-420 64 69

Nord- och Sydkoreas relationer, koreansk politik och samhälle
Gabriel Jonsson, Institutionen för Asien- Mellanöstern och Turkietstudier
gabriel.jonsson@su.se, 08-16 25 10 (kopplar till mobil)

Internationella relationer och diplomati
Kjell Engelbrekt, Statsvetenskapliga institutionen
kjell.engelbrekt@statsvet.su.se