Nyheter

Nyheter

 • Lyckat halvår med Omvänt mentorskap 2018-02-16 Nya insikter kring hur studenter ser möjligheter med digitalisering. En ökad förståelse för hur näringslivet tänker kring marknadsföring, organisation och ledarskap. Det är några av resultaten när pilotprojektet ”Omvänt mentorskap” utvärderades med en avslutande workshop i februari.
 • Kristina Andersson. Foto: Bianca Brandon Cox. Nyfiken på hur kroppen fungerar 2018-02-16 ”Alla behöver äta och maten påverkar alla.” Så förklarar månadens alumn, näringsfysiologen Kristina Andersson, dagens stora intresse för kost.
 • Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019) 2018-02-16 Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.
 • Christina Garsten ny föreståndare på SCAS 2018-02-15 Christina Garsten, ordförande för Scores styrelse, forskare vid Score samt professor i Socialantroplogi vid Stockholms universitet har utsetts till ny föreståndare för SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) i Uppsala.
 • Erasmus - Frankrike - Italien 2018-02-15 Sista ansökningsdag 15 mars
 • Migranters berättelser i asylprocessen. 6,8 milj. kr (2017–2020) 2018-02-15 Projektet Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering syftar till att generera kunskap om hur berättelser om enskilda asylsökande växer fram i asylprocessen; om svårigheter och möjligheter med asylintervjuer som ofta förs via tolk. Projektet har fått 6,8 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev - det senaste brevet 2018-02-15 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade, ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Ny modell för VFU vid Stockholms universitet 2018-02-15 Krönika av prorektor Clas Hättetrand.
 • Ge blod i Frescati 2018-02-14 Onsdag 21 februari kommer blodbussen till Frescati. Klockan 8:30–18:00 går det att lämna blod på vändplanen vid Södra huset, Universitetsvägen 10.
 • Träfigurer i olika storlek på brustet hjärta. Foto: Andrey Popov./Mostphotos Använder separerade föräldrar föräldrapenning mer eller mindre jämställt? 2018-02-14 Separerade föräldrar använder färre föräldrapenningdagar. Både pappor och mammor använder färre dagar, vilket leder till att barn till separerade föräldrar får mindre tillgång till sina föräldralediga föräldrar. Det skriver vår professor i demografi och expert på föräldraförsäkringen Ann-Zofie Duvander i ett blogginlägg på Alla hjärtans dag.
 • Student på Stockholms universitet Ny sommarkurs för lärarstudenter i akademiskt läsande och skrivande 2018-02-14 Vi lär dig knäcka den akademiska koden. Ansök senast 15 mars!
 • Undervisning i par utvecklar pedagogik 2018-02-13 Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.
 • Skalle från en stenåldersman med en läkt skada på ovansidan av huvudet. Foto: Fredrik Hallgren. Med huvudet på skaft – stenåldern i nytt ljus 2018-02-13 Stenåldersmänniskornas samhälle och föreställningsvärld var mer komplex än man tidigare trott. Det visar nya analyser av skallar från Kanaljorden i Motala.
 • Radioprogram om skolelevers intresse för moderna språk 2018-02-13 Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, deltog i januari 2018 i radioprogrammet Nordegren & Epstein i P1. Bland annat pratade hon om hur det ser ut med intresset för moderna språk bland skolelever.
 • Anja Hirdman Foto: Anna-Karin Landin © 2016 Stockholms universitet Anja Hirdman: "Jag vill förstå den mediala kulturen" 2018-02-13 I måndags 12 februari medverkade Anja Hirdman i Kulturnytt i P1 där hon samtalade om skärmkultur med programledaren Måns Hirschfeldt.
 • Öppen föreläsning den 26 oktober Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter 2018-02-13 Kom till biblioteket och lär dig hur du hittar vetenskaplig information och blir bättre på källkritik och referatteknik till din uppsats eller rapport. Efter föreläsningen, som tar 45 minuter, finns möjlighet till frågor och individuell handledning om informationssökning och akademiskt skrivande.
 • ULV, VAL och Snabbspåret deltog på Bazaren 2018-02-12 Flera av de kompletterande lärarutbildningarna vid Stockholms universitet deltog vid årets utbildningsmässa Bazaren.
 • Omslagsbild: Emma Dahlin © 2018 Disputation: Ontological Ordering: Achieving Audience in Internet Practice 2018-02-12 Välkommen till Emma Dahlins disputation fredag den 9 mars i JMK-salen.
 • Ny gästprofessor i kinesisk litteratur 2018-02-12 Denna termin har Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier glädjen att få välkomna Professor Kwok-Kan Tam som gästprofessor.
 • Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas Ny bok om World Economic Forum 2018-02-09 I den nya boken ”Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” undersöker Christina Garsten och Adrienne Sörbom hur World Economic Forum utövar sitt inflytande.
 • Elina Druker ny professor i litterarurvetenskap 2018-02-09 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Elina Druker som har utsetts till professor i litteraturvetenskap, med inriktning på barn- och ungdomslitteratur.
 • OPINION: Hur bra är det att mediehusen samarbetar mot desinformation? 2018-02-08 Igår onsdag debatterade Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert och journalistiklärare – det nya redaktionsövergripande samarbete mot desinformation som DN, SvD, SR och SVT kommer att lansera inför höstens val – med Ekot-chefen Olle Zachrison.
 • MFS-stipendiater föreläser om globala utvecklingsfrågor 2018-02-08 Blir världen bättre eller sämre? Hur vet man att biståndet når fram? Som Sida-alumner föreläser Rasmus Rodineliussen och Ronja Melin om sina erfarenheter av MFS-finansierat fältarbete i utvecklingsländer.
 • Marianne Döös, professor ”Delat ledarskap har funnits sedan romarriket” 2018-02-08 Marianne Döös, professor, intervjuas i tidningen Karriär, om sin forskning kring delat ledarskap. Här berättar hon om utmaningarna men också om vinsterna det kan ge i komplexa verksamheter: – Delat ledarskap framkommer ofta som en lösning på komplexa och omfattande uppdrag, säger Marianne Döös.
 • Cordelia Edvardson Foto: Dan Hansson Cordelia Edvardson-priset 2012 2018-02-07 Den 6 december i år delas för andra gången Cordelia Edvardson-priset ut vid JMK. I samband med detta kommer också en paneldebatt om utrikesjournalistikens villkor och framtid att äga rum.
 • SVT: Så har kulturjournalistiken förändrats genom åren 2018-02-07 Forskarna Anna Roosvall, Andreas Widholm och Kristina Riegerts har studerat kulturjournalistikens utveckling från 1985 till 2015. SVT rapporterade om detta igår. Se inslaget här.
 • SR: Så har kulturjournalistiken förändrats 2018-02-07 Forskarna Anna Roosvall, Andreas Widholm och Kristina Riegerts har studerat kulturjournalistikens utveckling från 1985 till 2015. Kulturnytt rapporterade om detta igår. Hör inslaget här.
 • Prisregn över författare av juridisk litteratur vid Stockholms universitet 2018-02-07 Flera av de författare som belönades vid Norstedts Juridiks författarfest 2018 är verksamma vid Stockholms universitet.
 • Magda Gad fick Cordelia Edvardson-priset 2018-02-06 Igår mottog Magda Gad, utrikeskorrespondent Expressen, 2016 års Cordelia Edvardson-pris. – De här människornas röster når inte ut annars, säger Magda Gad till Expressen.
 • Samernas nationaldag 6/2 2018-02-06 Samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, och det har minst lika gamla rötter på svensk mark som svenskan. Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.
 • Semikolonets dag 6/2 2018-02-06 Semikolonet lever gott i svenska språket; allt annat är lösa rykten. En av de hetaste skrivregelfrågorna genom alla tider är hur man använder semikolon.
 • Tre personer har ett möte runt ett bord. Foto: Creative commons 0 Fortsatt lysande arbetsmarknad för statistiker 2018-02-06 I SACO:s rapport ”Framtidsutsikter” kan vi läsa att arbetsmarknaden i framtiden ser väldigt bra ut för statistiker och matematiker.
 • Ny seminarieserie: Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM) 2018-02-06 I höst startar en ny seminarieserie med datasessioner för forskare med intresse för området: Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM). Det är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för svenska och flerspråkighet och engelska institutionen.
 • Vid våra breddgrader återhämtar sig inte ozonskiktet på samma sätt som vid polerna. Foto: MostPhotos. Ozonskiktet återhämtar sig inte på våra breddgrader 2018-02-06 Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid polerna. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären kan förhindra att ozonlagret återhämtar sig på lägre breddgrader, där det finns fler människor.
 • Utlysningar inom samarbetet mellan Stockholms universitet och Tokyo universitet 2018-02-05
 • Utlysningar inom samarbetet mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet 2018-02-05
 • Kan man köpa sig fri från flygskammen? 2018-02-05 Är klimatkompensation ett rimligt sätt att ta hand om sina CO2-sopor, eller avancerad greenwashing? Läs vidare vad forskaren Maria Johansson (Institutionen för ekologi, miljö och botanik - DEEP), tänker om det i KITs artikel.
 • Forskning om åldrande först ut i samarbete Stockholm-Tokyo 2018-02-05 Vad kan forskningen bidra med till att hantera en allt mer åldrande befolkning? Frågan diskuterades vid en workshop i samband med att Tokyos universitet etablerar ett samarbete med Stockholms tre främsta lärosäten.
 • Grekisk Eros: Kärlek och sexualitet i det antika Grekland 2018-02-05 Ny bok av prof. Eva-Carin Gerö. Lyssna på intervjun i SRs radioprogram Filosofiska rummet samt intervjun i Axess TV 9/2 Kl. 08-08.29
 • Samiska eller svenska i nomadskolorna? 2018-02-05 Språket i skolan är ett kraftfullt verktyg både för att skapa vem man är och vilka möjligheter man har i livet. Historikern Otso Kortekangas har undersökt hur samiska och andra nordiska språk användes i nomadskolor för samer under 1900-talets första hälft.
 • Förskollärare tar större ansvar än uppdraget kräver 2018-02-05 Trots att pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär tar de ofta ett ansvar för barnens väl som går långt utöver professionskraven. Det visar en ny doktorsavhandling.
 • Östersjöcentrum söker nya medarbetare 2018-02-02 Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. Just nu söker vi en forskare för ekosystemanalys av musselodlingars förutsättningar i Östersjön.
 • Oväntad evolution för biologisk strömbrytare 2018-02-02 Enzymet som tillverkar DNA-byggstenar fortsätter att förvåna forskarna. Den senaste överraskningen är att "strömbrytaren" i enzymet i vissa marina bakterier sitter på ett helt nytt ställe. Evolutionen har återigen använt en befintlig komponent på ett nytt sätt.
 • Östersjöcentrum välkomnar förbud om mikroplast i kosmetika 2018-02-01 Sverige förbjuder mikroplast i avsköljningsbara kroppsvårdsprodukter från och med 1 juli. Ett bra beslut för miljön, enligt våra forskare, som hoppas att även andra produkter snart förbjuds.
 • Föreläsningsserie inom Open Science Föreläsningsserie inom Open Science 2018-02-01 Här kan du hitta inspelningar från bibliotekets tidigare öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Thomas Faist, Universität Bielefeld Nu startar nya Forum för transnationell migration 2018-02-01 Onsdagen den 21 februari hålls det första seminariet i Forum för transnationell migrations seminarieserie. Då gästas serien av professor Thomas Faist från Bielefeld University. Varmt välkomna!
 • Adriennne Sörbom and Christina Garsten Ny bok om hur World Economic Forum utövar sitt inflytande 2018-02-01 I ”Discreet Power” undersöks World Economic Forum som en aktör som försöker påverka utformningen av global politik. Hur organiserar World Economic Forum sin verksamhet? Hur skapar det inflytande som politisk aktör?
 • Forskarutbildningen i religionshistoria får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. 2018-01-31 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu granskat forskarutbildningen i religionshistoria. Utbildningen bedöms hålla hög kvalitet. Det är en av de nio forskarutbildningar vid Stockholms universitet som granskas av UKÄ under 2017-2018.
 • Landskap i Oromiya, Etiopien. Foto: Mhairi Gibson Varför gifta sig med en gift man? 2018-01-31 Att ha en mor som är gift med en man som har minst en fru till – det vill säga polygamt gift – kan vara bättre än att ha föräldrar som är monogamt gifta för en del barn i Etiopien. I alla fall om man tittar på faktorer som barnadödlighet, utbildning och äktenskap. Men hur det går för barnen beror på moderns rangordning som fru och utfallen är olika för söner och döttrar, visar en ny studie av bland andra forskaren Caroline Uggla.
 • Stort danskt pris till Gunnar von Heijne 2018-01-31 Professor Gunnar von Heijne får årets Novozymes Prize på tre miljoner danska kronor av Novo Nordisk Fonden för banbrytande upptäckter kring membranproteiner.
 • Love Ekenberg utnämns till professor vid ICDE 2018-01-30 Love Ekenberg, Stockholms universitet, utnämns till professor för storskalig högre utbildning med fokus på länder i södra Afrika vid ICDE.
 • Gemensamt handslag efter signering Samarbetsavtal med Tokyo 2018-01-30 Stockholms tre främsta lärosäten, Stockholms universitet, KI och KTH, har etablerat ett gemensam strategiskt samarbete med Tokyo universitet, Japans främsta lärosäte. Nu finns medel för samarbetet med Tokyo utlyst, se länk i högerspalten!
 • Vill du få en skjuts framåt i ditt uppsatsarbete? Föreläsning och snabbhandledning i biblioteket 2018-01-29 Ska du skriva uppsats i vår? Kom till biblioteket och lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt på en föreläsning om källkoll för skrivande studenter.
 • Hållbarhetsforum 21 mars om energi- och resursfrågor 2018-01-26 Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna. Fokus är på framtidens energi och resurser, och det med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
 • 4,6 miljoner till projekt om miljöpåverkan längs kuster 2018-01-25 Sveriges kustmiljöer är föremål för en rad exploaterande verksamheter som påverkar viktiga funktioner i ekosystemen. Inom projektet ECOCOA ska forskare hjälpa förvaltning att minska förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att nyttjandet av våra kuster ska bli hållbart på lång sikt.
 • Publikpris med upplevelser inkapslade i glas 2018-01-25 Vid årets Guldbaggegala utdelades för första gången ett publikpris, där den vinnande filmen Sameblod tilldelades en specialdesignad statyett av stål och glas. De skimrande färgerna i glaskulan visualiserar den hjärnaktivitet som uppmättes vid en EEG-inspelning där en betraktare återupplevde filmen i Fonetiklaboratoriets EEG-labb vid Institutionen för lingvistik.
 • Vinter-OS i Sydkorea - vem kan vad? 2018-01-25 Idrott har många perspektiv och påverkar samhället på många sätt. Här finns några av Stockholms universitets experter som kan kommentera vinter-OS.
 • Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller 2018-01-25 Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory har hittat ett nytt sätt att förhindra tillväxt av bröstcancerceller. I studien ingår även en forskargrupp från Stockholms universitet.
 • Nytt rekord för sökande till VAL 2018-01-24 Söktrycket till VAL är fortsatt stort. Sedan en termin tillbaka ges ubildningsintroduktionen på distans för att öka tillgängligheten för nya studenter.
 • Islands president populär föreläsare 2018-01-24 Islands president Gudni Johannesson höll under torsdagen en uppskattad gästföreläsning på temat nationalism och globalisering.
 • Utbyte mellan universiteten i Helsingfors och Stockholm 2018-01-24 Ett hundratal lärare och studenter från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i Finland besökte i januari 2018 Stockholms universitet. Många idéer och erfarenheter utbyttes om samarbete kring forskning och lärarutbildning.
 • Vägen till det civiliserade samhället går via hot och straff 2018-01-24 Normförändringar kan ske i mötet mellan individer där den ena straffar ett beteende hos den andre om det upplevs som hotfullt, visar en ny studie.
 • Svensk-dansk satsning på nätverkssamarbete kring kryomikroskopi 2018-01-23 En ny svensk-dansk forskningsallians ska öka förståelsen för hur biologiska molekyler ser ut och fungerar. Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden kommer forskare skapa ett nordiskt nätverk inom kryoelektronmikroskopi.
 • Samarbete mellan svenska och japanska universitet inom forskning, utbildning och innovation 2018-01-19 MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sju svenska universitet och åtta japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och de deltagande universiteten. Detta treåriga projekt syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan.
 • En svinröv blommar och stinker i växthuset 2018-01-19 En svinröv, fläckkalla, har slagit ut I Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården. Skynda dig, den blommar bara ett par dagar.
 • Kungliga biblioteket ska satsa på forskning 2018-01-19 Kungliga biblioteket, KB, har fått en uppdaterad instruktion från regeringen. Där lyfts bibliotekets roll i att främja kvalitet i forskning och att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.
 • Nya dekaner och vicerektorer från årsskiftet 2018-01-18 Den 1 januari 2018 fick universitetet nya dekaner och vicerektorer. Antalet rektorsråd utökas till tre, varav en ansvarar för samverkansarbetet vid universitetet.
 • Nytt specialnummer om yrkespedagogisk forskning 2018-01-18 Lazáro Herrera Moreno, professor, är redaktör för ett nytt nummer av tidskriften Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol 7, issue 2, 2017. Så här säger han om innehållet i numret: "The contributions in this special issue show a diversity of uses of cultural historical theory and in specific activity theory that is of value for research beyond the field of vocational education and training".
 • Signe Svallfors. Foto: Leila Zoubir Därför var Sverige redo för Metoo 2018-01-18 Oavsett vad de långtgående konsekvenserna blir är det tydligt att Metoo fått mycket stort genomslag i Sverige. Det finns några tendenser specifika för den svenska kontexten som jag tror har bidragit till att vittnesmålen lyckats väcka en sådan massrörelse just här, skriver vår doktorand Signe Svallfors i ett blogginlägg.
 • Foto: Bengt Ekberg/ Azote Policy Brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket 2018-01-17 Fosfor är en ändlig resurs och effektiv, återcirkulerande användning är absolut nödvändigt. För att sluta fosforns kretslopp behöver fokus bland annat riktas mot återanvändning av gödsel inom jordbruket.
 • Fysikshow Forskardagarna 2017 Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet Inspirerande möten under Forskardagarna 2018-01-17 "Att föreläsa för en ung publik som har alla spännande livsval framför sig är energigivande, liksom att få chansen att slå hål på myter om vad en forskare är och gör", säger ekologen Malin Jonell.
 • Kan man vara halvspråkig? 2018-01-16 Den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk. Men om man blandar språk kan man inget språk ordentligt då? I Sveriges radios program Vetandets värld, med temat flerspråkighet, pratar Niclas Abrahamsson om halvspråkighet. Han är professor i svenska som andraspråk, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Undervisning på engelska har en språklig baksida 2018-01-16 Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält. Intervjuer i Sveriges radios Vetenskapsradion och Vetandets värld med språkforskare Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Facebook home page Photo: Claudio Divizia © 2014 Mosthotos "Vilken information behöver vi för att delta i ett demokratiskt samhälle?" 2018-01-15 – Vi bör fråga vilken information vi behöver för att delta i ett demokratiskt samhälle, säger doktoranden James Losey, som i fredags kommenterade Facebooks nya flöde med mindre fokus på nyheter, i SVT Rapport.
 • Bli mentor åt en student med funktionsnedsättning 2018-01-15 Vill du ha ett givande, avlönat och meriterande extraarbete? Stockholms universitet rekryterar just nu mentorer till studenter med utredd och dokumenterad svårighet inom planering och strukturering.
 • Teheran, Iran. Foto: Markus Hallberg/Mostphotos Iranier protesterar mot osäkerhet och social orättvisa 2018-01-15 De sociala klyftorna växer i Iran. Fattigdomen i landet och arbetslösheten bland unga ökar. Shahram Khosravi skriver i New York Times om de senaste protesterna i landet som letts av de fattiga.
 • Workshop med Angela Ndalianis 2018-01-15 Towards an Alternative (Trans-)cultural History: ​Popular Culture, Subculture, Entertainment Culture, Media Culture... ​I mars 2018 gästas Institutionen för kultur och estetik av Angela Ndalianis, professor i medie- och underhållningsvetenskap, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Swinburne University of Technology, Australien.
 • Kårsdraget och Kårsetten uppträder på Välkomstdagen Foto: Karin Warvlin Glädje och förväntan på Välkomstdagen 2018-01-12 Nya studenter strömmade in i Aula Magna när Stockholms universitet bjöd in till vårterminens Välkomstdag den 12 januari. <p>- Det är viktigt att ni är här, sa alumnen Jenny Jägerfeld.
 • Stranded encyclopedia. Photo: Magnus Hjalmarsson, Uppsala University Library CFP: Symposium om strandade encyklopedier 2018-01-12 Kunskapshistoriska förlorare i fokus: Den 13–14 september 2018 arrangeras ett internationellt symposium om övergivna encyklopediprojekt (ca. 1600–2000) vid Stockholms universitet. Call for papers: 1 mars, 2018.
 • Nyantagna lärarstudenter förgyllde välkomstdagen 2018-01-12 Närmare 700 nyantagna lärarstudenter välkomnades till universitetet med tradjazz och glada tillrop.
 • Datasessionsserie kring tal, interaktion och multimodalitet: Anmäl intresse att presentera forskning 2018-01-11 I slutet av januari startar våra datasessioner för forskare, doktorander och masterstudenter kring tal, interaktion och multimodalitet, (TIM).
 • Demonstration till stöd för Metoo-rörelsen på Sergels torg i Stockholm i höstas. Foto: Hans Christiansson/Mostphotos. Vad betyder Metoo ur ett sociologiskt perspektiv? 2018-01-11 Det var inte accepterat med övergrepp innan Metoo, men nu är det inte heller accepterat att sopa dem under mattan. Det som händer nu får stort medialt utrymme, men kommer förändringar ske även på lång sikt? Kommer strukturer som leder till övergrepp att förändras?
 • Här kan växter gömma sig från ett varmare klimat i skogen 2018-01-11 Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva.
 • Skelettfragment från Hummerviksholmen, foto: Beate Kjörslevik Genetiska analyser avslöjar hur Skandinavien befolkades efter senaste istiden 2018-01-10 I en ny studie publicerad i PLOS Biology beskriver en internationell forskargrupp hur först grupper från söder (dagens Danmark och Tyskland) och därefter grupper från nordost bosatte sig i det nyligen isfria Skandinavien för mer än 10 000 år sedan.
 • Ämneslärarstudent på fältstudie i Kambodja 2018-01-10 Ämneslärarstudenten Lydia Sundh åkte till Kambodja för att skriva sin uppsats i engelska. Under ett par veckor var hon med på engelskalektioner i skolor i Phnom Penh och Siem Reap, och hoppas på ett fortsatt samarbete med dem i sitt arbete som lärare.
 • Arkivbild: Strömsund, april 2012 Foto: Holger Persson, Mostphotos Ny dokumentär om mordförsöket på imamen i Strömsund 2018-01-10 I våras spelade 2 JMK-studenter in en P3-dokumentär om ett mordförsök på en uzbekisk imam i Strömsund 2012. Lyssna på hela dokumentären här.
 • Mikael Holmqvist nytillträdd prodekan 2018-01-09 Den första januari tillträdde Mikael Holmqvist som prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteteten. Han är sedan 2010 professor i företagsekonomi vid SBS och har tidigare varit verksam vid bland annat Stanford University i USA. Han är också författare till den uppmärksammade boken "Djursholm - Sveriges ledarsamhälle".
 • Vårens naturvetenskapliga orienteringskurser 2018-01-08 Hur skapades vi och allt det fantastiska som vi har runt omkring oss? Läs en kurs i naturvetenskap i vår så kommer du att förstår världen bättre. En och annan aha-upplevelse kan vi nog också nästan garantera. Här följer 13 spännande kurser.
 • ”Fysiker är coolare än rockstjärnor” 2018-01-08 Svarta hål i universum, årtionden av teorier och grubblande fysiker i labbmiljö. Frågar man eleverna på Rudbecks gymnasium i Sollentuna utanför Stockholm så är forskarna de riktiga stjärnorna. SvD följde med Nobelpristagarna i fysik på ett skolbesök. (artikel från SvD 14 dec 2017 av Jani Pirttisalo Sallinen)
 • Prisad professor. Ragnar Elmgren, professor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik ”Helt förändrat vår förståelse” 2018-01-08 En vetenskaplig publikation får en fin utmärkelse. En av författarna till artikeln var professor Ragnar Elmgren vid Stockholms universitet. Artikeln prisas för att den haft så stor betydelse för havsforskning och förståelsen av övergödning.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-01-08 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Vi måste bli sedda för att kunna se oss själva 2018-01-04 Svenska Dagbladets 100 år gamla artikelserie Under strecket handlar den 4 januari 2018 om vad som är verksamt inom psykoterapi, med utgångspunkt i Camilla von Belows doktorsavhandling "When psychotherapy does not help ... and when it does".
 • Linda Kridahl. Photo: Leila Zoubir/Stockholm university Personer med äldre och fler barnbarn går i pension tidigare 2018-01-04 Mor- och farföräldrar med barnbarn som har passerat förskoleåldern slutar jobba tidigare i livet. Detta jämfört med personer som har barnbarn i yngre åldrar.
 • Snabb titt på ansiktet kan räcka för att se om någon är sjuk 2018-01-04 Människor kan upptäcka subtila skillnader av förändringar av hud, mun och ögon för att se om någon är sjuk. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Karolinska Institutet.
 • Amber L. Beckley. Inget säkert samband mellan blyexponering under barndomen och senare kriminalitet 2018-01-03 Att exponeras för tungmetallen bly under barndomen har ingen tydlig koppling till kriminellt beteende senare i livet. Det visar en studie av bland andra Amber L. Beckley, forskare vid Sociologiska institutionen.
 • Projektbidrag till forskningssamarbete med Kina 2018-01-02 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. Stockholms universitet ska tillsammans med ett kinesiskt universitet vara värd för ett projekt.
 • 3 tidigare IMS-studenter fick Guldspade 2018-01-02 3 tidigare studenter från IMS ingick i SVT Dokument Inifråns team som vann 2016 års Guldspade för SVT-dokumentären ”Experimenten” om Macchiariniskandalen. Priset delades ut den 8 april under Grävseminariet i Uppsala.
 • Östersjöns torsk blir allt mindre 2018-01-02 Ett ökat fisketryck i kombination med en låg tillväxt gör att vi nu har historiskt få stora torskar i Östersjön. Forskaren Henrik Svedäng menar att situationen är alarmerande, både för ekosystemet och fiskerinäringen.
 • Ny institution stärker samhällsvetenskaplig folkhälsoforskning 2018-01-02 Vid årsskiftet bildades Institutionen för folkhälsovetenskap när forskningsinstituten CHESS och SoRAD gick samman för att ytterligare stärka den samhällsvetenskapliga forskningen kring folkhälsa.
 • Anslag för forskning kring turtagning 2018-01-02 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg har tilldelat 3,2 miljoner kronor till Mattias Heldner, professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, för forskning kring "Hidden events in turn-taking". Turtagning är en kritisk aspekt av socialt accepterade samtal mellan två eller flera parter. Deltagarna måste kunna tyda varandras prosodiska och kroppsliga signaler för att kunna bryta in vid "rätt tillfälle" i informationsutbytet.
 • Nytt namn på institution för ekonomisk historia och internationella relationer 2018-01-02 Rektor har beslutat att namnet på Ekonomisk-historiska institutionen från och med 1 januari 2018 ändras till Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
 • Studenter på väg in i Aula Magna Foto: Niklas Björling Negativ trend bruten - fler antagna till vårterminen 2017-12-27 Den negativa trenden, med färre antal antagna till vårterminen, är nu bruten. Till vårterminen 2018 antogs det i andra urvalet 20 216 individer till Stockholms universitet, vilket är en ökning på 6 % jämfört med året innan då antalet antagna var 19 085.
 • Framstående miljökemist gästprofessor vid universitetet 2017-12-27 Derek Muir vid Environment and Climate Change Canada, har blivit utsedd till innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.
 • Krockande neutronstjärnor är årets vetenskapliga genombrott enligt Science 2017-12-27 De krockande neutronstjärnorna lärde oss mer om allt från hur guld skapas till gravitationsvågor och relativitetsteorin. Forskare från SU var starkt bidragande.
 • Människans bruk av mark påverkar klimatet mycket mer än vad man trott 2017-12-27 Skogsbruk och bete har större påverkan på klimatet än vad forskarna tidigare antagit. Skogarnas förmåga att lagra koldioxid minskar när människor brukar dem eller låter djur beta i dem, och det gäller normalt skogsbruk, inte bara avskogning.
 • Anslag till forskning om barncancer 2017-12-22 Bengt Mannervik, Institutionen för neurokemi, får 1 miljon kronor från barncancerfonden till projektet ”Molekylär verktygslåda med terapeutiska enzymer för behandling av barncancer”.
 • Nu löser vi vattnets gåta 2017-12-22 Forskare vid Stockholms universitet närmar sig förklaringen till varför vatten inte liknar någon annan vätska.
 • Frank Wilczek. Foto: Stockholms universitet. Nya ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien 2017-12-22 Christos Samakovlis, Neus Visa och Frank Wilczek har valts in som nya ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien.
 • Forskare från Institutionen för kultur och estetik prisade av Samfundet De Nio 2017-12-22 Anders Hallengren, docent i litteraturvetenskap, och Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria, båda vid Institutionen för kultur och estetik, tilldelas utmärkelser av den litterära akademin Samfundet De Nio.
 • Skellefteå Landskyrka och kyrkogård 2011. Foto: Mostphotos Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden 2017-12-21 Släktskap långt tillbaka i tiden påverkar om en person i Sverige skaffar universitetsutbildning eller inte. Det yrke som en person född i Sverige på 1800-talet hade, påverkar hur många av deras barnbarnsbarn som har en universitetsutbildning, visar en ny studie i demografi.
 • Forskarutbildningen i konstvetenskap får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet 2017-12-21 Under 2017 och våren 2018 utvärderar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nio forskarutbildningar vid Stockholms universitet. Första granskningen som blivit klar är den för konstvetenskap, där utbildningen bedöms hålla hög kvalitet
 • Förbättra kärleksrelationen genom en kurs på nätet. Foto: Andrey Popov/MostPhotos. Håll nyårslöftet om färre bråk 2017-12-20 Bättre relation med din partner till Alla hjärtans dag? Hundra par kan, tack vare en webbaserad kurs vid Stockholms universitet, få hjälp att utveckla sitt förhållande under nio veckor.
 • Utropstecken mot orange bakgrund Ladok för dig som student 2017-12-20 Ladok-systemet har nyligen uppgraderats. Här hittar du en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, till exempel registrera dig eller anmäla dig till tenta.
 • Lärarutbildningar från Finland gästar Stockholms universitet 2017-12-20 I januari 2018 får lärarutbildningarna vid Stockholms universitet besök av Helsingfors universitets lärarutbildningar och Aalto-universitetet i Finland. Syftet med besöket är att utveckla pedagogiska studier för lärare.
 • Hjärnforskare drog in pengar till Musikhjälpen 2017-12-20 Hjärnforskning lockar! 20 000 kronor är en person beredd att betala för att få följa forskare under en dag – pengar som går till Musikhjälpen.
 • 2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2017-12-20 Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wiconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018. Professor Goldstein är världens mest inflytelserika forskare inom området modernt polisarbete. Hans forskning har lett till att polisen idag fokuserar mer på att uppnå konkreta resultat av vidtagna åtgärder och mindre på traditionella rutinuppgifter.
 • 2017 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2017-12-20 Professor Richard E. Tremblay belönas för sin forskning kring föräldraskap, biologi, skolgång och brottsförebyggande åtgärder upp till 24 års ålder.
 • Vinnare av kriminologipriset 2016 2017-12-20 Stockholmspriset i kriminologi 2016 tilldelas Travis W. Hirschi, Cathy Spatz Widom och Per-Olof Wikström för forskning och ökad kunskap om föräldrars påverkan på brottsligt beteende.
 • Ny forskarskola för lärarutbildare 2017-12-20 Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet har beviljats bidrag från Vetenskapsrådet för forskarskolan Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning - forskarskola för lärarutbildare. Den nya forskarskolan kommer att starta höstterminen 2018.
 • Studie om Birkakvinnan på plats 43 över världens mest uppmärksammade 2017-12-20 Nyheten om att en vikingatida krigargrav på Birka innehöll en kvinna, inte en man, fick stor uppmärksamhet i höstas. Nu har studien placerats på plats 43 på listan över världens mest uppmärksammade forskningsartiklar under 2017, enligt företaget Almetric.
 • R/V Electra's expeditions and sampling sites 2017 Framgångsrikt första år för R/V Electra 2017-12-19 Premiäråret 2017 blev intensivt för Stockholm universitets nya forskningsfartyg. 12 större forskningsexpeditioner har genomförts och nu summerar vi det första året till havs.
 • Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum. Foto: Lasse Burell God Helg önskar föreståndaren! 2017-12-19 Det doftar glögg och pepparkakor. Plötsligt inser jag att julen inte bara knackar på dörren, utan bankar ganska hårt. När julledigheten är nära och året närmar sig sitt slut så känns det naturligt att reflektera lite över verksamhetsåret 2017;
 • "Relationerna med eleverna är jätteviktiga" 2017-12-19 Louise Österlund arbetar som yrkeslärare på handel- och administrationsprogrammet på Upplands-Bro gymnasium. I den här korta filmen berättar hon om varför hon verkligen gillar sitt yrke.
 • Johan Seijsing vann vetenskapspitchtävlingen SU-forskare vann presentationstävling i Finland 2017-12-18 Johan Seijsing, forskare vid Institutionen för Molekylär Biovetenskap- Wenner Grens institut, Stockholms Universitet var bäst på att under tre minuter ”pitcha” sin forskningsidé kring ett nytt sätt att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. I finalen av ”Skolar Award 2017” som hölls i samband med entreprenörskonferensen ”Slush” i Helsingfors kammade han hem förstaplatsen och 100 000 Euro.
 • 3D-utskriven del till en testreaktor för kärnfusion. Foto: Yuan Zhong, Stockholms universitet. 3D-utskrifter gör metall stark och formbar samtidigt 2017-12-18 Metoder för att göra metaller starka minskar ofta formbarheten och tvärtom. Nu har forskare från bland annat Stockholms universitet använt en teknik som gör det möjligt att skriva ut tredimensionella föremål som är både starkare och mer formbara än tidigare.
 • Borde-fråga i undervisningen ökar miljömedvetenhet 2017-12-18 – Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen. Lärare som enbart pratar om hur något ”är” missar viktig kunskap om miljöpåverkan. Det säger Caroline Ignell, gymnasielärare och lärarutbildare som nyligen disputerat i pedagogik.
 • Lisa Lindén. Foto: Niklas Björling ”Sociologikompetens behövs i samhället och är väldigt efterfrågad” 2017-12-18 Lisa Lindén jobbar som vikarierande lektor i sociologi på Sociologiska institutionen sedan augusti 2016. "När jag började läsa sociologi och förstod hur allt hänger ihop blev jag helt absorberad och dansade på små moln," säger hon.
 • Japanskt pris till kemiprofessor 2017-12-18 Yamada-Koga priset 2017 går till Jan E Bäckvall, Institutionen för organisk kemi.
 • Thor Norström tilldelas Systembolagets kunskapspris 2017-12-15 Thor Norström, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har fått Systembolagets kunskapspris för sin mångåriga forskning om alkoholkonsumtionens effekter på samhällsnivå.
 • Carl Folke invald i kunglig akademi 2017-12-15 Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december valdes 25 nya ledamöter in. En av dessa är Carl Folke, professor vid Stockholms universitet.
 • Fredspristagare Beatrice Fihn talade i riksdagen 2017-12-15 En intensiv Nobelvecka avslutades i Stockholm för fredspristagaren, och SU-alumnen, Beatrice Fihn. Den 13 december talade hon i riksdagen vid ett seminarium om kärnvapen.
 • Nya medel till åtta institutioner för samarbete med University of Illinois 2017-12-15 Rektor beslutade att ge medel till åtta forskare vid åtta institutioner som alla har pågående samarbeten med kolleger i Urbana-Champaign.
 • Hiranya Peiris vid Oskar Klein Centrum delar Breakthrough Prize 2017-12-15 Teamet bakom mätningar av kosmisk bakgrundsstrålning tilldelas tre miljoner dollar för grundläggande fysik.
 • Nobelpristagare besökte kemidoktorander 2017-12-14 Den 13 december besökte kemipristagaren Richard Henderson Stockholms universitet för att tala inför doktorander och forskare. Budskapet var tydligt – framtiden är ljus för kryolektronmikroskopi!
 • Beatrice Fihn SU-alumn Beatrice Fihn tar emot Nobels fredspris 2017-12-14 Stockholms universitets alumn Beatrice Fihn leder ICAN, det internationella nätverket mot kärnvapen, som nu tilldelas fredspriset.
 • Sju Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet 2017-12-14 Johanna Rickne är en av de framstående forskare vid Stockholms universitet som får årets Wallenberg Academy Fellows.
 • Så kan undervisningen öka förståelsen för miljöproblem 2017-12-14 ”Hur borde det vara?”. Gymnasieelever som ställs inför den frågan utvecklar en större förståelse för priset på varor och tjänster som bidrar till negativ miljöpåverkan.
 • Förlängning av bidrag för Wallenberg Scholar 2017-12-13 Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) har fattat beslut om bidrag inom utlysningen Wallenberg Scholars förlängning. Ett förlängningsanslag utgår med tre miljoner kronor per år under fem år till Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
 • Studenter i Aula Magna Foto: Niklas Björling Ökning av antalet antagna till Stockholms universitet 2017-12-13 Den 8 december publicerades resultatet av det första urvalet till vårterminen 2018. Totalt har 23 475 personer erbjudits plats, vilket är en ökning med 6 % jämfört med vårterminen 2017.
 • Nanouschka Myrberg Burström. Foto: Eva Dalin Arkeologi som lockar fram berättelser ur myntskatter 2017-12-13 Många tycker att gamla mynt är fascinerande. För Nanouschka Myrberg Burström är de också ett fönster till hur våra förfäder umgicks och tänkte. Mynten kan berätta om politiska och kulturella processer, människors sedvänjor eller enskilda släkters livsöden.
 • James Losey Foto: Okänd USA: Imorgon avgörs internets framtida inriktning 2017-12-13 Imorgon kan den amerikanska radio- och telestyrelsen FCC komma att upphäva den lag som garanterar nätneutralitet i USA. Doktoranden James Losey, Stockholms universitet, kommenterar detta i Morgon i P4 Västernorrland där han uttrycker oro för de möjliga konsekvenserna av ett sådant beslut.
 • Polisens brottsbekämpning undersöks i ny rapport 2017-12-12 Vilken roll spelar etnicitet i samband med att polisen gör identitetskontroller och visiterar fotgängare? I rapporten Slumpvis utvald – Ras-/etnisk profilering i Sverige har Leandro Schclarek Mulinari, doktorand i kriminologi, undersökt relationen mellan polisens brottsbekämpande arbete och människors etnicitet.
 • Ny bok: Kritiska analyser av utbildningsreformer och transnationell styrning 2017-12-12 Elisabeth Hultqvist är huvudredaktör för antologin: Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance, utgiven på Springer förlag.
 • Olof Östergren. Foto: Stockholms universitet Rökning gör att lågutbildade kvinnors livslängd halkar efter 2017-12-12 I Sverige har livslängden ökat stabilt under de senaste årtiondena i de flesta grupper. Ett undantag från den trenden är kvinnor vars högsta utbildning är grundskola. Det beror framförallt på rökning.
 • Illustration: Siri Hagerfors för Svenska Filminstitutet © 2017 VIDEO: Se seminarierna från "Past, Present and Future Film History through Nordic Women in Film" 2017-12-11 Sajten Nordic Women in Film växer och Filmvetenskapen vid Stockholms universitet och Svenska Filminstitutet firade detta med en nordisk heldag i Filmhuset den 30 november med filmrum, seminarier och film med levande musik på Cinemateket. Seminarierna filmades. Och nu kan du se det inspelade materialet.
 • Två från Stockholms universitet i det klimatpolitiska rådet 2017-12-11
 • Två från Stockholms universitet fick bidrag från MMW 2017-12-11
 • Tysk medeltidshistoriker kommer gästa Historiska institutionen 2017-12-11 Professor Felicitas Schmieder från FernUniversität, Tyskland, kommer som gästforskare till Historiska institutionen under 2018.
 • Sju forskare får bidrag inom utvecklingsforskning 2017-12-11 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag, Swedish Research Links, inom området utvecklingsforskning.
 • Så tar sig kattparasiten till din hjärna 2017-12-07 Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för att ta över våra celler.
 • Forskningskommunikation får bidrag från Lars Salvius-föreningen 2017-12-07
 • Theres Bellander. Foto: Pia Nordin Hur påverkas vårt språk i en digitaliserad värld? 2017-12-07 Datorer har fått större betydelse i våra liv. Röststyrning och automatiska översättningstjänster är idag självklarheter. Men hur fungerar den nya tekniken och vad har den för inverkan på språket? Theres Bellander, språkbruksforskare vid Stockholms universitet, är med i Språket i P1, Sveriges radio.
 • Antarktisexpedition på väg till Drottning Mauds land 2017-12-07 Drottning Mauds Land är till stor del täckt av Öst Antarktis istäcke. Isen är så tjock, att bara de högsta bergstopparna, så kallade nunataker, skjuter ut genom isen.
 • Joakim Malmström och Astrid Söderbergh Widding skriver under överenskommelsen. Foto: Anna-Karin Landin Stärkt samarbete med Naturhistoriska riksmuseet 2017-12-07 Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet stärker sina kontakter genom en överenskommelse om samarbete inom forskning och utbildning.
 • Kálmán J. Szabó får Ulla och Stig Holmquists pris 2017-12-06 Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2017 vid Uppsala universitet.
 • Sökhandledning på Stockholms universitetsbibliotek Nu kan du få sökhandledning varje vardag 2017-12-06 Från och med måndag, den 31 oktober, är du välkommen till vårt handledningsbord på Frescatibiblioteket och få individuell sökhandledning.
 • Framsidan av Havsutsikt 2/2017 Havsutsikt 2/2017, Allas våra kuster 2017-12-06 Hur ska våra hav användas? Martin Gullström från Stockholms universitet skriver om landskapsperspektiv på havet i senaste numret. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald.
 • Test av brandlarm 2017-12-06 Vecka 51 är det dags för brandlarmstest i Frescati, Kräftriket och Studentpalatset.
 • Nytt nummer av SO-didaktik ute – nr 3 2017 2017-12-05 Det tredje numrets tema är begreppsparet aktör och struktur, samt frågan om hur SO-ämnena kan bidra till elevernas handlingsberedskap.
 • Fjärdeklassare bättre på att läsa 2017-12-05 Svenska fjärdeklassares läsförmåga ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre.
 • Fler kvinnor har högre utbildning än sin manliga partner – har ändå lägre inkomst 2017-12-05 Allt fler kvinnor i Sverige skaffar sig högskoleutbildning, och de flesta av dem skaffar barn med en manlig partner utan högskoleutbildning. Trots det har dessa kvinnor generellt lägre inkomst än sin manliga partner.
 • Apropå #akademikeruppropet – Vad kan du göra om du blir utsatt? 2017-12-04 Så gör du som student eller anställd om du blir utsatt för sexuella trakasserier eller kränkningar.
 • Forskare och skolan- Patrik Johansson 2017-12-04 Flera forskare vid Stockholms universitet bedriver spännande forskning som har anknytning till skola och utbildning. Patrik Johansson är en av de forskarna. Vill du veta mer om hans forskning? Se intervjun.
 • Tidskriften SO-didaktik nummer 2 2016 2017-12-04 I det nyutkomna andra numret av SO-didaktik är temat interkulturell historia. Fokus ligger på migration som historiskt fenomen.
 • ”Karriärvägledning handlar om att hjälpa människor att lära om sig själva" 2017-12-04 Christer Langström om sin avhandling Lärande i professionellt samtalsstöd.
 • Balansen mellan ekonomiska och humana värden 2017-12-01 Ingela Bergmo Prvulovic, lektor, berättar om boken "HR-Att ta tillvara mänskliga resurser", i tidningen Personal och ledarskap.
 • Anslag till energiriktad grundforskning 2017-12-01 Michael Odelius, Fysikum, är en dem som får projektbidrag till energiriktad grundforskning från Energimyndigheten och Vetenskapsrådet.
 • Helene Frowe Forskare får över 60 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2017-12-01 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har i dagarna fattat beslut om bidrag inom två utlysningar. Det totala beloppet uppgår till 62,5 miljoner kronor.
 • Verktyg för att minska spelberoende används inte tillräckligt av spelare 2017-12-01 Playscan är ett spelansvarsverktyg som ska hjälpa människor att inte spela bort för mycket pengar på spelsajter. Men verktyget används ofta bara en enda gång av spelare och därför riskerar effekten av hjälpen att utebli, visar en ny avhandling i psykologi.
 • Professor Marie Evertsson ERC Consolidator Grant till sociolog 2017-11-30 Marie Evertsson, professor i sociologi vid SOFI, har tilldelats ERC Consolidator Grant för projekt som ska studera rollfördelningen hos olikkönade och samkönade barnfamiljer.
 • Bild: Mostphotos Nytt masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 2017-11-30 Hösten 2016 startar en ny utbildning! Programmet ger dig en tvärvetenskaplig utbildning grundad i senaste forskning, med möjligheter till egen profilering och fältarbete genom valbara kurser. Exempel på profileringar är bland annat "Barn och ungdomar i en globaliserad värld", "Fritidspedagogik" eller "Barn och unga i utsatta livssituationer". Du har också möjlighet att läsa vissa delar av programmet utomlands.
 • Sju forskare vid universitetet får bidrag för Internationell postdok 2017-11-30 Nu har Vetenskapsrådet fattat beslut när det gäller höstens ansökningar om Internationell postdok. Av 230 ansökningar beviljades 41 bidrag. Av dem är sju forskare vid Stockholms universitet.
 • Varför är det så krångligt med sakkunniggranskning? 2017-11-29 Sakkunniggransking (peer review) är en ständigt aktuell fråga i universitetsvärlden. Inte minst i dessa tider när alla institutioner ska rapportera vad de publicerat under året. Men åsikterna går isär gällande dess förtjänster och definition.
 • Hot mot medarbetare - ett allvarligt arbetsmiljöproblem 2017-11-28 Den 18 september avbröts en affiliering vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Detta gav upphov till en omfattande och långdragen hatkampanj mot institutionens medarbetare.
 • Européer hårt hållna i 1700-talets Kina 2017-11-28 För att få handla med världens största ekonomi under 1700-talet var européer tvungna att anpassa sig till hårda kinesiska lagar. Lisa Hellman ger i sin forskning en annorlunda bild av européer i världen.
 • Med uppdrag att utveckla undervisningen 2017-11-28 Hennes fokus är varken lärare eller elever, utan själva undervisningssituationen. Inger Erikssons forskning handlar ytterst om att öka förutsättningarna för alla lärare att öka elevers kunskapsbildning.
 • Ska man fira kolonialism? 2017-11-28 Sverige och USA har sedan 1930-talet ordnat flera historiska jubileer som har förmedlat historier om hur svenskar köpt land av indianer och grundat ”civilisation”. Adam Hjorthén har forskat på dessa jubiléer.
 • Vinnarna 2017 Foto: Stora Journalistpriset Stora Journalistpriset till JMK-alumner 2017-11-28 Journalisterna och JMK-alumnerna Anna Nordbeck, Johannes Hallbom och Jakob Larsson tilldelas priset för Årets avslöjande tillsammans med Dan Josefsson för dokumentären ”Fallet Kevin”.
 • Demografi - befolkningsperspektiv på samhället Ny bok om demografi på svenska av forskare vid vår demografiska avdelning 2017-11-28 Nu släpps den första heltäckande kursboken om demografi, befolkningsstudier, på svenska. Boken, ”Demografi – befolkningsperspektiv på samhället”, är skriven av forskare vid demografiska avdelningen (SUDA) vid Stockholms universitet och visar på bredden i samtida forskning om befolkning och samhälle.
 • Asta Vonderau Därför väcker molnet drömmar om välstånd 2017-11-28 Datacenter och serverhallar får ofta symbolisera en ny industriell era. När Facebook beslöt bygga ett datacenter i Luleå satte det igång drömmar om jobb och investeringar. En workshop samlar forskare för att diskutera vad som gör molnet så attraktivt.
 • 4,4 miljoner till Tatjana von Rosens forskning vid Statistiska institutionen 2017-11-28 Projektet "Utveckling av explorativa datatekniker och statistiska diagnosverktyg för multivariata flernivåmodeller" har tilldelats 4,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
 • Jarmo Lainio klar med regeringens utredning om nationella minoritetsspråk 2017-11-27
 • Universitetet 81:a i världen inom fysiska vetenskaper 2017-11-27 Stockholms universitet placeras på plats 81 i 2018 års Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet fysiska vetenskaper (Physical Sciences).
 • Bild på mentorer och adepter från Teknikvägen II Teknikvägen II - Mentorskapsprogrammet för nyanlända ingenjörer och arkitekter 2017-11-27 Korta vägen vid Stockholms universitet erbjuder möjligheten för sina deltagare med ingenjörs bakgrund att få en yrkesverksam mentor.
 • Helena Wulff Ny bok: Rhythms of Writing 2017-11-27 Professor Helena Wulff vid Socialantropologiska institutionen har skrivit den nya boken ”Rhythms of Writing. An Anthropology of Irish Literature” som ges ut av Bloomsbury.
 • Hur kan forskarskolor bidra till en bättre lärarutbildning? 2017-11-24 Det var rubriken på ett panelsamtal som Vetenskapsrådet arrangerade under konferensen Resultatdialog i Aula Magna.
 • Gustav Nilsonne Gustav Nilsonne om de förändringar som behöver ske inom forskningspolitik i Sverige 2017-11-24 “Det handlar framför allt om en kulturförändring i forskarsamhället. Vi forskare behöver bli bättre på att värdera öppen vetenskap i samband med ansökningar om anslag och tillsättning av tjänster”, skriver Gustav.
 • Forskning om arktisk permafrost finansieras inom Horizon 2020 2017-11-24 Hur påverkar klimatförändringarna den arktiska kustmiljön? Och hur kan förändringarna mötas av befolkningen som lever där? Det är några av frågeställningarna som kommer att undersökas i projektet Nunataryuk.
 • Möjligheter och utmaningar med sakkunniggranskning Sakkunniggranskning av vetenskapligt material - möjligheter och utmaningar 2017-11-23 Välkommen till Frescatibiblioteket den 6 december och ta del av möjligheter och utmaningar med sakkunniggranskning av vetenskapligt material.
 • Fem frågor till Barbro Westlund, 2017-11-22 Fem frågor till Barbro Westlund, lärarutbildare och universitetslektor i läs- och skrivutveckling, som spänt inväntar resultatet av den internationella studien Pirls, som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4.
 • Jordbruket kan ha spridits över Europa från områden i Grekland 2017-11-22 Processen när vi gick från att vara jägare och samlare till bönder är förmodligen den viktigaste i vår historia. Precis hur det skeendet gick till har debatterats i ett århundrade, men lösningen kom de senaste åren med DNA från arkeologiska lämningar.
 • Varning för stölder 2017-11-22 Tänk på att inte lämna tillhörigheter framme. Tillfället gör tjuven och i ett obevakat ögonblick kan en mobiltelefon eller en plånbok försvinna. Sektionen för säkerhet uppmanar alla studenter och medarbetare att vara vaksamma och rapportera stölder.
 • Svante Björck utnämns till Fellow of the American Association for the Advancemant of Science (AAAS) 2017-11-22 Svante Björck är professor emeritus i Kvartärgeologi vid Lunds Universitet och gästprofessor på institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholm universitet. Svantes forskning behandlar flera olika aspekter av kvartärgeologi i olika delar av världen. Klimatutvecklingen under den senaste istidscykeln studeras i den atlantiska regionen, speciellt på öar, från Grönland till Antarktis.
 • Foto: Bengt Ekberg/ Azote Policy Brief: Improving manure recycling in agriculture 2017-11-21 Phosphorus is a finite resource. Efficient usage and recycling are essential. Recycling human sewage can help close the phosphorus cycle, but only partially meets circular economy goals.
 • Självkörande bilar förvirrar fotgängare 2017-11-20 Barry Brown påpekar att även om robotbilar är säkra kan deras handlingar verka konstiga för fotgängare eller andra förare som kämpar med att försöka förstå vad de ska göra härnäst.
 • Försvarets tolkskola förebilden när elever lär sig svenska på nolltid 2017-11-20 En intensiv träning på ord och uttal samt mycket läsning av skönlitteratur. Det är fundamentet i satsningen på intensivsvenska för nyanlända. Projektet har inspirerats av Försvarets tolkskola där eleverna testas på 250 nya ord i veckan. På denna utbildning är målet 100 ord i veckan.
 • Svenne Junker EU:s maktstruktur gör att det är omöjligt att förutspå beslut 2017-11-20 Svenne Junker, forskare vid Score, skriver i en debattartikel i SvD att det är omöjligt förutspå beslut om vart den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska flyttas när Storbrittanien lämnar EU.
 • J. Lokrantz/Azote Universitetet storsatsar på Östersjöforskning 2017-11-20 Under 2018 inrättas en nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk med fokus på Östersjöfrågor vid Stockholms universitet. I en första utlysningsomgång söker vi fem kollegor till detta team.
 • Så kan lärarutbildningen knytas närmare skolforskningen 2017-11-20 Stockholm universitetet har bedrivit undervisningsutvecklande forskning i samarbete med skolhuvudmän sedan 2009. Förutsättningarna är därför goda när nu universitetet anmäler sig till regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning. En utmaning blir att koppla samman forskningen med lärarutbildningen.
 • Foto: Tom Hermansson Snickars/Azote Baltic Breakfast - Vad gör klimatförändringarna med Östersjön? 2017-11-17 Under denna frukost presenterar vi vad forskningen vet hittills om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.
 • Förare upplever självkörande bilar som oförskämda i trafiken 2017-11-17 Pressklipp. Tesla i autopilot byter körfält på sätt som mänskliga förare upplever som oförskämda, menar Barry Brown i The Guardian.
 • Hallå där, Mara Westling Allodi! 2017-11-17 Professor i specialpedagogik som fått medel från Vetenskapsrådet för att koordinera en forskarskola med inriktning mot tidiga insatser i förskolan och de första skolåren.
 • Sjögräsängar har stor betydelse för fiske 2017-11-17 Sjögräsängar är mycket populära att fiska i runt om i världen, och det måste vi nu ta hänsyn till för att kunna bedriva ett hållbart fiske. Det visar en ny global studie av forskare från Stockholms universitet, Swansea University och Cardiff University.
 • "Tänk om inte statistik fanns" 2017-11-16 "Tänk om inte statistik fanns, skulle vi då gissa oss fram i tillvaron?" Den frågan ställs i radioprogrammet Nordegren och Epstein (P1) från 2017-11-13.
 • Jens Rydgren. Foto: Clément Morin/Stockholms universitet. Terrorattacker kan öka boendesegregeringen – men bara under en kortare period 2017-11-16 I en vetenskaplig studie publicerad 2016 undersöker vi både attityder och beteenden som reaktioner på en terroristattack. Vi kan där visa att även människors beteenden kan betraktas som motståndskraftiga mot terrorism, skriver vår professor i sociologi Jens Rydgren tillsammans med forskarna Christofer Edling och Rickard Sandell i ett blogginlägg.
 • Så anmäler du halka och halkskador 2017-11-16 Upptäcker du att det är halt och/eller dåligt snöröjt på gång- eller cykelvägar på universitetsområdet kan du rapportera in det i universitetets rapporteringssystem Samir.
 • Fler möjligheter med ny ämneslärarutbildning 2017-11-16 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Åtta forskningsanslag från Cancerfonden 2017-11-15 Åtta forskare vid Stockholms universitet får treårigaanslag från Cancerfonden.
 • Utbildningskatalogen för 2018/2019 är här 2017-11-15 Beställ hem Stockholms universitets utbildningskatalog för 2018/2019 eller bläddra i den direkt på webben. Det går även bra att hämta katalogen vid Infocenter i Studenthuset.
 • Två systrar jobbar med sina läxor. Foto: Mostphotos Därför tjänar småsyskon mindre pengar än sina äldre syskon 2017-11-15 Förstfödda i Sverige är mer benägna att studera mer statusfyllda ämnen på universitetet som medicin och teknik. Därmed kan de förvänta sig högre inkomster än småsyskon, visar en ny studie.
 • Modersmålsundervisningen behöver integreras med övriga ämnen i skolan 2017-11-15 Det är dags för en diskussion om hur vi får en så bra modersmålsundervisning som möjligt. Christina Hedman vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, diskuterar modersmål och flerspråkighet i P4 Örebro.
 • Generösa personer lyssnar mer på sitt hjärta 2017-11-15 Vissa människor delar gärna sina resurser med andra. Varför är det så? En ny forskningsstudie visar att mänsklig generositet kan hänga samman med förmågan att ”lyssna på sitt hjärta”.
 • Christina Garsten. Photo: Eva Dalin Om företags växande inflytande i politiken 2017-11-14 Christina Garsten och Adrienne Sörbom har redigerat den nya boken ”Power, Policy and Profit. Corporate Engagement in Politics and Governance” som getts ut av Edward Elgar Publishing.
 • En av de ljusaste supernovaexplosionerna någonsin? 2017-11-14
 • Joakim Landahl och Johanna Ringarp deltar i två projekt som får finansiering från Vetenskapsrådet 2017-11-14 Joakim Landahl deltar i projektet ”Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020”, och Johanna Ringarp i projektet ”Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet”, som får finansiering från Vetenskapsrådet. Ett stort grattis!
 • 68 miljoner från Formas till SU-forskare 2017-11-13 Formas forskarråd har beviljat medel i sex utlysningar. Av dessa gick 20 bidrag om sammanlagt 68 miljoner kronor till forskare vid Stockholms universitet.
 • VR Klickfarmar, maritim logistik och big data – forskning som får stöd av VR 2017-11-13 Johan Lindquist, Hege Høyer Leivestad och Darcy Pan vid Socialantropologiska institutionen tilldelas projektmedel från Vetenskapsrådets utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Learning Ladder Prize till Love Ekenberg 2017-11-13 Love Ekenberg, professor vid Stockholms universitets Institutionen för data- och systemvetenskap, ges priset Learning Ladder Prize 2017.
 • Konkurrensen om Östersjöns fisk 2017-11-13 Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk. Hur mycket påverkan dessa har på fiskbestånden bör därför ingå i fiskeriförvaltningen. Det menar forskarna i en ny studie, där bland annat Östersjöcentrum har medverkat.
 • Camilla Thunborg Camilla Thunborg får 3 miljoner för forskning om unga vuxna i förorts- och glesbygdsområden 2017-11-13 Camilla Thunborg har beviljats 3 miljoner från Formas för projektet ”Fickor av (o-) jämlikhet? Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden”. Agnieszka Bron och Ali Osman deltar i projektet. Ett stort grattis!
 • Stöd från Forte till gästforskare 2017-11-13 Finansiären Forte har beviljat finansiering till 21 ansökningar som skickades inom utlysningen för internationella bidrag. 4 bidrag går till Stockholms universitet.
 • Anslag till kommunikationsprojekt 2017-11-13 Två forskare vid Stockholms universitet får medel av Riksbankens Jubileumsfond för kommunikationsprojekt.
 • Framstående Östasienforskare besökte universitetet 2017-11-13 En av världens mest framstående Östasienforskare, Bruce Cumings, professor i historia vid University of Chicago, gästade nyligen Stockholms universitet.
 • Vill du ha hjälp med din forskning? 2017-11-10 Behöver du hjälp med datainsamling, bearbetning- och analysarbete eller nya kreativa vinklar på din forskning från högstadieelevers ögon? Tveka inte att göra en intresseanmälan att bli vår forskare i nästa års Forskarhjälpen!
 • Nya tag kring Orcid – nationellt och på universitetet 2017-11-10 Identifieringssystemet för forskare, Orcid, har vuxit snabbt sen lanseringen för fem år sedan. Sommaren 2014 var endast 100 forskare från Stockholms universitet registrerade, och nu är det över 1 000. Nu tar universitetsförvaltningen nya tag för att förbättra servicen till forskare.
 • Nyhetsbrevet Juridicum ute nu 2017-11-09 Nu kan du läsa nr 3 2017 av Nyhetsbrevet Juridicum. Studenter kan hämta det i fack på plan 3, 4 (utanför Studentexpeditionen),7, 8 och 9
 • Nordic Optical Telescope. Stjärnor som vägrar dö 2017-11-09 Nya, ljusstarkare supernovor som förbryllar forskare beskrivs i artiklar i Nature och Nature Astronomy.
 • Universitetet på plats 65 inom livsvetenskaper 2017-11-09 Stockholms universitet får plats 65 i Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet livsvetenskaper (Life Sciences).
 • Bengt G Karlsson Bidrag till projekt om teets resa från Indien till Kenya 2017-11-09 Bengt G. Karlsson har tilldelats projektstöd från The Seed Box för att initiera forskningsprojektet ”Assam Tea, Kenya: The Travel of Seeds, Clones and Science Between India and Kenya”.
 • Nu måste vi fokusera på möjligheterna med GDPR 2017-11-08 Smekmånaden är över. Vi står i ett virrvarr av olika initiativ, uppdrag och projekt relaterande till GDPR. Nu måste vi samarbeta och se möjligheterna, säger Fredrik Blix.
 • Henrik Bergqvist. Foto: P Branderud Vetenskapsrådet tilldelar nytt forskningsanslag till Henrik Bergqvist 2017-11-08 Vetenskapsrådet har beviljat Henrik Bergqvist, docent vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 4,5 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet “Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken". Projektet bidrar till dokumentationen av världens språkliga mångfald, grammatikens möjligheter och dess nära koppling till människans sociala kognition.
 • Clouds Photograph: Radovan Krejci Tillförlitligheten i långa och korta väderprognoser 2017-11-07 Långa väderprognoser är ett hett forskningsområde, där tillförlitligheten ökar med de vetenskapliga landvinningarna. Säsongsprognoser för Europa är dock ännu ett avlägset mål.
 • Sanningar och verkligheter - Nytt avsnitt av poesipodcasten på spanska Poesía al Paso 2017-11-06 Nu finns ett nytt avsnitt av poesipodden Poesía al paso podcast.
 • Vetenskapsrådet beviljar projektbidrag till Stockholms universitet 2017-11-06 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 29 ansökningar från Stockholms universitet beviljades bidrag.
 • Edjrar i Stockholms skärgård. Foto: Johan Bjurer/Mostphotos Tiaminbrist bakom ejderstammens minskning i Sverige 2017-11-06 Dödlig brist på tiamin (vitamin B1) är vitt spridd bland vilda djur över stora geografiska områden på norra halvklotet. Nu visar forskare från ACES, tillsammans med kollegor från Statens veterinärmedicinska anstalt, att det finns en direkt koppling mellan denna tiaminbrist och ejderns beståndsminskning i Sverige.
 • Svenne Junker Företagen och klimatpolitiken 2017-11-06 Score-forskaren Svenne Junker talar i P1's Studio Ett om storföretagen som står för den största delen av utsläppen.
 • ”Klimatkompensation är en tveksam strategi” 2017-11-03 Debatten om huruvida klimatkompensation är en lämplig miljöstrategi har blossat upp på flera håll under den senaste tiden och här skriver tre forskare vid Lunds och Stockholms Universitet (Institutionen för ekologi, miljö och botanik - DEEP) en debattartikel på Supermiljöbloggen där de diskuterar ämnet.
 • Jonas Holm Så påverkas beslutet om den nya upphovsrättsreformen 2017-11-03 Många i forskarsamhället är oroliga för den nya upphovsrättsreformen och eventuella negativa konsekvenser för öppen vetenskap. Europas vetenskapsrepositorier och text- och datautvinning inom forskning kan drabbas.
 • Mammutbete De flesta mammutfynd är ”papputar” 2017-11-03 Nya analyser av mammutar visar att de flesta som hittas är hanar. Forskarna tror att mammutar liksom elefanter levde i matrialkala grupper där oerfarna ensamma hanar oftare dog på platser där de kunde bevaras.
 • Video: Ska du skriva en uppsats i höst? Så hanterar du din skrivkramp 2017-11-02 Lär dig hur du hittar användbar vetenskaplig information och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport. Du får också råd om referatteknik och akademiskt skrivande.
 • Bidragsbeslut i utbildningsvetenskap 2017 2017-11-01 Inte mindre än sex projekt och tre forskarskolor vid Stockholms universitet erhåller bidrag från Vetenskapsrådet inom utbildningsvetenskap i årets stora utlysning.
 • Skolforskningsmedel till universitetets forskare 2017-11-01 Karim Hamza och Susanne Kjällander beviljas forskningsmedel från Skolforskningsinstitutet över en period på tre år. Sammantaget beviljar institutet fem forskningsprojekt bidrag om drygt 20 miljoner.
 • Humanistvillan. Ett av Manne Siegbahnhusen, vilka ritades av arkitekten Gustav Holmdahl (1879-1958) och invigdes 1936. Samma år tilldelades Manne Siegbahn en professur i experimentell fysik, och Kungliga Vetenskapsakademien beslutade om att grunda ett institut med honom som föreståndare. Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL) var en verksamhet inom Fysikum som bedrev forskning och utveckling inom acceleratorfysik. Foto: Eva Dalin Öppet samtal: Bevarandestrider - från almar till Nobelmuseum 2017-11-01 Välkommen till ett samtal med Fredrik Krohn Andersson, fil.dr i konstvetenskap med inriktning mot arkitekturhistoria och kulturarvsstudier vid Stockholms universitet, och Joakim Forsemalm, docent i etnologi och verksam vid Radar arkitektur och planering i Göteborg.
 • Nordens glaciärer smälte snabbare av aska 2017-10-31 Vulkaners aska fick senaste istidens glaciärer att smälta snabbare. Det menar en ny studie med forskare från Stockholm universitet.
 • Winner of the The Cramér Prize 2017-10-31 The annual award for the best thesis in statistics or mathematical statistics went to Ph D Feng Li from the Department of Statistics at Stockholm University.
 • Foto: Gustaf Hugelius Klimatpåverkan från marken underskattad 2017-10-31 En ny global analys visar att det kol som lagras i marken i kalla regioner är känsligare för klimatuppvärmningen än man tidigare trott, samtidigt är markkolet i tropikerna relativt okänsligt för uppvärmning.
 • Är du robot eller människa? 2017-10-30 Forskare har skapat program som enkelt knäcker robotfilter på nätet. Fredrik Blix menar att vi nu kommer att tvingas vänja oss vid avancerade biometriska lösningar.
 • Beatrice Crona SRC-forskare utsedd till SIGHT Fellow 2017-10-30 KVA:s nya forskningsinstitut SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) har antagit Beatrice Crona vid SRC som en av sina första Fellows.
 • Läs Financial Times online 2017-10-30 Som anställd, forskare eller studerande vid Stockholms universitet kan du nu läsa Financial Times, FT.com, var du än befinner dig. Allt du behöver är en SU-e-postadress och ett universitetskonto.
 • Här visar datorn att den lärt sig ett spel på egen hand 2017-10-27 Vi närmar oss den tidpunkt när datorerna är så intelligenta att de tar långtgående egna initiativ. Theo Kanter menar att vi måste räkna med att de kommer knäcka problem som vi inte vill knäcka.
 • Jonas Holm "Även vi jurister behöver diskutera open access" 2017-10-27 Jonas Holm om upphovsrättsliga frågeställningar kring öppen vetenskap.
 • Guancherna på Kanarieöarna härstammar från Nordafrika 2017-10-26 Teorin om deras ursprung har funnits länge, men har nu bekräftats av en grupp arkeologer.
 • After Deportation. Ethnographic Perspectives Vad händer med migranter och asylsökande som deporterats? 2017-10-26 Den nya antologin ”After Deportation. Ethnographic Perspectives”, redigerad av Shahram Khosravi, undersöker vad som händer med migranter och asylsökande efter deportation.
 • Magnus Bygren. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet Ingen jobbdiskriminering bakom mammors sämre karriärer 2017-10-26 Det finns inga tecken på att det förekommer någon systematisk könsdiskriminering i första skedet av anställningsprocesser på den svenska arbetsmarknaden, av vare sig kvinnor eller specifikt mammor. Det visar en experimentstudie från i våras, skriver Magnus Bygren, professor i sociologi, i ett blogginlägg.
 • Elisabet Tiselius. Foto: Eva Dalin Regeringen satsar 20 miljoner på tolkutbildning 2017-10-26 Genom att satsa drygt 20 miljoner kronor på Stockholms universitets tolkutbildning under de kommande tre åren, och genom ytterligare satsningar på utbildningar hos studieförbund och yrkeshögskola hoppas regeringen få bukt med tolkbristen. Dessutom föreslår de att statsanställda som är flerspråkiga ska kunna översätta i stället för utbildade tolkar.
 • Ny bok av Tiina Rosenberg 2017-10-26 Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, är aktuell med den nya boken "Mästerregissören – När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige", utgiven av Atlantis Bokförlag.
 • Här får chefen lära sig av studenten 2017-10-26 Vilka informationskanaler använder unga? Hur ser de på en arbetsplats och vilka tankar har de kring ledarskap? I ett nystartat projekt, är våra studenter mentorer åt chefer i ledningsgruppen på Pfizer i Sverige.
 • Artist’s illustration of two merging neutron stars. The rippling space-time grid represents gravitational waves that travel out from the collision, while the narrow beams show the bursts of gamma rays that are shot out just seconds after the gravitational waves. Swirling clouds of material ejected from the merging stars are also depicted. The clouds glow with visible and other wavelengths of light.
Image credit: NSF/LIGO/Sonoma State University/A. Simonnet Kolliderande neutronstjärnor ger gravitationsvågor, ljus och guld 2017-10-25 För första gången har forskare observerat ett himlafenomen i både gravitationsvågor och elektromagnetisk strålning.
 • Photo: Marcus C Öhman/Azote Popular seminar about the Baltic Sea underwater soundscape 2017-10-25 The research on underwater sounds and what impacts human induced sounds have on marine ecosystems is a new and unexplored field. Yet it is an important dimension that affects the marine life.
 • Byråkraten som vill få fler att ”kulturarva” 2017-10-25 Det är lättare att förstå vad kulturarv är om man gör om det till ett verb. Annars blir det så statiskt. Det menar Qaisar Mahmood, chef för Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet, som bland annat har läst sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Över 300 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 2017-10-25 Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 320 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Stockholms universitet tilldelades medel för elva projekt och ett projektstöd till infrastruktur.
 • Arbetslivsforskning får stöd från Forte 2017-10-25 Vilken roll spelar sociala nätverk? Hur ser ojämlikheten ut när det gäller hälsa i Sverige? Det är två forskningsprojekt vid Stockholms universitet som får stöd av forskningsrådet Forte.
 • Isabelle Ståhl Augustprisnominerad 2017-10-24 Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, är nominerad till Augustpriset för 2017 års svenska skönlitterära bok för sin debutroman "Just nu är jag här".
 • Stort anslag till forskning om klimatetik 2017-10-23 Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen och vd för Institutet för Framtidsstudier, har beviljats 40, 9 miljoner kronor i anslag av Riksbankens Jubileumsfond för programmet ”Klimatetik och framtida generationer”.
 • Nicklas Pettersson har disputerat om hantering av inkompletta data 2017-10-23 Den 28 maj disputerade Nicklas Petterson vid Statistiska institutionen med avhandlingen ”Multiple Kernel Imputation”. Avhandlingen handlar om hantering av inkompletta data.
 • Fler vill bli lärare mot yngre åldrar 2017-10-20 Totalt närmare 6100 personer har anmält sig till något av universitetets lärarprogram inför vårterminen 2018. Mest ökar antalet sökande till lärarutbildningen mot yngre åldrar och inriktningen idrott och hälsa.
 • Den turkiska diasporan – från migranternas perspektiv 2017-10-19 I en ny antologi om den turkiska diasporan i Sverige diskuteras frågor som integration och tillhörighet. I Migration from Turkey to Sweden, av redaktörerna Bahar Baser och Paul T Levin, betraktas fenomenet från migranternas perspektiv.
 • Texter är en viktig del av yrkeskunnande inom vård- och omsorg 2017-10-19 Enni Paul har disputerat på en avhandling om vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker. "Det finns elever i studien som inte får tillgång till att lära sig använda de textuella redskap de behöver i arbetet i samband med sin APL, eftersom de inte erbjuds möjligheter att delta i samspel med andra i sådana lärandesituationer som behövs för att utveckla sitt kunnande att delta i yrkesrelevant skriftbruk", berättar Enni Paul. I studien intresserar sig Enni för vilka uppgifter eleverna får göra där texter används.
 • Pappa håller ett litet barn. Foto: Mostphotos Mammor och pappor tog ut färre föräldrapenningdagar efter en separation 2017-10-19 Separerade föräldrar tog ut färre föräldrapenningdagar jämfört med de som inte separerade. Det visar en analys som Ann-Zofie Duvander och Niklas Korsell har gjort för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Johan Lagerkvist (Pressbild; Utrikespolitiska institutet) Score-forskare skriver om Kinas ledare i SvD 2017-10-19 Johan Lagerkvist, forskare vid Score, skriver i en artikel i Svenska Dagbladet om kinesiska kommunistpartiets pågående 19:e kongress att det kan bli startskottet för en ny och mer oförutsägbar period i kinesisk politik - "i en utveckling som inte saknar paralleller till en av Xis favoritfilmer" (d.v.s. filmen "Gudfadern").
 • Studenter vid bord utomhus Foto: Orasis Juristprogrammet vid Stockholms universitet är landets mest sökta program 2017-10-18 Efter sista anmälningsdag inför vårterminen 2018 stod det klart att 45430 personer har sökt utbildning vid Stockholms universitet. Det kan jämföras med 45041 personer förra året.
 • Internationell vetenskaplig konferens vill öka förståelsen för språkdidaktik 2017-10-18 Måndag-onsdag 18-20 juni 2018 arrangerar Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet en internationell vetenskaplig konferens: Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives.
 • Vilka processer bidrar till förändring i barnpsykoterapi? 2017-10-18 Fredrik Odhammar har disputerat på en avhandling om mötet mellan barn och psykoterapeut i psykodynamisk barnpsykoterapi. "Ett fynd var att barnens funktionsnivå ökade efter psykodynamisk barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt, såsom bättre frustrationstolerans och impulskontroll, större självförtroende och bättre självkänsla samt förmåga att hantera påfrestande situationer". Här berättar han om sin avhandling.
 • Universitetet på delad andraplats i Sverige inom datavetenskap 2017-10-17 Stockholms universitet placeras i intervallet 151-175 i Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet datavetenskap (Computer science).
 • Nils Brunsson Score-forskare deltar i konferens om företagsekonomi 2017-10-17 Score-forskarna Nils Brunsson, Staffan Furusten och Maria Grafström deltar i FEKIS (Föreningen företagsekonomi i Sverige) konferens om företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen, 18-19 oktober, som arrangeras av Malmös högskola.
 • Stockholms universitet på plats 82 inom humaniora 2017-10-17 Stockholms universitet placeras på plats 82 i Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet humaniora.
 • Pris till biokemisten Pål Stenmark 2017-10-16 Styrelsen för Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse har beslutat att för år 2017 tilldela Pål Stenmark vid Stockholms universitet och Anna Överby Wernstedt vid Umeå universitet stiftelsens personliga pris samt ett forskningsstöd, totalt 425 000 kronor vardera.
 • Lydia Wistisen om sin avhandling i Babel 2017-10-16 I det senaste avsnittet av SVT:s litteraturmagasin Babel berättar Lydia Wistisen, litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik, om sin forskning om staden i ungdomsböcker.
 • Låt unga teknikkunniga göra lumpen som cybersoldater 2017-10-12 Debattartikel. Genom att låta unga göra militärtjänst som "cybersoldat" löser vi på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt flera samhällsproblem vi står inför, menar Fredrik Blix.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2017-10-12 Rektor har beslutat att anställa Frank Ball som gästprofessor i matematisk statistik med inriktning mot epidemimodellering vid Matematiska institutionen.
 • Forskning om nya material får Horizon 2020-anslag 2017-10-12 Att skapa nya självrengörande material eller extra vattenavvisande beläggningar. Det är forskning som nu beviljas finansiering inom EU-programmet Horizon 2020.
 • Poddcast: Vikingen som medial och museal figur 2017-10-11 Vem är egentligen vikingen? Och vem bestämmer det? Hör ett samtal mellan Anna Källen, forskare i kritiska kulturarvsstudier, filmvetaren Jan Holmberg och arkeologen Fredrik Svanberg om en figur ur vårt förflutna och vilken roll den spelar för oss idag.
 • Dina mobilappar kan spionera på dig – så skyddar du dig 2017-10-11 Mobilappar kan stjäla dina personliga uppgifter, lösenord, fingeravtryck och avlyssnar dig – till och med i sovrummet. Fredrik Blix vid Stockholms universitet förklarar hur det går till.
 • Seminarium: Delat ledarskap med eget mandat - Öppet för anmälan före 1 november 2017-10-11
 • Middle East Journal of Refugee Studies Migration – då och nu – i Raqqa, Syrien 2017-10-11 Annika Rabo har skrivit artikeln “Anthropological Methods and an Analysis of Memory: Migration, Past and Present in Raqqa Province, Syria” som nyligen publicerats i Middle East Journal of Refugee Studies.
 • Molntjänst hos myndighet kan vara lagbrott 2017-10-09 Göteborgs stad stoppar ett IT-projekt där hemliga uppgifter riskerar att spridas via en molntjänst. Myndigheters användning av molntjänster kan vara olaglig, menar Fredrik Blix.
 • Seminarium om - In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education 2017-10-09 Under tre intensiva och inspirerande dagar i september var MND värd för en kombinerad internationell doktorandkurs och forskarseminarium inom In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education.
 • Intervju med författaren Max Lobe 2017-10-06 Författaren Max Lobe kom till Romanska och klassiska institutionen den 2 oktober 2017 för att samtala med journalisten Sofia Branco och författaren José Luís Mendonça om postkoloniala minnesplatser
 • Två anslag från Formas 2017-10-06 Formas forskarråd har beviljat medel i två utlysningar. Ett bidrag inom respektive utlysning gick till en forskare vid Stockholms universitet.
 • En bonde i Kalifornien lägger på kompost på betesmark som en del av en studie. Foto: Rebecca Ryals. Våra jordar kan sakta ner den globala uppvärmningen 2017-10-06 Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, säger ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University. Forskarna menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost.
 • Ny utbildning för företagsledare om hållbarhetsfrågor 2017-10-06 Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet lanserar nu en ny utbildning för företagsledare med inriktning på hållbarhetsfrågor.
 • Litteraturforskaren Larsen om Kazuo Ishiguro 2017-10-05 Nobelpriset i litteratur år 2017 tilldelades den engelske författaren Kazuo Ishiguro. -En stor författare och ett bra val, säger Stephan Larsen, universitetslektor i litteraturvetenskap.
 • allegralaboratory.net. Därför är det fel att utvisa till Afghanistan 2017-10-05 En ny artikel av Shahram Khosravi, docent vid Socialantropologiska institutionen, har publicerats på allegralaboratory.net. “The experience of deported Afghans is an experience of being expelled from Europe and being outcast in Afghanistan”, skriver Shahram Khosravi i artikeln.
 • Kryoelektronmikroskopi i praktiken 2017-10-04 Årets Nobelpris i kemi går till tre forskare som utvecklat kryoelektronmikroskopin. Tack vare SciLifeLab har Stockholms universitets forskare tillgång till två kryoelektronmikroskop ”i världsklass”, för att citera en annan Nobelpristagare, Rod MacKinnon, pristagare i kemi 2003.
 • Kevin Anderson - problemet med negativa utsläpp 2017-10-04 Innan årets Gordon Goodmanföreläsare,* professor Kevin Anderson, inleder sin föreläsning så reflekterar jag lite över det som skrivits om honom. Han är en av Storbritanniens mest erkända och uppmärksammade klimatforskare, har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och har själv inte flugit på 12 år samt tog tåget till Kina en gång trots att det tog 11 dagar. Kevin lever sannerligen som han lär.
 • Maria Grafström Forskare oeniga om kontrakten mellan samhället och universiteten 2017-10-04 Nord universitet skriver om Maria Grafströms (Score), Anna Jonssons (Score) och Mikael Klintmans forskning om mediedebatten efter att den svenska regeringen presenterat sin syn på forskningspolitikens framtida inriktning i propositionen «Kunskap i samverkan».
 • Bästa läraren ett år efter examen 2017-10-04 Hallå där, Elisabeth Ennerberg, ämneslärare i historia och religion vid Täby enskilda gymnasium, som utnämnts till ”Årets lärare” av sina elever. Ett år efter examen från Stockholms universitet!
 • ForskarFredag 2017 2017-10-04 Den 29 september anordnades ForskarFredag på AlbaNova. ForskarFredag är en vetenskapsfestival med ett stort utbud av forskarpresentationer, shower, dialoger och många prova-på-experiment.
 • Nobelpristagaren Kip S Thorne tar emot Oskar Kleinmedaljen i juni 2016. Foto: Serena Nobili. Vad är gravitationsvågor? Nobelpristagaren förklarar 2017-10-03 Kip S Thorne, en av årets Nobelpristagare i fysik, besökte Stockholm förra året för att ta emot Oskar Klein-medaljen. Se och hör hans föreläsning om gravitationsvågor.
 • Fullspäckat program under veckan för hedersdoktor Lilian Thuram 2017-10-03 Den franske före detta fotbollsspelaren och numera författaren Lilian Thuram deltog i ett fullspäckat program under veckan då han mottog utmärkelsen som hedersdoktor vid Stockholms universitet.
 • Studenterna Shahin Eidinejad, Max Falck och Sam Elkhoury på Välkomstdagen Foto: Marie Leitzler Inspirerande välkomstdag lockade nyantagna studenter 2017-10-03 - Det här är den bästa dagen på terminen för en rektor, att få hälsa nya studenter välkomna, sa rektor Astrid Söderbergh Widding när hon höll tal på Välkomstdagen den 25 augusti.
 • Lilian Thuram Foto: Anette Gärdeklint Sylla Tidigare fotbollsstjärnan och hedersdoktorn Lilian Thuram besökte Nyhetsbyrån 2017-10-03 Som en del av samarbetet mellan Tensta konsthall och Stockholms universitet besökte hedersdoktorn vid Stockholms universitet och tidigare franske fotbollsspelaren, Lilian Thuram, Tensta konsthalls kurs i journalistiskt och konstnärligt berättande, Nyhetsbyrån, för en intervju.
 • Världsledande forskare inom Life Science talade på KAWs 100-årsjubileum 2017-10-03 Med anledning av att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse firar 100 år i år så hölls det den 15 september ett symposium i Aula Magna med flera världsledande forskare inom Life Science. Hela symposiet filmades.
 • Forskare får motivera sitt val att bli lärare 2017-10-03 Sökande till nästa omgång av KPU för forskarutbildade kommer att få motivera sitt val att bli lärare. På så sätt hoppas universitetet få behålla alla antagna hela vägen fram till examen.
 • Annika Rabo Vem lockas av konspirationer? 2017-10-02 Vem tror på konspirationsteorier? Varför omges vissa händelser av spekulationer och rykten? Ett nytt tvärvetenskapligt och internationellt forskningsnätverk undersöker konspirationsteoriernas ursprung och mekanismer.
 • Att vilja studenternas bästa 2017-10-02 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Hedersdoktorer, nya professorer och doktorer hedrades i Stadshuset 2017-10-02 Det var fullsatt i Blå hallen i Stadshuset vid universitetets stora installations- och promotionshögtid. Rektor betonade universitetets självständiga forskning och dess betydelse för det omgivande samhället.
 • Johanna Palm. Foto: Stockholms universitet Låginkomsttagare vill att facket bråkar mer 2017-10-02 Låginkomsttagare är generellt mer positiva till att facket tar strid mer genom till exempel strejker, än höginkomsttagare. Det gäller även unga låginkomsttagare – trots att unga generellt är mindre benägna att gå med i facket, visar en ny avhandling från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Kungligt besök på Askölaboratoriet 2017-09-29 SEPTEMBER. Askö gästades av Kronprinsessan Viktoria och premiärbesökaren prinsessan Estelle.
 • Forskning om hälsa och välfärd får bidrag 2017-09-29 Varför är kvinnors och mäns sjukfrånvaro så olika? Hur ser utbildningskarriären ut för ensamkommande flyktingbarn? Det är några forskningsprojekt vid Stockholms universitet som får stöd av forskningsrådet Forte.
 • Lilian Thuram och Johan Kuylenstierna möttes i samtal 2017-09-29 Kan vi vara klimatflyktingar imorgon? Det var temat när två av Stockholms universitets nya hedersdoktorer möttes i ett offentligt samtal.
 • Anslag till 3D-bestämning av stora biomolekyler 2017-09-28 Gunnar von Heijne, Institutionen för biokemi och biofysik, med kollegor får 9,5 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för projektet ”CryoNet – a network for coordinating the national cryo-EM facilities in Denmark and Sweden”.
 • Jonas Holm Så riskerar EU:s pågående upphovsrättsreform påverka öppen vetenskap 2017-09-28 Många aktörer inom forskarsamhället är bekymrade kring den pågående upphovsrättsreformen. Den framtida lagstiftningen riskerar att drabba de som arbetar med öppen vetenskap negativt.
 • Alexander Miething. Foto: Sociologiska institutionen Höga ambitioner och brist på kontakter kan vara en hälsorisk 2017-09-28 Unga vuxna med utländsk bakgrund drabbas oftare av psykisk ohälsa än jämnåriga med svenskfödda föräldrar. I synnerhet upplever unga vuxna med föräldrar födda i Iran oftare depressiva symtom. Förklaringen kan ligga i en kombination av ambitioner och brist på kontaktnät, visar vår nya sociologiska studie.
 • Jonas Holm Upphovsrätten och de vetenskapliga bibliotekens utmaningar 2017-09-28 I omvärldsrapporten "Femte statsmakten" skriver Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet, om upphovsrätten och forskningsbibliotekens utmaningar.
 • Så kan modersmålet stötta elevernas lärande 2017-09-27 Elever som får använda sig av sitt modersmål, av gester och av konkret material stöttas i sitt lärande på ett helt annat sätt än i ett klassrum som fokuserar på språket. – Många lärare saknar utbildning i tvåspråkighet och vet därför inte hur de ska göra, säger forskaren Zeynep Ünsal.
 • Clara Neuschütz. Till höger Ann Helen Österås, till höger om henne Marcus Stenegr Mentorsprogram skapar nätverk utanför akademin 2017-09-27 För att stärka arbetslivsanknytningen för doktorander, organiserade samverkanskoordinator Lisbeth Jonsson ett mentorsprogram.
 • Nationalekonomen Ines Helm vinner pris 2017-09-27 Ines Helm på nationalekonomiska institutionen har vunnit Young Labour Economist Prize för sin avhandling om marknadschocker inom industrin och hur de påverkar lokala arbetsmarknade
 • Mikael Oliveberg. Foto: Niklas Björling. Cellernas molekylära liv – live 2017-09-27 Vi har snart en närmast komplett bild av cellens molekylära maskineri. Frågan är nu hur detta mikrokosmos av samverkande proteinmolekyler kan vara stabilt och fungera så väl som det gör. Tack vare ett anslag på 20 miljoner kronor ska Mikael Oliveberg och hans kollegor söka svaret.
 • Sara Strandberg. Foto: Vilhelm Stokstad. På jakt efter okända elementarpartiklar 2017-09-27 Ett av partikelfysikens största olösta mysterier handlar om hur Higgspartikeln, mot rådande teorier, kan vara så lätt. Tack vare ett anslag på 35,2 miljoner kronor kan Sara Strandberg och hennes kollegor gå på jakt efter nya partiklar som kan förklara Higgspartikelns massa.
 • En lektion i gemenskap. Omslagsbild: Cecilia Maijala Johansson Utmanande fostransuppdrag för lärare i Sverige och Frankrike 2017-09-27 Lärare i skånska Malmö och franska Marseille brottas med liknande svårigheter i uppdraget att fostra elever till goda medborgare för nationell gemenskap. Jannete Hentati intervjuas om sin avhandlingsstudie av Skolporten.
 • Forskarnas budskap till fiskeministrarna 2017-09-26 Lyssna på vetenskapen. Den uppmaningen ger forskarna inför EU-förhandlingarna om årets fångstkvoter. I ett brev till alla EU:s fiskeministrar uppmanar Östersjöcentrum till att följa vetenskapens råd för hållbara fångstkvoter i Östersjön nästa år.
 • Fredagsmys med forskare i Stockholm! 2017-09-26 På fredag är det dags för Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Inled helgen med racerbilar, hjärnforskning, solteleskop och fysikshow när ForskarFredag i Stockholm bjuder på både utställning och kvällsaktiviteter!
 • Nytt samarbete med universitet i Malaysia 2017-09-25 Lázaro Moreno Herrera var huvudtalare vid firandet av att Sultan Idris Education University (Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI), i Malaysia, fyllde tjugo år. Universitetet är ett av landets starkaste vad gäller lärarutbildningar.
 • Matteklubben HT17 - för dig som går i åk 4-9 2017-09-25 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Höstens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Missade du Gordon Goodmans minnesföreläsning? Se filmen här. 2017-09-25 Stockholm Environment Institute (SEI), tillsammans med Kungliga Svenska Vetenskapsakademien (KVA) och Stockholms universitet anordnar varje år en föreläsning för att hedra minnet av Gordon Goodman, chef för Beijerinstitutet vid KVA från 1977-1989 och chef för SEI 1989-1991.
 • Nordic Journal of Migration Research Nordeuropéer i Spanien – nytt temanummer av NJMR 2017-09-22 Det senaste numret av Nordic Journal of Migration Research är ett temanummer med titeln ”Liquids and Sediments: Practices of Community in the Context of Migration, Mobility and Transnationalism”. Erik Olsson är en av medredaktörerna.
 • Ny studio enda i Sverige för tolkutbildning 2017-09-21 Den 20 september klippte universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding bandet för Sveriges första professionella tolkstudio för utbildning av tolkar.
 • Emelie Persson. Foto: privat. Hon vill göra seriös och rolig kultur för alla 2017-09-21 Socialantropologi, företagsekonomi och konstvetenskap. Det är den perfekta grunden för den som vill arbeta med kultur på SVT. Åtminstone om man får tro månadens alumn Emelie Persson.
 • Birkakrigaren var en kvinna 2017-09-20 Krig under vikingatiden var inte en aktivitet uteslutande för män. Även kvinnor hade höga positioner på slagfältet.
 • Olof Palmes professur till SU 2018 2017-09-20 Olof Palme-professuren 2018 går till Margaret Moore, professor i politiska studier vid Queen’s University, Kanada.
 • Ny finansiering till forskningsinfrastruktur 2017-09-20 Vetenskapsrådet har fattat beslut om finansiering av forskningsinfrastrukturer. Stockholms universitet får fyra av dessa bidrag.
 • En upplevelse i sig att bo i Lissabon 2017-09-20 Att göra sin VFU utomlands innebär många nya intryck, upplevelser och erfarenheter. Elinor, som går Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, är väldigt glad över sin tid på Svenska skolan i Lissabon. Åk med öppet sinne och utmana dig själv - det blir kul!
 • På statens bekostnad 2017-09-20 Hur länge har debatten om vinster i välfärden varit aktuell? Magnus Linnarsson har studerat riksdagens debatter om privat eller offentlig förvaltning genom fyra sekel i sin nya bok.
 • Klimatrapport presenterades i FN 2017-09-20 Det går att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader, men bara om världen snabbt ställer om. Det skriver 33 ledande klimatforskare och klimatrådgivare i rapporten ”Well under 2 Degrees Celsius. Fast Action Policies to Protect People and the Planet from Extreme Climate Change” som presenterades den 18 september i FN:s högkvarter i New York, samtidigt som FN:s klimatvecka pågår.
 • Invigning av Sveriges enda tolkstudio för utbildning av tolkar 2017-09-19 Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har fått en ny professionell tolkstudio, den enda i sitt slag i Sverige. TÖI utbildar konferenstolkar, teckenspråkstolkar och tolkar i offentlig sektor. Välkommen till vår invigning där du får se tolklärare och tolkstudenter förevisa autentiska tolksituationer.
 • Alumnkväll i Geohuset 17 oktober 2017 2017-09-19 Tema hav och naturvetenskaplig arbetsmarknad
 • Delaktighet i praktiken. En fältstudie med gudstjänsten i centrum 2017-09-19 Caroline Gustavsson fått finansiering för att som forskare följa den prioritering på gudstjänst som man gör i Asarums pastorat i Blekinge.
 • Forskarna Mary O’Conell, Ioana Bujila, Ann-Kristin Östlund Farrants, Guillaume S. Sanou och Issa Nébié utanför malariainstitutet i Ouagadougou. Foto: May O'Connell. Tusen gener skyddar mot malaria 2017-09-19 Forskare från bland annat Stockholms universitet har upptäckt varför den västafrikanska folkgruppen fulani är mer motståndskraftig mot malaria än andra. Upptäckten kan leda till nya sätt att behandla malaria och i förlängningen andra parasitsjukdomar.
 • Ledande forskare i livsvetenskap talade i Aula Magna 2017-09-18 Människans ursprung och myggors förkärlek att sticka vissa människor var ett par ämnen när världsledande forskare inom molekylär livsvetenskap samlades till ett symposium i Aula Magna den 15 september. Evenemanget var en del i firandet av att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fyller 100 år.
 • Foto: I Media Cities Rörligt bildmaterial från 8 länder tillgängliggörs 2017-09-18 IMS medverkar i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet I-Media-Cities med syfte att tillgängliggöra rörligt bildmaterial från 8 europeiska städer.
 • Skolbarn som leker: Mostphotos Så når forskningen skolans ledare 2017-09-18 Sedan förra våren har Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ordnat konferenser på olika teman där forskare och yrkesverksamma möts och utbyter erfarenheter kring frågor som båda grupper är intresserade av.
 • Hundraårsfirande finansiär viktig för universitetet 2017-09-15 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av Stockholms universitets viktigaste finansiärer. Stiftelsen fyller nu 100 år och firar bland annat med vetenskapssymposier.
 • Forskning som lär oss mer om cellens dörrar 2017-09-15 För att våra celler ska få näring behöver den komma in genom cellmembranet. Transporten sker genom proteiner. Dessa är små, komplexa och extremt viktiga för hela kroppen. David Drew vill veta exakt hur de fungerar.
 • Emmy-nominerade journalisten Safa Al Ahmad i Jemens huvudstad Sana. Photo: Självporträtt “Det kan ta flera generationer att genomföra en revolution” 2017-09-13 – Ingen förstod riktigt hur lång tid det skulle ta att göra sig av med en diktator, säger den Emmy-nominerade saudiska journalisten Safa Al Ahmad som är kritisk till hur västliga och arabiska nyhetsmedier rapporterat om de arabiska upproren.
 • Professor Cecilia Lundholm invald i EARLI:s styrelse 2017-09-13 EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) är Europas största organisation för forskning inom utbildningsvetenskap.
 • Foto: Kungliga Vetenskapsakademien Universitetets forskare i Nobelkommittéerna 2017-09-13 Sekreterarposterna för kemi och ekonomisk vetenskap innehas av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom ingår flera av universitetets forskare i de kommittéer som utser pristagarna till Nobelpris och priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
 • Hur engagerar vi fler i Östersjöfrågor? 2017-09-13 FN:s havskonferens är över, men det är inte engagemanget och viljan att rädda havet. Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade därför på hur engagemanget går att omsätta till handlingar och åtgärder som är relevanta för Östersjön.
 • Emma Eriksson Maggi. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet Att bränna sin kolt – ett motstånd mot kolonialismen 2017-09-13 Det har under sommaren debatterats om succéfilmen ”Sameblod” och hur den ska tolkas. Är huvudpersonen Elle Marjas resa från Sápmi till Uppsala en flykt från den grymma rasism hon utsätts för, en flykt från ett konservativt samiskt samhälle, eller kanske något helt annat? Vår gästdoktorand Emma Eriksson Maggi argumenterar i ett blogginlägg för att hennes resa kan tolkas som ett mostånd mot kolonialismen snarare än en flykt.
 • bokikon Nya böcker av Socialantropologiska institutionens forskare 2017-09-13 Nyligen publicerades tre antologier redigerade av forskare vid Socialantropologiska institutionen: ”Small Countries. Structures and Sensibilities”; ”Geographies of Difference: Explorations in Northeast Indian Studies”; och ”Ethnographies of Conferences and Trade Fairs. Shaping Industries, Creating Professionals”.
 • Kan Sverige bli världens främsta modetech-nation? 2017-09-11 Modejättar samarbetar med IT-företag i spännande projekt. Susanne Ljung berättar om Silicon Valley-stjärnornas stil. Elin Frändberg och Oskar Juhlin berättar hur modetech gör svenska modeindustrin större.
 • Myggor och membranproteiner i fokus vid symposium om livsvetenskap 2017-09-07 Människans ursprung, kartläggningen av proteiner och neurobiologin hos världens farligaste djur, myggan, är ämnen som behandlas av världsledande forskare vid ett symposium om livsvetenskap.
 • Pregnancy / Graviditet. Photo/Foto: Mostphotos Att föda barn sent i livet påverkar inte barnets hälsa negativt 2017-09-07 Att få barn sent i livet – kan det vara dåligt för barnets hälsa? Den frågan kan många blivande föräldrar i Sverige tänkas oroa sig för. Men vår nya studie i American Journal of Epidemiology ger anledning att slappna av. Den visar nämligen att mammans ålder inte är kopplad varken för tidig födsel eller för låg födelsevikt – åtminstone inte bland mammor som har minst två barn.
 • Professor Jenny Larsson har nominerats till AcademiaNet av Vetenskapsrådet 2017-09-07
 • Kyrkor i Stockholm. Foto: Jörgen Bothén/Mostphotos. Kyrkovalet – experter vid Stockholms universitet 2017-09-07 Stockholms universitet har ett antal forskare som kan kommentera kyrkovalet och svara på frågor kring Svenska kyrkan och religion i allmänhet.
 • Jannete Hentati. Foto: Roger Olsson En lektion i gemenskap 2017-09-07 Vad har en rad lärare i Malmö och Marseille möjligen gemensamt med varandra? En ny studie visar hur dessa lärare både delar en vilja att vara till nytta i sin yrkesutövning och ett missnöje över sin arbetssituation.
 • Stockholms universitet på plats 134 i THE-rankning 2017-09-06 I årets upplaga av Times Higher Educations rankning av världens främsta lärosäten hamnar Stockholms universitet på plats 134.
 • Stillbild från trailer till Unknown Cloud Välkommen till Accelerator hösten 2017 2017-09-06 Under en begränsad tid visar Accelerator två verk av konstnärsduon Lundahl & Seitl: Elegy to the Medium of Film och Unknown Cloud on Its Way to Stockholm University.
 • Rikspolischefen frångick godkänd kryptering - kan få konsekvenser 2017-09-06 Rikspolischef Dan Eliasson har givit CGI, som leverantör till Polisens personalsystem, tillgång till systemet via datanätverk. Vissa uppgifter i systemet kan bedömas som känsliga för rikets säkerhet.
 • Utlandspraktik på finländska Drumsö 2017-09-05 Karin Hoppe, grundlärarstudent med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, valde att göra sin tredje verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid Drumsö Lågstadieskola. Hon tycker att det internationella perspektivet på lärande är oerhört intressant och lärorikt och uppmanar alla att ta chansen till utlandspraktik. Läs hennes reseberättelse från Finland.
 • Klimatet och människan under 12 000 år 2017-09-05 Ny bok där resultaten från den senaste klimathistoriska forskningen presenteras på svenska för en bred publik.
 • Stöder förslagen om stärkt lärarutbildning 2017-09-04 Stockholms universitet ställer sig bakom Skolkommissionens förslag om en långsiktig förstärkning av lärarutbildningarna.
 • Flensbor hjälper forskare samla data om vatten 2017-09-01 Flen är en av sex platser i världen där forskare och invånare kartlägger vattenmiljön genom att samla in data med ny teknik.
 • Forskare kommenterar satsning på havet 2017-08-31 Regeringens besked om ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Läs kommentarerna från våra forskare och omvärldsanalytiker.
 • Östersjöns undervattensdjungler ger mer badvänligt vatten 2017-08-31 När du badar i Östersjön och trasslar in tårna i undervattensväxter kan du vara lugn, de gör gott. De bidrar till klarare, mer badvänligt, vatten.
 • Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm omlokaliseras till Luleå 2017-08-30 Regeringen har informerat om att Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm ska omlokaliseras till Luleå. Beslut om detta fattas på regeringssammanträdet den 31 augusti.
 • Östersjödebatt vid Finlands 100-årsjubileum 2017-08-30 Under Finlands 100-årsjubileum bjöds Baltic Bridge in för att diskutera hur Östersjöns framtid ser ut och vilket hållbarhetsansvar som finns hos beslutsfattare, näringsliv, forskare och enskilda medborgare.
 • Professor Carl Folke. Foto: M. Axellson/Azote Gunnerus Sustainability Award till Carl Folke 2017-08-30 Carl Folke, professor och forskningsledare vid Stockholms Resilienscentrum har tilldelats 2017 års Gunnerus Sustainability Award.
 • Ny kompetensutveckling för dig som arbetar med nyanlända elever 2017-08-30 Vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, startar hösten 2017 kursen Nyanlända elevers skolframgång. Utbildningen erbjuder kompetensutveckling för arbetsgrupper som arbetar med nyanlända elever i grundskolan och på gymnasiet. Sista anmälningsdag är den 8 oktober.
 • Two Boys Playing With Toy In Playground Two Boys Playing With Toy In Playground. Photo: Mostphotos Barn i växelvis boende är mindre stressade 2017-08-30 Oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av dem, är barn i växelvis boende mindre stressade.
 • Monica Winge Sverige sämst på att kommunicera med patienter 2017-08-29 En amerikansk studie på jämförbara OECD-länder visar att Sverige är sämst på att kommunicera med patienter. Monica Winge menar i Kvällsposten att it-systemen är en stor del av problemet.
 • Havsutsikt 1/2017, forskare om havet 2017-08-29 Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.
 • Remainings of Berlin Wall at Niederkirchnerstrasse, Berlin. Photo: H. Zell. Wikimedia Commons Kulturarv och gränser 2017-08-28 Internationellt heldagssymposium om kulturarv och gränser, med öppna föreläsningar och samtal med forskare från olika discipliner och delar av världen. Keynoteanförande av Trinh T. Minh-ha.
 • Hej, hallå, goddag eller tjenare? 2017-08-28 Vilka ord använder vi när vi hälsar på varandra på svenska i Sverige och i Finland? Och vilka skillnader och likheter finns det mellan sverigefinska och finlandssvenska? Det undersöker språkforskare just nu i ett forskningsprogram där Stockholms universitet samarbetar med universiteten i Helsingfors och Åbo samt med Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.
 • 800 nya lärarstudenter välkomnades 2017-08-25 Närmare 800 lärarstudenter har antagits till de olika lärarprogrammen som startar i höst. Många av dem kom till introduktionsdagen i Aula Magna.
 • Ester Pollack Foto: skärmdump 2017 Delmis webb-tv-inspelning Negativ medierapportering om invandring överväger 2017-08-25 I onsdags presenterades en ny rapport om hur invandringen speglas i svensk medierapportering. Ester Pollack, docent i journalistik, Stockholms universitet, medverkade som kommentator till studien.
 • "Hundraårig agave" blommar i Bergianska trädgården 2017-08-25 För första gången i trädgårdens historia har en agave gått upp i blom i Edvard Andersons växthus. De första blommorna slog ut 3 augusti och blomningen pågick till 25 augusti. I norra Europas växthus kan det ta upp till 70 år innan en planta börjar blomma.
 • Sju ERC-anslag till Stockholms universitet 2017-08-24 Sju forskare vid Stockholms universitet får det prestigefulla Starting Grant från Europeiska forskningsrådet, European Research Council. Projektanslagen ligger på mellan 1,3 och närmare 1,5 miljoner euro vardera. Fem av forskarna kommer att fortsätta att vara verksamma vid Stockholms universitet.
 • Östersjöfestivalen: Varför stoppar vi inte algblomningarna? 2017-08-24 En paneldebatt om snabba lösningar på övergödningen under årets Östersjöfestival. Med Tina Elfwing, Östersjöcentrums föreståndare och Sven Blomqvist från Stockholms universitet.
 • Nytt open access-avtal med Springer Nytt open access-avtal med Springer 2017-08-23 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i över 1600 tidskrifter från Springer.
 • Virtuellt möte om möten 2017-08-23 Renita Thedvall deltog tillsammans med andra forskare i två online-möten sammankallade av allegralaboratory.net för att diskutera resultat och insikter från mötesetnografi.
 • Lunch-mingel vid Hållbara Havs seminarium 2016 Hållbara Hav: Engagemang för Östersjön 2017-08-22 Stiftelsen Hållbara Hav och Stockholms universitets Östersjöcentrum bjuder in till årets Östersjöseminarium. Nu vet vi vad som ska göras, men vilket engagemang krävs för att det ska bli verklighet?
 • Kebnekaises sydtopp högst – än så länge 2017-08-22 De årliga mätningarna av forskare från Stockholms universitet visar att Kebnekaises sydtopp fortsatt är högst i Sverige. Klimatförändringarna gör dock att nordtoppen inom några år lär bli landets högsta punkt.
 • Programvaror revolutionerar modeindustrin 2017-08-22 Gränslösa möjligheter att integrera teknologi i vardagskläder hindras av mjukvaruutvecklingen. Därför ger utvecklingen av nya textilier för wearables inte förväntat resultat, säger Oskar Juhlin i El Espectador.
 • Interspeech 2017 2017-08-21 Talkommunikation mellan människa och maskin i fokus på internationell konferens. Den 20–24 augusti samlas närmare 2 000 forskare, studenter och företag från hela världen på Stockholms universitet för att delta i Interspeech 2017 som är en internationell konferens med fokus på forskning kring talkommunikation, såväl mellan människor som mellan människa och maskin.
 • Den riktiga faran kan vara nu 2017-08-21 Rapporteringen kring Transportstyrelsens IT-system kan i sig ge främmande makter värdefull information som öppnar till exempel var de ska lägga sina resurser, menar Fredrik Blix i Svenska Dagbladet.
 • Peter Åkerbäck. Hur är det att vara barn och växa upp i Scientologi-kyrkan? 2017-08-21 Hur är det att vara barn och växa upp i en religiös minoritetsgrupp som Hare Krishna, Scientologi-kyrkan, Jehovas Vittnen, Knutby Filadelfia, Plymouth-bröderna, Enighetskyrkan eller Guds Barn/Familjen? Peter Åkerbäck, fil. dr. i religionsvetenskap och studierektor på Sociologiska institutionen, medverkar i en ny bok om att växa upp i kontroversiella religiösa grupper.
 • Rätt form av samverkan viktigt för att lösa miljöproblem 2017-08-18 Samhällets förmåga att lösa miljöproblem är starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur de nätverk som då skapas ser ut. Det visar en ny studie från Stockholm Resilience Centre som publiceras i tidskriften Science.
 • Juveler i guld i butiksfönstret. Foto: Dotshock © 2017 Mostphotos Konsumtionen av lyxvaror ökar 2017-08-18 – Lyx är ingenting som vi egentligen behöver för vår överlevnad. Utan det är någonting som vi skaffar oss därför att vi tycker det ger oss en behaglig känsla, säger modeforskaren Paula von Wachenfeldt i SR.
 • Donald Trump Photo: Gage Skidmore © 2011 Flickr CC Trump levererar sitt hat som utlovat 2017-08-17 – Min president har släppt in extremisterna i den politiska värmen, skriver journalistikprofessor Christian Christensen på Aftonbladet Debatt.
 • Sociologi vid Stockholms universitet på plats 39 i Shanghairankningen 2017-08-17 Sociologi vid Stockholms universitet hamnar på plats 39 i världen i årets Academic Ranking of World Universities (ARWU), populärt kallad Shanghairankningen.
 • Caroline Uggla Mer engagerade pappor och färre skilsmässor i områden med fler män än kvinnor 2017-08-16 Att det är fler män än kvinnor i ett område är kopplat till både färre skilsmässor och att fler män engagerar sig i sina barn. Det visar ny forskning från Stockholms universitets demografiska avdelning.
 • Stockholms universitet på plats 74 i Shanghairankningen 2017-08-16 Stockholms universitet hamnar på plats 74 i årets Academic Ranking of World Universities (ARWU), populärt kallad Shanghairankningen.
 • Tina Goldschmidt. Photo: Leila Zoubir / Stockholm University Detta kan göra personer födda i Sverige mer ”välfärdschauvinistiska” 2017-08-11 Svenskfödda personer i områden där arbetslösheten bland utlandsfödda är hög, är mer benägna att vara negativa till att inkludera utlandsfödda i välfärdsstaten, jämfört med dem som bor i områden med färre arbetslösa med utländsk bakgrund. Det visar en ny avhandling i sociologi.
 • Forskare och fiskeföretag i koalition för hållbara hav 2017-08-09 Överfiske, utsläpp och klimatförändringar utsätter världens hav för stora påfrestningar. För att hantera utmaningarna har forskare vid Stockholm Resilience Centre tagit initiativ till en global koalition.
 • Astronomins dag och natt 2017 2017-08-09 Astronomins dag och natt gör det fantastiska med astronomin och universum tillgängligt för alla i hela Sverige.
 • Konsert med fri entré inleder konferens 2017-08-09 En konsert i auditoriet onsdag 9 augusti kl. 19.30 inleder konferensen Arts of Incompletion: Fragments, Drafts, Revisions in Words and Music, som arrangeras vid Institutionen för kultur och estetik 9-12 augusti.
 • Många missuppfattningar kring desorganiserad anknytning 2017-08-04 En grupp internationellt tongivande anknytningsforskare, med Psykologiska institutionens Pehr Granqvist i spetsen, har publicerat en artikel i tidskriften Attachment & Human Development där man försöker komma till rätta med de många missuppfattningar kring desorienterad anknytning som florerar i klinisk och social praxis.
 • Nytt botulinumtoxin upptäckt 2017-08-03 Det första nya botulinumtoxinet på nära ett halvt sekel har upptäckts av forskare vid Stockholms universitet och Harvard Medical School.
 • Bok om avantgarde i barnlitteratur fick pris 2017-08-02 Elina Druker, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har fått pris av The International Research Society for Children’s Literature för årets bästa antologi 2017. Hennes och medredaktören Bettina Kümmerling-Meibauers bok ”Children’s Literature and the Avant-Garde” är den första internationella studien över barnlitteraturens relation till avantgarde.
 • Carl Folke en av världens mest citerade forskare 2017-07-26
 • Lärorikt med praktik på Gran Canaria 2017-07-23 Grundskollärarstudenten Nellie gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Svenska skolan på Gran Canaria. Hon uppmanar alla som kan att göra sin praktik utomlands.
 • Gratis affisch, Östersjöns arter och miljöer 2017-07-21 Beställ en dekorativ affisch med ett smakprov från både sajten havet.nu/livet och den tryckta boken Växter och djur i Östersjön.
 • Datorspel kan bli rekordsnabb behandling mot social fobi 2017-07-17 Blir du också stel av skräck vid tanken på att tala inför andra, eller att gå på en fest med många du inte känner? Nu kan du vända känslorna av obehag med ett spel i en virtual reality värld. Forskarna hoppas att datorspelsbehandlingen ska bli rekordsnabb och effektiv.
 • Källa: NASA - The Visible Earth. Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC. Starka monsuner under grönt Sahara kan ha påverkat ENSO 2017-07-13 Under historiskt varma perioder varierade El Niño på ett sätt som klimatmodeller idag inte kan återskapa. Modellerna ger bättre resultat om hänsyn tas till att Sahara då var grönt, visar forskare vid MISU.
 • “Hjärtefråga att motverka faktaresistens” 2017-07-13 Behov av redaktioner med resurser samt förmåga hos lärosäten att kommunicera forskning och kunskap på nya sätt. Det var ett par råd vid det första av universitetets seminarier om faktatillit i Almedalen.
 • ”Universitetet kan fostra medborgare som ifrågasätter” 2017-07-13 Universiteten har en viktig roll att spela för att möta faktaresistens, som att ta fram ny kunskap och att fostra studenter att vara kritiska. ”Kunskapsmod” var även ett begrepp som lanserades vid ett seminarium i Almedalen.
 • Algoritmer fångar oss i filterbubblor 2017-07-13 Algoritmer får allt större betydelse för vår bild av omvärlden och i beslutsfattandet. Många inser inte att de befinner sig i filterbubblor, varnade panelen vid ett seminarium under Almedalsveckan.
 • Anton Andersson. Foto: Stockholms universitet Unga utan kontaktnät bor hemma längre 2017-07-13 Unga som saknar ett brett kontaktnät tvingas bo hemma hos sina föräldrar längre jämfört med unga som har många kontakter, visar en studie i en ny avhandling i sociologi.
 • Montage: VMA-siren/Ester Pollack Foto: MSB/Fredrik Mårtenson VIDEO: "Förtroendet för att man får den information man vill ha sjunker" 2017-07-11 Efter att VMA-signalen gått ut av misstag över Stockholm i söndags kväll kommenterade igår forskaren Ester Pollack, Stockholms universitet, beredskapskanalen P4:s reaktionsförmåga.
 • Akie Abe besökte Stockholms universitet 2017-07-10 Den 9 juli besökte Aike Abe, Japans premiärministers hustru, Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier vid Stockholms universitet.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2017-07-10 Rektor har befordrat tre nya professorer vid universitetet.
 • Rekordår för sillgrisslemärkning på St. Karlsö 2017-07-07 Under årets grissling fick forskarna fullt upp då politiker och media besökte häckningshyllorna samtidigt som ett rekordstort antal ungar märktes.
 • Språket, ett (onödigt) hinder för integration? 2017-07-07 Att kunna svenska är många gånger en förutsättning för att få jobb; samtidigt som ett jobb många gånger är en förutsättning för att lära sig svenska. Riskerar vi, förblindade av vår egen språksnålhet, att gå miste om verkligt värdefulla talanger i väntan på att de ska lära sig svenska? Seminarium och diskussion om integrationens Moment 22, under Almedalsveckan 2017.
 • Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Sveriges digitala sårbarhet måste hanteras 2017-07-07 Sverige behöver få slut på fragmenterade lagkrav och tillsyn inom cybersäkerhet. Och vi måste skydda förmågan att tillhandahålla grundläggande samhällstjänster, menar Fredrik Blix.
 • VIDEO: "Brottsrapporteringen avspeglar inte brottsutvecklingen" 2017-07-07 – Avspeglar brottsrapporteringen brottsutvecklingen? Det enkla och snabba svaret är nej, säger forskaren Ester Pollack, som på onsdagen diskuterade hur mediebilden av brottsligheten i våra städer ser ut.
 • Torbjörn Åkerstedt får Lars Salvius-priset 2017-07-06 Professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstiutet tilldelas 2017 års Lars Salvius-pris för goda insatser för forskningskommunikationen.
 • Östersjöns viktigaste utmaningar sammanfattas i ny skrift 2017-07-06 En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.
 • Humanistiska fakulteten erbjuder teman och kurser öppna för alla doktorander 2017-07-06 Humanistiska fakultetsnämnden beslutade 2015-12-15 att inrätta Humanistiska fakultetens forskarskola. Forskarskolans mål är att utveckla kvaliteten i fakultetens gemensamma utbildning på forskarnivå, främja samordning, skapa en kritisk massa och en gemensam miljö för samtliga doktorander.
 • Unikt 1600-talsvrak identifierat 2017-07-06
 • Professor Anders Nilsson. Foto: Anna-Karin Landin, Stockholms universitet Två olika former av vatten upptäckta 2017-07-06 Två olika former av vatten med stor skillnad i struktur och täthet kan existera under samma yttre förutsättningar. Resultaten publiceras nu i tidskriften PNAS.
 • Färgprickarna är bitar av genom i ett influensavirus, de grå fläckarna är cellkärnor. Bilderna föreställer samma celler och virus vid två olika tidpunkter, och visar hur viruset sprider sig. Ny metod i kampen mot framtida pandemier 2017-07-06 Ett nytt sätt att märka generna hos virus gör att vi nu vet mer om hur influensavirus tar sig in i celler. Forskare kan se hur viruset utvecklas genom att följa specifika mutationer. Metoden ger ledtrådar till hur framtida pandemier kan utvecklas och undvikas.
 • Fastest speciation event of a marine vertebrate, reported in the Baltic Sea 2017-07-04 In a new paper from University of Helsinki, Baltic Sea Centre and Swedish University of Agricultural Sciences the fastest event of speciation for any marine vertebrate is reported. The European flounders in the Baltic Sea exhibiting different breeding behaviors are, in fact, a species pair arising from a recent event of ecological speciation.
 • Kroppar- Nytt avsnitt av poesipodcasten på spanska, Poesía al paso 2017-07-04 Lyssna, sprid och följ oss gärna på SoundCloud, iTunes, ACast och Facebook
 • FN-organet UNESCO inrättar professur i samarbete med Stockholms universitet 2017-07-03 Love Ekenberg vid Institutionen för data- och systemvetenskap förordnas professuren UNESCO Chair i syfte att utveckla en modell för storskalig högre utbildning med fokus på länder i södra Afrika (SADC).
 • Porträttbild: Fredrik Blix, expert i informationssäkerhet och cybersäkerhet vid Stockholms universitet. Kritik mot regeringens strategi för cyberförsvar 2017-07-03 Regeringen har presenterat sin strategi för att förbättra Sveriges informations- och cybersäkerhet. Ingen lösning på ansvarsfördelningen mellan myndigheter ges, menar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.
 • Medierna borde inte låta Trump styra agendan 2017-07-03 –Att dra sig ur klimatavtalet måste betraktas som ett utslag av skandalartad inkompetens, en fara för den nationella säkerheten och ekonomin, säger professor Robert Entman.
 • Professor Robert Entman Photo: George Washington University March 29, 2010 SvD: Medierna klarar inte av att bevaka Trump 2017-07-03 –Journalisterna tror att de är tuffa mot Trump, men det enda de gör är att skriva om hans brister. Allt annat missar de, säger den amerikanske medieprofessorn Robert Entman till SvD idag.
 • Maria Brandén. Foto: Clément Morin / Stockholms universitet Män som är missnöjda med kort föräldraledighet riskerar att skilja sig 2017-06-30 Ny forskning visar att pappor som hade velat vara hemma längre med barnen än vad de var, har en högre risk att separera från mamman. Dessutom leder pappornas missnöje med ledigheten till en minskad sannolikhet för att samma par skaffar fler barn tillsammans, skriver Maria Brandén, forskare i sociologi och demografi, i ett nytt blogginlägg.
 • Professor Anders Bengtsson talar om occitanska på P2 2017-06-30 ‘Det är inte försent att lära sig occitanska’
 • Jens Rydgren. Foto: Clément Morin/Stockholms universitet. Ingen konflikt mellan kulturell identifikation med föräldrars hemländer och Sverige 2017-06-29 Unga med utländsk bakgrund som identifierar sig med föräldrarnas kultur är mer benägna att känna sig integrerade i den svenska majoritetskulturen. Det visar en ny studie i sociologi.
 • SvD:s nyhetsdesk - tv-redaktionen Foto: Malin Hoelstad/SvD Chefredaktören blir viktigare i framtiden 2017-06-29 Forskaren Turid Borgen förutspår att chefredaktörens roll kommer att få större betydelse i framtiden. Lyssna på Kulturnytts intervju med henne från igår.
 • Bidrag till forskning om ALS 2017-06-29 Hjärnfonden beviljar Mikael Oliveberg vid Institutionen för biokemi och biofysik bidrag till forskning kring sjukdomen ALS.
 • Fyra forskare får bidrag för strålskyddsforskning 2017-06-28 Under våren 2017 utlyste Strålsäkerhetsmyndigheten forskningsmedel inom strålskyddsområdet. Tio ansökningar om sammanlagt 5 miljoner kronor har beviljats.
 • Astrid Söderbergh Widding Foto: Stockholms universitet VIDEO: #faktatillit ska motverka faktaresistens 2017-06-28 I år ägnar Stockholms universitet tre seminarier i Almedalen till att diskutera hur faktatillit kan motverka faktaresistens. – Vi ser det som viktigt att gå ut och komma med ett motgift till faktaresistens, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • VIDEO: Vad händer efter Medieutredningen? 2017-06-28 Igår kväll diskuterade Publicistklubben, PK, vad som händer efter Medieutredningen som föreslår att presstödet förvandlas till mediestöd. 2 lärare och 2 tidigare studenter från JMK deltog i samtalet.
 • Polarforskare undersöker hur arktiska arter klarar klimatförändringar 2017-06-28 Den första veckan i juli inleds en rysk-svensk forskningsexpedition till Wrangels ö och Tjaunbukten i ryska Arktis. Forskare från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet ska undersöka vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan få för djur- och växtliv i Arktis.
 • fr.v. Noora, Vilde, Sana, Chris och Eva ur NRK:s tv-serie Skam Foto: NRK Varför blir vi ledsna när SKAM tagit slut? 2017-06-27 Igår sändes sista avsnittet av norska tv-serien SKAM. Idag förklarade Anja Hirdman i P1 Morgon varför vi får känslor av förlust och ensamhet när en tv-serie tagit slut.
 • Svenska rektorer till Bryssel för samtal om EU:s nästa ramprogram 2017-06-27 En delegation med rektorer och högre tjänstemän från tolv svenska forskningstunga universitet* befinner sig i Bryssel den 27­-28 juni för att möta ledamöter av EU-parlamentet, representanter för EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation vid EU.
 • Johanna Lundström Gondouin är kursansvarig. Foto:privat. Forskarkurs: Intersektionella utmaningar, 7,5 hp 2017-06-26 Hösten 2017 ger vi återigen den populära forskarkursen "Intersektionella utmaningar". Kursen är full i nuläget!
 • Om 100 år kan 3000 öar ha försvunnit i Stockholms skärgård 2017-06-26 Klimatförändringar höjer havsnivån och gör att öar försvinner och blir mindre.
 • Ny bok om HR: Hur kan vi ta tillvara mänskliga resurser? 2017-06-26 Ingela Bergmo Prvulovic är redaktör för en ny bok om HR, human resources, tillsammans med Helene Ahl och Karin Kilhammar. Bokens titel är "HR – Att ta till vara mänskliga resurser".
 • Första bilderna på giftet bakom stelkramp 2017-06-26 Tetanustoxin, så heter giftet som orsakar stelkramp. I Sverige är nästan alla vaccinerade mot sjukdomen, men i världen dör omkring 60 000 människor i stelkramp varje år. Nu har Pål Stenmarks forskargrupp vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet bestämt den första strukturen på giftet. Det gör att man för första gången kan se hur hela giftet är uppbyggt.
 • Hallå där, Magnus Loftsson! 2017-06-26 Mobbningsforskare som nyligen deltagit i den internationella konferensen World Anti-Bullying Forum, som hölls i Stockholm i maj.
 • Arktis permafrost tinar snabbare än vad som tidigare är känt 2017-06-23 Permafrosten i havsbotten i Östsibiriska arktiska oceanen tinar nu med i snitt 14 cm per år. Det är mycket mer än vad man tidigare har känt till och processen hotar att förstärka den globala uppvärmningen, visar en ny studie från bland annat Stockholms universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.
 • Mer sammanhållen lärarutbildning 2017-06-22 I höst möts nyantagna lärarstudenter av mer integrerade lärarutbildningar med en tydligare progression. Ambitionen är att ytterligare stärka studenterna inför kommande yrkesliv.
 • Drottningen delade ut Stockholmspriset i kriminologi 2017-06-21 Årets mottagare av Stockholmspriset i kriminologi är professor Richard E. Tremblay. Den 20 juni tilldelades han priset av drottning Silvia vid en ceremoni i Stockholms stadshus.
 • Prisceremoni Stockholmspriset i kriminologi 2017-06-21 Stockholmspriset i Kriminologi tilldelades Professor Richard E. Tremblay. Priset delades ut av H.M. Drottning Silvia i Stockholms Stadshus 20 juni. Prisutdelningen sändes live.
 • Sommarexperter vid Stockholms universitet 2017 2017-06-21 Forskare och experter vid Stockholms universitet finns tillgängliga även under sommaren. Här finns en sammanställning över våra experter på allt från algblomning i Östersjön till camping.
 • Digital guide till Östersjöns arter 2017-06-21 Äntligen är den här, den webbaserade fälthandboken Livet i havet. Här presenteras över 250 salt- och sötvattenarter från Bottniska viken till södra Östersjön, tillsammans med en introduktion till Östersjöns särpräglade värld.
 • Rawah Zeidan, tidigare deltagare på Korta vägen. Från frustration till framgång- så fick Rawah sitt drömjobb 2017-06-21 Rawah Zeidan från Aleppo i Syrien är utbildad lärare och tidigare deltagare på Korta vägen. Läs hennes berättelse om vägen till drömjobbet.
 • Screen shot of The Guardian web page "Trumps tystnad efter moskéattacken i London är talande" 2017-06-21 På tisdagen gick professor Christian Christensen ut och kommenterade avsaknaden av tweets från Trump efter Londonattacken.
 • Ett år som ansvarig för lärarutbildningarna 2017-06-21 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Därför spelar åldersskillnaden mellan syskonen ingen roll. Två barn leker i skogen. Foto: Mostphotos Därför spelar åldersskillnaden mellan syskonen ingen roll 2017-06-21 När är det bäst att skaffa ett till syskon? Det är en fråga som intresserar många föräldrar som vill skaffa fler barn. Men spelar det verkligen någon roll hur många år det är mellan syskonen, om man ser till hur det går för barnen senare i livet?
 • Nytt rymdteleskop jagar planeter 2017-06-21 Det europeiska rymdorganet ESA:s kommitté för vetenskapsprogrammet har beslutat att godkänna rymdteleskopet PLATO. Teleskopets främsta uppgift är att söka efter jordlika planeter runt andra stjärnor än solen. Godkännandet betyder att projektet kan gå från ritning till att börja byggas.
 • Makaker, och andra djur, har mycket svårt att hantera information som kommer i en viss ordning. Det kan vara just det som skiljer människor från andra djur. Foto: Johan Lind/N Förmåga till ordning skiljer människan från djur 2017-06-21 Matematik, språk, fia med knuff… Aktiviteter som bara människor klarar av. Forskare har upptäckt att det kan bero på människans mer utvecklade förmåga att känna igen och komma ihåg sekvenser av information.
 • "Hej" är vanligaste sättet att hälsa 2017-06-20 "Hej" är svenskans vanligaste hälsningsfras. I sverigesvenskan är även "tjena" ganska vanligt. I finlandssvenskan är det i stället "goddag" som sticker ut.
 • Fotograf: Niklas Björling Så kartlägger Stockholms universitet författar- och publiceringsavgifter för Open Access 2017-06-20 Hösten 2016 fick Stockholms universitetsbibliotek i uppdrag av förvaltningschefen Joakim Malmström att följa upp kostnader för artiklar som publicerats Open Access av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
 • Martin Jakobsson på isbrytaren Oden under en tidigare forskningsexpedition i Arktis. Världens havsbotten kartläggs 2017-06-19 År 2030 ska hela världens havsbottnar vara kartlagda. Projektet har fått ett bidrag på 18,5 miljoner USD, och Stockholms universitet blir en av fyra centrum för forskningen.
 • Andrea Dunlavy. Photo: Eva Dalin / Stockholm university Att vara överutbildad och utlandsfödd kan leda till sämre hälsa 2017-06-19 Arbetstagare födda utanför Västeuropa med en högre utbildning än vad deras jobb kräver, rapporterar sämre hälsa jämfört med svenskfödda med en utbildning som matchar jobbet, visar en avhandling i sociologi.
 • Projekt om hållbara hav fick pris 2017-06-19 Ett forskningsprojekt om nyckelaktörer i sjömatsindustrin för hållbara hav utsågs till en av tre vinnare av priset Sweden Impact Award 2017 som delades ut i samband med konferensen Impact of Science 2017 som hölls i Stockholm den 12-13 juni.
 • Bakterier från varma källor löser ämnesomsättningens mysterium 2017-06-19 Förbränning sker ofta hastigt, som en eld. Hur kan våra celler kontrollera förbränningen av näring så effektivt? Frågan har länge förbryllat forskare. Med hjälp av bakterier från varma källor har forskare från Stockholms universitet nu svaret.
 • Jonas Holm Juristen om den öppna vetenskapens juridiska dilemma 2017-06-19 "En av grundpelarna i öppen vetenskap, open science, är hur forskningsdata hanteras. Motståndet mot öppenheten är inte speciellt stort – men däremot sätter juridiken i vissa fall käppar i hjulet", skriver Anders Frick hos IIS Forum Öppna Data.
 • Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin. ”Öppen vetenskap är eller borde vara en självklarhet som ambition för universitet och högskolor” 2017-06-19 Den 11 maj besökte Astrid Söderbergh Widding Frescatibiblioteket och berättade om öppen vetenskap ur sitt perspektiv som rektor. Ta del av rektors inspelade föreläsning i efterhand på bibliotekets webbplats.
 • Arrheniuslaboratoriet byggs om för att hysa nytt transmissionselektronmikroskop Samarbete för världsledande mikroskopi 2017-06-19 Ett av världens mest avancerade elektronmikroskop finns snart vid Stockholms universitet. I anslutning till satsningen lanseras samarbetet CEM4MAT, för att på bästa sätt utnyttja regionens mikroskop.
 • Juho Härkönen. Foto: Stockholms universitet Så påverkas barn av ändrade familjeförhållanden 2017-06-19 De senaste årtiondena har fler blivit sambos istället för att gifta sig, antalet separationer har ökat och bonusfamiljer och växelvis boende har blivit vanligare. Barn är en del av många av de här allt vanligare familjeformerna och förändringarna i familjen, skriver Juho Härkönen i ett blogginlägg.
 • Språkvetare vid universitetet blir Pro Futura-forskare 2017-06-19 Sofia Lodén vid Romanska och klassiska institutionen är en av fyra forskare som utses till Pro Futura-forskare.
 • Forskarframgång vid Romanska och klassiska institutionen 2017-06-19 Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Press and Media 2017-06-19 Read and listen some of our researchers commenting on current events about Latin America in media.
 • Konsten att sprida huskurage 2017-06-16 Varför vågar så få grannar ingripa mot våld? Hur kan man uppmuntra fler att agera och visa omtanke om varandra? Nina Rung, kriminolog från Stockholms universitet, arbetar förebyggande mot våld i nära relationer.
 • Johan Rockström utsedd till global Hillary Laureate för 2017 2017-06-16 Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre, är den åttonde på posten som global Hillary Laureate.
 • Daphnia med mikroplast i magen Policy Brief: Mikroplast i marint liv 2017-06-16 Man vet inte exakt hur skadlig mikroplast är för havets djur men studier visar att partiklarna kan orsaka försämrad fortplantning och överlevnad. Risken för permanenta skador på ekosystemet motiverar kraftfulla politiska åtgärder för att strypa tillförseln av mikroplast till havet.
 • Sju forskare får konferensbidrag från Vetenskapsrådet 2017-06-15 Vad betyder gränser och mänskliga rättigheter för migranter? Vilka mikroorganismer finns i tunnelbanor och städer? Det är några av de ämnen som forskare vid Stockholms universitet har fått konferensbidrag för från Vetenskapsrådet våren 2017.
 • Detail from ”Woman in Black at the Opera” (1879) by Mary Cassatt 30 juni–1 juli: Opera and Performance: Taking Stock and Looking Ahead 2017-06-15 30/6–1/7: Välkommen till ett tvärvetenskapligt symposium om operaforskning idag. Gratis och öppet för alla men föranmälan krävs.
 • 10års-jubileum för havet.nu 10 år i havets tjänst 2017-06-15 Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Stockholms universitet som avsändare.
 • Linnéa Claeson Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio. ”Sommar, sommar, sommar…” 2017-06-14 Många av årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1 har anknytning till Stockholms universitet, bland andra kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki, måltidsforskaren Richard Tellström och juridikstudenten och handbollsspelaren Linnéa Claeson.
 • Självgående ubåt hjälper havs- och glaciärforskare 2017-06-09 Nina Kirchner berättar om den nya undervattensfarkosten som snart kommer att kunna spana in under flytande glaciärtungor och shelfisar.
 • Inequality and insecurity in Mexico 2017-06-09 The unequal impact on public insecurity as another expression of socio-economic inequality: an initial exploration of the Mexican case, Luz Paula Parr-Rosales (Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 4, 2017
 • Sökjätten Google varnar för att flera svenska storföretags sajter är osäkra 2017-06-09 När du laddar ner en hemsida över HTTP kan någon annan på nätverket se eller ändra sidan innan den når dig, berättar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.
 • Stockholms universitet på plats 195 i QS-rankningen 2017-06-08 Stockholms universitet hamnar på plats 195 i årets upplaga av QS World University Ranking som presenteras den 8 juni.
 • Allvarligare cykloner då Sahara grönskar 2017-06-08 Varmare klimat kan i framtiden leda till att södra Sahara grönskar, med ändrad vegetation och minskad stoftspridning. Forskare vid har funnit att tropiska cykloner historiskt har blivit fler och allvarligare som en följd av detta.
 • Sex forskare vid Stockholms universitet får bidrag för Internationell postdok 2017-06-08 Nu har Vetenskapsrådet fattat beslut när det gäller vårens ansökningar om Internationell postdok. Av 248 sökande har 41 beviljats bidrag, av dem är sex forskare vid Stockholms universitet. Bidragen är på 3 150 000 kronor vardera.
 • Trumps avhopp - bra eller dåligt för klimatet? 2017-06-08 Hör Naghmeh Nasiritousi, doktor i statsvetenskap, diskutera betydelsen av att USA ska lämna Parisavtalet.
 • Efter att ha blivit rekommenderad att gå arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet fick Celeste Soo Chin Hong, 48 år från Malaysia, via kursen en kvalificerad praktikplats på IT och ekonomiföretaget Cinnober. Läs hennes berättelse om hur hon gick tillväga för att få drömjobbet efter praktiken. En resa med Korta vägen till drömjobbet 2017-06-08 Efter att ha blivit rekommenderad att gå arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet fick Celeste Soo Chin Hong, 48 år från Malaysia, via kursen en kvalificerad praktikplats. Praktiken ledde sedermera till en anställning och idag arbetar Celeste som Business Analyst på IT- och ekonomiföretaget Cinnober i Stockholm.
 • Tekalign Ayalew Kamp för mobilitet 2017-06-08 En ny studie av Tekalign Ayalew undersöker de riskfyllda rutter som tusentals migranter från Eritrea och Etiopien färdas på – genom Saharaöknen, över Medelhavet och norrut genom Europa – innan de når Sverige.
 • Pollination för miljontals år sedan 2017-06-08 Nybliven doktor med pollination som passion. Kristina Bolinder har nyligen disputerat med avhandlingen "Pollen and pollination in Ephedra (Gnetales)".
 • Lisa Lindén. Foto: Niklas Björling Hur kan vi bemöta vaccinationsrädslor på ett produktivt sätt? 2017-06-07 Forskning inom medicinsk sociologi visar att det inte alltid är kunskapsbrist som är grunden till att vi väljer att inte vaccinera oss. För att bemöta vaccinationsrädslor på ett effektivt sätt behöver vi därför studera hur vaccinationskritiker använder sig av medicinsk kunskap och hur de sprider den på nätet, skriver Lisa Lindén i ett nytt blogginlägg.
 • Beslut om projektstöd med fokus på ämnesdidaktik 2017-06-07 Sex ansökningar om sammantaget 482 749 kr inkom till Områdeskansliet för humanvetenskap.
 • Gör modersmål till ett reglerat ämne i skollagen 2017-06-07 - Vi säger ofta att språket är nyckeln till framgång, men det är språk i plural som är vägen framåt. Så formar vi ett Sverige, en kunskapsnation i framkant, skriver modersmålslärare, forskare och professorer i en debattartikel som publicerades på SVT Opinion på Sveriges nationaldag den 6 juni 2017. Sex stycken av undertecknarna har anknytning till Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
 • Photo: Netflix press image "House of Cards har blivit global lägerelds-tv" 2017-06-07 – House of Cards har blivit en del av det vi har gemensamt globalt, säger Chris Baumann, doktorand vid Stockholms universitet, till SvD.
 • Verktyg för visuella sökresultat vann pris i start-uptävling 2017-06-07 I mitten på maj utsågs teamet Mindigo till en av fem pristagare i Venture Cup region Östs årliga tävling för nya företagsidéer.
 • Forskare poddar psykologi - en podcast från Psykologiska institutionen 2017-06-05 Psykologin som vetenskap har identifierat en rad övergripande karaktärsdrag hos människan. Den här podden handlar om dessa karaktärsdrag och vad det psykologiskt sett innebär att vara människa.
 • Historiker från Stockholms universitet invald i Sveriges unga akademi 2017-06-05 Aryo Makko, docent i historia vid Stockholms universitet, har valts in som ny ledamot i Sveriges unga akademi tillsammans med fem andra forskare från olika lärosäten.
 • Meeting of European directors of Latin American Studies centers, at Salamanca University 2017-06-02 Andrés Rivarola was invited to participate at the 25 anniversary of the Instituto de Iberoamérica, at Salamanca University (USAL), between the 18-20 of May.
 • Ann-Zofie Duvander. Photo: Stockholm University Så kan jämställdheten påverkas av den tredje pappamånaden 2017-06-01 Att införa fler pappadagar i föräldraförsäkringen har varit ett framgångsrikt sätt för att få föräldrar att dela mer på ledigheten. Däremot är det inte troligt att vi får samma effekt varje gång som den reserverade delen i försäkringen ökar. Det skriver Ann-Zofie Duvander, professor i demografi och expert på föräldraförsäkringen i en analys på vår blogg.
 • SU Open i golf på Kevinge GK 2017-06-01 Ta chansen att bli universitetsmästare i golf. Den 6 september kl. 13.00 spelas nämligen SU Open på Stockholms golfklubb eller Kevinge golfklubb som klubben också kallas.
 • Emely Lindblom – mottagare av RRS Jack Fowler award 2017 2017-06-01 Emely Lindblom, doktorand i medicinsk strålningsfysik med handledare Iuliana Toma-Dasu, är 2017 års mottagare av Jack Fowler Award som utdelas av Radiation Research Society.
 • När kraftsporten var manlig 2017-06-01 Mellan 1920- och 1960-talet var kraftsport mest för män ur arbetarklass. Boxare och tyngdlyftare var män som hade maskulint laddade värderingar om idrottslig stil och hur kroppen borde se ut. Ideal som innehöll tydliga klassmarkörer.
 • VR-bidrag för forskarskolor för lärarutbildare 2017-05-31 Vetenskapsrådet inbjuder svenska universitet och högskolor att söka medel för nationella forskarskolor inom utbildningsvetenskap.
 • Fotograf: Hansa Foto Ny forskarkurs: Genus och tid i mångvetenskaplig belysning, 7,5 hp 2017-05-31 Hösten 2017 ges den nya forskarkursen "Genus och tid i mångvetenskaplig belysning". Kursen är på 7,5 hp och går på halvfart. Ett fåtal platser kvar!.

Kontakt

Presstjänsten
08-16 40 90
press@su.se

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube

Stockholms universitet på Twitter