Foto: Niklas Björling

Vid sammankomsten den 9 maj beslutade Svenska Akademien att utse professor Åsa Wikforss till ny ledamot. Hon efterträder Sara Danius på stol 7. Även Sara Danius är professor vid Stockholms universitet, i litteraturvetenskap.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och har disputerat vid Columbia University. Hennes forskning rör sig kring språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori. 2017 kom Åsa Wikforss ut med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender, där hon undersöker fenomenet kunskapsresistens ur ett filosofiskt perspektiv.

Åsa Wikforss kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december. Hon är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2018.

Vad ser du som din främsta uppgift inom Svenska Akademien?

– Jag tror det är viktigt att ha med en filosof som reflekterat över kunskapsinstitutionernas roll i samhället. Akademien är ju en institution med rötterna in upplysningsfilosofin och har som uppgift att samla in, bevara och sprida kunskap om det svenska språket och den svenska litteraturen. Det gäller att nå ut med detta på ett bra sätt och där tror jag att jag kan bidra. När det gäller kommittéarbete är det nog naturligt att jag engagerar mig i sakprosan, det är något jag både värnar om och har erfarenhet av.

Leder forskningsprogram om kunskapsresistens

Hösten 2018 beviljades forskningsprogrammet ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel” 50 miljoner kronor i bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Programmet ska pågå i sex år och leds av Åsa Wikforss. I programmet ingår även forskare inom psykologi vid Stockholms universitet samt statsvetare och medievetare vid Göteborgs universitet. Läs mer i artikeln ”Går det att motverka kunskapsmotstånd?”

Film där Åsa Wikforss på 150 sekunder förklarar kunskapsresistens.

Varför vill jag inte veta? Om kunskap, lögn och sanning. Ett samtal på Stockholms stadsbibliotekt med filosofen Åsa Wikforss, psykologen Torun Lindholm och historikern Arne Jarrick. Se inspelningen av samtalet.

Talare vid Stockholms universitets hållbarhetsforum 2019

Åsa Wikforss är en av huvudtalarna vid Stockholms universitets hållbarhetsforum den 29 oktober 2019, som i år har temat Demokrati, populism och hållbar utveckling.
Läs mer på su.se/hallbarhetsforum

Prisad för populärvetenskap

Tidigare i år har Åsa Wikforss fått förlaget Natur och kulturs populärvetenskapliga pris med motiveringen att hon ”med engagemang och envishet stimulerar till kritiskt tänkande”. Hon har i år även fått Stiftelsen Åforsks kunskapspris.