WABI är knutet till det nationella centret SciLifeLab och ger bioinformatikstöd till svenska forskare. Bioinformatik handlar om att kunna analysera biologiska data med hjälp av datavetenskap och matematik. Förlängningsanslaget gäller för perioden 2021-2025.

SciLifeLab fokuserar på forskning inom hälsa och miljö och är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Deras hemsida finns här!