South Africa Sweden University Forum.
Stockholms universitet medverkade vid en forsknings- och innovationsvecka i Sydafrika i maj inom ramen för projektet South Africa Sweden University Forum (SASUF).


I samband med möjligheten att nominera forskare till eventet i Stellenbosch 2019 och även ingå som partner i projektet, gick Stockholms universitet med i SASUF i september 2018. Projektet finansieras av STINT och pågår under perioden 2017-2020 med ett avslutande forskarseminarium i Uppsala 4-8  maj 2020. Fröpengar för samarbetsprojekt har nu utlysts.

Clas Hättestrand och Maria Wikse, SASUF.
Från Stockholms universitet deltog prorektor Clas Hättestrand och den internationella samordnaren Maria Wikse.

Med 36 sydafrikanska och svenska universitet som medarrangörer och ytterligare medfinansiärer som VR, Forte och STINT på plats, kunde närmare 50 satellitevent anordnas runtom i Sydafrika inför huvudseminariet i Stellenbosch. Satelliteventen lockade närmare 1 000 deltagare över hela landet. 450 personer deltog i huvudseminariet som behandlade sex olika teman med tydlig koppling till Agenda 2030. De tematiska områdena var klimatforskning, utbildning, social förändring, hälsa, urbanisering och digital teknologi. Från Stockholms universitet deltog tio forskare med fokus framför allt på klimatfrågor, utbildning och datavetenskap.

Parallellt med forskarseminarierna hölls ett särskilt möte med universitetens ledningsrepresentanter där en gemensam deklaration förhandlades fram. Från Stockholms universitet deltog prorektor Clas Hättestrand och den internationella samordnaren Maria Wikse.

Deklarationen som uppmanar till fortsatta satsningar på högre utbildning undertecknades av ett 20-tal universitet och kommer att överlämnas till utbildningsdepartementen i Sydafrika och Sverige. Ett antal studentkårer från de båda länderna deltog i ledningsrepresentanternas möte, och gavs möjlighet att påverka deklarationens innehåll.