Alexey Amunts är 2016 års Ragnar Söderbergforskare i medicin.
Alexey Amunts.

Cancerceller växer och delar på sig i en mycket snabbare takt än normala celler. För att kunna hålla tillväxttakten uppe behöver cancerceller mer energi än vad en normal cell tillverkar. Kanske kan lösningen på cancerns gåta finnas i de så kallade mitoribosomerna som finns i mitokondrierna. Genom tekniska framsteg har man nyligen kunnat utvinna de svåråtkomliga mitoribosomerna från mänskliga celler. Målet för Alexey Amunts forskningsprojekt är att öka förståelsen av mitoribosomer på atomnivå, för att sedan använda denna information till att utforma läkemedel för att stoppa cancercellers tillväxt.

Alexey Amunts vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet och SciLifeLab är en av årets fem Ragnar Söderbergforskare i medicin. Han är den första vid Stockholms universitet som får anslaget som går till unga forskare med ”nydanande idéer och tidigare forskningsframgångar”. Tidigare i år belönades Alexey Amunts med Lennart Nilsson Award 2016, läs mer på vår webb.

Se Alexey Amunts presentera sin egen forskning på Ragnar Söderbergs stiftelses webb.