Forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse ger stipendier till 22 doktorer för framstående avhandlingar. På Stockholms universitet får Andrea Lucarelli och Alf Sjöblom stipendier, som gör det möjligt för dem att fortsätta forska i tre år.
Andrea Lucarelli vid företagsekonomiska institutionen disputerade på en avhandling om hur politiker tänker kring marknadsföring av platser, och Alf Sjöblom vid historiska institutionen som disputerade på privata pensionsförsäkringar för arbetare under första delen av nittonhundratalet.