Studenter i samtal, foto: Niklas Björling
Studenter i samtal, foto: Niklas Björling

De indiska studenterna ökar mest och jämfört med förra året motsvarar ökningen 26%, men hela 75% på tre år. Det är dock fortfarande de kinesiska, finska och tyska studenterna som intar toppositionerna.


Inresande studenter till Stockholm (Läsåret 2018/ 2019) (jfr 2017/2018)
1. Kina (870, + 5 %) 
2. Tyskland (795, +3 %) 
3. Finland (720, - 10 %) 
4. Frankrike (500, + 3 %)
5. Indien (485, +26 %)
6. Italien (380, +5 %)
7. Spanien (355, + 5 %) 
8. Grekland (295, + 7 %) 
9. USA (275, 0 %)
10. Storbritannien (265, +22 %)


Stockholms Akademiska Forum är en samarbetsorganisation för Stockholms stad och 18 lärosäten. I rapporten har Staf analyserat den internationella studentmobiliteten i Stockholm under läsåret 2018/2019.

För att läsa mer om rapporten kan du klicka här.