Du som är student

  • Informera den som utsätter dig för sexuella trakasserier om att du upplever dig kränkt och att du vill att beteendet upphör. Du kan också be någon som du har förtroende för att prata med den du känner dig kränkt eller trakasserad av.
  • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du kände. Sådana anteckningar kan vara bra att ha vid en eventuell utredning.
  • Berätta om vad som hänt för någon som du har förtroende för.
  • Informera en anställd vid institutionen eller Studentavdelningen så fort som möjligt. Det är viktigt att lösa situationen snabbt.

Om du vill ha råd och stöd

  • Om du vill söka råd och stöd utan att en utredning påbörjas, kan du vända dig till studentkåren eller till Studenthälsan.

 

Du som är anställd

  • Informera den som utsätter dig för sexuella trakasserier om att du upplever dig kränkt och att du vill att beteendet upphör. Du kan också be någon som du har förtroende för att prata med den du känner dig kränkt eller trakasserad av.
  • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du kände. Sådana anteckningar kan vara bra att ha vid en eventuell utredning.
  • Berätta om vad som hänt för någon som du har förtroende för.
  • Informera din prefekt, någon annan chef eller Personalavdelningen så fort som möjligt. Det är viktigt att lösa situationen snabbt.

Om du vill ha råd och stöd

  • Om du vill söka råd och stöd utan att en utredning påbörjas, kan du vända dig till skyddsombud, facklig organisation eller företagshälsovården

 

Informationsbroschyr: https://issuu.com/stockholmsuniversitet/docs/su_trakasserier_och_krankande_sarbe/2

Information in English:http://www.su.se/english/staff/personnel/working-environment-health/sexual-harassment