Porträtt av Martin Högbom Foto: Magnus Bergström
Martin Högbom
Foto: Magnus Bergström

Martin Högbom, som valdes in i klassen för biologiska vetenskaper, är ställföreträdande prefekt för Institutionen för biokemi och biofysik, med 35 forskargrupper och 300 forskare och forskarstuderande. Han var en av de första ledamöterna i Sveriges unga akademi och var ordförande mellan 2014–2015. Högbom blev nyligen utsedd till Wallenberg Scholar och har tidigare arbetat som gästprofessor vid Stanford University i Kalifornien.

Om Martin Högboms forskning

Martin Högbom är strukturbiolog och biokemist och kartlägger hur universella biologiska reaktioner utförs av cellens enzymer. Denna kunskap är av nytta till exempel för utveckling av nya läkemedel. Huvudspåret i hans forskning handlar om hur enzymer utnyttjar metaller för att få den kraft som krävs för de grundläggande kemiska processer som sker i levande organismer. Forskargruppen använder molekylärbiologi, spektroskopi och olika strukturbestämningsmetoder för att förstå samspelet mellan protein och metaller vid bland annat cellens produktion av DNA-byggstenar och i de stora proteinkomplex som styr cellens energiomvandling. Forskningen innefattar även utveckling av nya metoder för strukturbestämning av biologiska makromolekyler.

Övriga nya ledamöter

I klassen för tekniska vetenskaper: Martin Malmsten, Köpenhamns universitet, Fredrik Höök, Chalmers tekniska högskola,
I klassen för biologiska vetenskaper: Taija Mäkinen och Staffan Svärd, Uppsala universitet.
I klassen för medicinska vetenskaper: Barbara Canlon, Karolinska Institutet.