Einar Nermans bilderbok Kråkdrömmen från 1911. ©Einar Nerman / BUS
Einar Nermans bilderbok Kråkdrömmen från 1911. ©Einar Nerman / BUS

– Ämnet är relativt outforskat och vi ville uppmärksamma vändpunkter i litteratur och konst i olika delar av världen, där barnlitteraturen ger prov på progressiva ideologier, radikalt ny estetik eller nya konstnärliga idéer, säger Elina Druker, docent och forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.  

I boken undersöks till exempel hur den experimentella sovjetiska formgivningen och konsten under 1910-talet uttrycks i radikala barnböcker, och hur den i sin tur senare påverkade den nordiska bilderboken. Hur 1960-talets popkonst eller surrealistiska idéer uttrycks i barnlitteraturen är andra ämnen som berörs. I boken medverkar forskare från bland annat Ryssland, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Kanada och USA.

Elina Druker. Foto: Eva Dalin
Elina Druker. Foto: Eva Dalin

– Själv skriver jag om konstnären Einar Nerman, som under 1910- och 1920-talet rörde sig mellan olika konstnärliga medier och fält. Han var utbildad i modern dans, rörde sig inom teater och varietévärlden men samarbetade även med den radikala dansgruppen Svenska Baletten i Paris 1920. Parallellt med detta skapar han konstant barnböcker och hans illustrationer visar tydliga spår från såväl modern dans som den senaste affischkonsten. Ibland gör han också tvärtom, skapar en barnbok som han sedan sätter upp som en dansföreställning. Här blir barnböcker ett av många uttrycksmedel för konstnären, vilket pekar på barnlitteraturen som en dynamisk och ofta ouppmärksammad del av konstnärlig avantgarde och modernism.

Enligt Elina Druker återspeglar avantgardistiska attityder inom konst, litteratur och barnlitteratur en allmän önskan att bryta sig fri från estetiska gränser och etiketter.   

– Min tanke är dessutom att barnlitteraturen ibland har fungerat som ett alternativt medium för författare eller illustratörer, en möjlig plats för formexperiment utan de krav och begränsningar som vuxenlitteraturens eller bildkonstens fält kunde innebära.

Priset tillkännagavs den 1 augusti vid den biennala konferensen i Toronto, Kanada. The International Research Society for Children’s Literature är en internationell vetenskaplig organisation som stödjer och främjar forskning inom barnlitteratur. Organisationen omfattar medlemmar från över fyrtio länder över hela världen.

Mer om boken går att läsa här!