Onsdag 15 juni 2016

Södra Huset A-F kl. 7:00-8:00
Skära Villan kl. 8:00-8:30
Gula Villan kl. 8:30-8:45
Frescati Backe kl. 8:50-9:20
Frescati Backe Studios kl. 9:30-10:00
Wallenberglaboratoriet kl. 12:00-12:30
Botan kl. 12:30-13:00
Studentpalatset 13:30-14:00
GEO kl. 14:30-16:00

Torsdag 16 juni 2016

Biblioteket kl. 7:00-8:00
Allhuset/Lantis kl. 8:00-8:30
Frescati Hage kl. 8:40-10:10
Gösta Ekmans laboratorium kl. 10:10-10:30
Kräftriket kl. 10:30-15:00

Fredag 17 juni 2016

Studenthuset kl. 6:00-7:00
Aula Magna kl. 7:00-7:30
Arrhenius A-C och KÖL kl. 7:40-9:00
Arrhenius D-H kl. 9:30-10:30
Bojan/Nobel kl. 10:30-11:15
Arrhenius NPQ kl. 12:15-13:15

Onsdag 29 juni 2016

MSL kl. 10:00-11:00