Forskningschefen på Stockholm Resilience Center, Carl Folke, är en av strax över tretusen forskare som citerades allra mest under förra året 2016. Det är analysföretaget Clarivate Analytics som räknar citeringar genom ett sökverktyg som går igenom flitigt citerade vetenskapliga artiklar. Carl Folke markerades som en av världens mest citerade inom alla kategorier. 
Enligt Google Scholar Citations har Carl Folke citerats över 100 000 gånger.