Regeringen vill fördela delar av basanslagen till forskning utifrån uppmätt prestation inom samverkan. Detta apropå att forskningspropositionen betonar vikten av samverkan, och en rapport från Vinnova.

Regeringen bör, enligt rektorerna, prioritera en helt annan väg för att stimulera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället än att skapa nya mått. Det viktigaste regeringen kan göra är att undanröja hinder och stödja initiativ med bra kringresurser, snarare än att peka ut vad som är ”rätt”.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.